Connect with us

Koktail

Piešťanská BUĎ-FITka opäť pre všetkých. Oslávte 1. máj pohybom

Published

on

Kedysi najpopulárnejšie a najmasovejšie turistické podujatie v Považskom Inovci, s viac ako tisíckou účastníkov v niektorých ročníkoch vzniklo ešte v roku 1976. Pre širokú verejnosť bolo neskôr prerušené a opäť sa vracia na scénu 1. 5. 2019 s ponukou šiestich trás pre peších turistov a cykloturistov v okolí Piešťan.

Pri listovaní v kronike vtedajšieho Odboru turistiky TJ Tesla, kde podujatie vzniklo, sa dočítame, že prvý ročník podujatia pod názvom Teslácka Buď Fit sa konal 3.10.1976 na troch trasách pre peších turistov dĺžke 10,16 a 22 km so štartom pri soche Barlolamača na Kolonádovom moste. Do cieľa v Rekreačnom stredisku Tesly v Moravanoch nad Váhom prišlo 44 účastníkov. Z nich úplne prvým bol vtedy asi 3 ročný Marcel Klčo z Piešťan, ktorý došiel do cieľa v sprievode svojho otca Jána.

Prvý účastník podujatia v roku 1976

 
V brožúre  pri príležitosti dvadsiateho ročníka podujatia v roku 1995, ktorú som zostavil, sa v kapitole o histórií píše: „Keď som sa ako predseda novozaloženého Odboru Turistiky TJ Tesla v roku 1976 zamýšľal nad jeho činnosťou, dospel som k názoru, že okrem podujatí pre vlastných členov je potrebné myslieť aj na turistickú verejnosť a tak som navrhol kolektívu, aby sme zorganizovali Teslácku Buď Fit. Turisti to prijali s porozumením a ihneď sme sa pustili do jeho organizácie, hnalo nás a pritom motto: “Všetci turistikou za zdravím “.“

A počet nadšených a zanietených organizátorov stúpal z roka na rok. V začiatkoch to boli hlavne Ľubor Matúš, Jozefína Šamíková, Martin Štauder, Marika Vráblová, Miro Sumega , Milan Striženec, Jano Surman, Anka Miková, Dušan Nahálka, Peter Kunik, Zdeno Papay a mnohí ďalší. A s nimi stúpal aj počet tratí a presunov, v období od 10. po 14. ročník pribudli mototuristi so svojou Rally Buď Fit a od 17. ročníka sa podujatia zúčastňovali aj cykloturisti. Rástla aj úroveň podujatia a počet účastníkov, pričom v deviatom ročníku za slnečného počasia prvý krát prekročil tisícku.

Z článku Štefana Gregoričku o 12. ročníku, ktorý vyšiel v denníku Šport v roku 1987 vyberáme: „Niečo pred pol desiatou zahlásil predseda klubu, že počet účastníkov „fitky“ už prekročil tisícku. Do záveru prezentácie ostávalo zhruba polhodina, a tak každému z organizátorov bolo jasné, že účastnícky rekord z vlaňajška, 1365 turistov iste odolá. Aj odolal, prišlo ich 1118 a rekord z 11. ročníka už nebol nikdy prekonaný.“

V brožúre sa ďalej píše, že : „Podujatie, si získalo postupne obľubu a tak prichádzali okrem účastníkov z blízkeho okolia i účastníci z celého Slovenska, Moravy i Čiech, Poľska, Rakúska i Nemecka a vtedy som si uvedomil, že podujatie sa stalo najpopulárnejšou akciou v Považskom Inovci a jeho záber je nielen celoštátny, ale i medzinárodný a že už na 20. ročníku nepretržitého jeho trvania privítame pravdepodobne 12-tisíceho účastníka v celkovej histórii“.

Aj sa tak stalo, táto masa ľudí si za dvadsať rokov našla svoju cestičku do prírody a za zdravím.

Tiež sa v kronike píše, že účastníci od 5. ročníka boli odmeňovaní i príležitostnými rôznofarebnými plastovými odznakmi s dátumom podujatia, pričom vydané boli i rôznofarebné kombinácie bez dátumu o celkovom počte 23, a tak si aj ich zberatelia prišli na svoje. Jednými z nich, ktorí vlastnili a možno ešte vlastnia celú sériu sú i Peter Kunik a Miro Sumega.

Zberatelia účastníckych odznakov na XVII. ročníku

 

Jednou so zaujímavosti boli tiež besedy, ktoré sa konali v cieli na rôzne témy, najmä o vysokohorskej turistike, o jaskyniarstve a ochrane prírody.

Horolezec Michal Orolín pri prezeraní si mapky trás na VI. ročníku.

Najväčší záujem bol o besedy s premietaním diapozitívov s účastníkmi expedícií na himalájske 8-tisícovky, na ktoré sa mi podarilo získať také osobnosti, akými boli, či sú Michal Orolín, Milan Kriššák, Slávo Drlík, Fedor Martiš, Marian Šajnoha či Juzek Psotka, ktorý neskôr, v roku 1984 pri prvom slovenskom zdolaní najvyššieho vrchu sveta Mount Everestu (8848 m.n.m) zahynul na zostupe z neho. Do kroniky nám vtedy napísal:

Jubilejný 20. ročník bol aj ročníkom prelomovým. Hranica počtu účastnikov 645 už nebola nikdy v budúcnosti prekonaná, celospoločenské zmeny, likvidácia cieľového miesta RZ Tesla v Moravanoch, reštrukturalizácia a premenovanie hlavného organizátora z TJ TESLA Piešťany na Mestskú TJ Piešťany a tým aj podujatia na Piešťanskú Buď Fit, nedostatok záujmu a dobrovoľníkov z radov organizátorov, úbytok sponzorov a nedostatok financií sa podpísali na postupnom znižovanie kvality podujatia a 33. ročníkom sa prerušila éra organizovania podujatia pre verejnosť a  pravidelní účastníci pokračovali v aktivitách v iných kluboch.

Dominantný prvok názvu BUĎ FIT si v turistickom hnutí v okolí osvojilo pre svoj názov klubu MCCC BUĎ FIT Piešťany, pokračovanie bolo aj v názvoch podujatí, ako RALLY BUĎ FIT či BANÁNSKÁ BUĎ FIT a 1. májový termín si na svoje pešie túry, cyklotúry a vodné splavy zvolili rôzni turisti.

Piešťanskí mototuristi na štarte pešej tury na Havran 1.5.2018

 
Pred cca 6 rokmi sa na 1. mája zišli v Piešťanoch nadšenci cykloturistiky na prvom ročníku podujatia, ktorého názov kopíruje zvolenú trasu Hore Váhom – Dole Váhom a absolvovali už 5. ročníkov za zvyšujúceho sa počtu účastníkov.

Piešťanskí cykloturisti na štarte cyklovýletu 1.5.2018

 

A čo ma viedlo k tomu navrátiť podujatiu niekdajšieho ducha? Chceme sa v prvom rade vrátiť k organizovaniu podujatia pre širokú verejnosť, teda pre rodičov s deťmi, deti školského veku, juniorov, dospelú populáciu a seniorov bez ohľadu na ich príslušnosť k nejakému klubu, ale aj pre ľudí s poškodeným zdravím najmä z Piešťan a okolia.

Chceme im ponúknuť zaujímavé a príťažlivé podujatie v lone prírody Považského Inovca, nábrežia rieky Váh a jazera Sĺňava so svojimi kultúrnymi, historickými a prírodnými zaujímavosťami, aby si aj oni našli svoju cestičku za zdravím, ktorá je skrytá aj po mnohých rokoch v slogane “Všetci turistikou za zdravím “.

A čo hlavný organizátor TJ Bezovec Piešťany v tomto roku ponúka?

Sú to tri trasy pre peších turistov v dĺžke cca 37, 20 a 13 km a tri trasy pre cykloturistov o dĺžke cca 60, 23 a 12 km so spoločným štartom pri soche Barlolamača na Kolonádovom moste, ktorý je naplánovaný postupne od 8,00 hod. do 11,00 hodiny.


Po zoznámení sa s trasami a prezentovaní sa, účastníci obdržia kontrolné karty i popis trás a môžu kedykoľvek vyraziť na zvolenú trasu, pričom sa môžu zúčastniť i slávnostného štartu s fotografovaním, ktoré sú naplánované postupne každú polhodinu podľa dĺžky a charakteru zvolenej trasy.

Účastnícky poplatok sa neplatí žiadny, pričom prvých 100 prezentovaných záujemcov má nárok na kapustnicu v cieli za symbolické 1 Euro.

Cieň podujatia je situovaný do Campingu Pullman na ľavom brehu jazera Sĺňava, kde účastníkov privíta hudba a po príchode dostanú čaj a účastnícky diplom i odznak a môžu sa posilniť a odpočinúť si v novootvorenej reštaurácií Na Panvici.

Cestu z cieľa do mesta si môžu skrátiť autobusom na linke Hlohovec – Piešťany zo zastávky pri Campingu.

A ako to bude vyzerať na trasách???

Pešie trasy, vhodné aj pre Severskú chôdzu (Nordic Walking) majú slávnostné štarty v polhodinách, teda Plulíkov okruh cca 37 km (PEŠO1 o 8,30 hod.), Dominov okruh cca 20 km (PEŠO2 o 9,30 hod.) a Bethovenov okruh cca 12 km (PEŠO3 o 10,30 hod.),  pričom záujemcovia o inštruktáž pre Nordic Walking ju môžu po prezentovaní absolvovať u akreditovanej inštruktorky Lei Michalčíkovej.

Na jednotlivých kontrolných stanovištiach si účastník vyznačí pečiatkou prechod a môže sa občerstviť, či pochutnať si na špecialitách dennej ponuky, ktoré sú pripravené pre účastníkov na kontrolných stanovištiach alebo oddýchnuť si a prezrieť miestne zaujímavosti. Trasy vedú pešo cez Čertovú pec, Havran a cez Furmana.

Podobne je to u cyklotrás, ktoré majú slávnostné štarty o celej hodine, teda Hore Váhom -Dole Váhom cca 60 km (CYKLO1 o 9,00 hod.), Brunovský okruh cca 23 km (CYKLO2 o 10,00 hod.) a Kolookruh Slňava cca 12 km (CYKLO3 o 11,00 hod.), pričom na trase CYKLO1 nie sú kontrolné stanovištia, ale je treba sa pri prezentácií hlásiť u inštruktorky Ivety Muchy Ondrašikovej a trasy vedú cez PIZZA MIA a cez DINO.

Bližšie sa môžete zoznámiť s podujatím na www.tjbezovec.sk , alebo na www.askpn.sk prípadne na facebooku a otázky zodpovedia organizátori na adrese ladislav.belescak@askpn.sk alebo tjbezovec@gmail.com alebo na tel. 0917 552 753 a 0910 834 341.

Nepremeškajte jedinečnú príležitosť ponuky urobiť niečo pre svoje zdravie a neváhajte byť u toho ako Piešťanská Buď-Fitka opäť ožije pre širokú verejnosť pod staronovým sloganom
VŠETCI TURISTIKOU ZA ZDRAVÍM.

Ladislav Beleščák
Predseda org. výboru
Foto: archív autora a Iveta Mucha Ondrášiková

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel štvrtý: Poštová známka

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Poštová známka s námetom obrazu

Po všetkých týchto peripetiách obrazu, už verejne známeho, stále nebol naplnený sen viacerých obdivovateľov, aby obraz bol aj na poštovej známke. Ale všetko má nejako svoj čas a treba byť trpezlivý. V roku 2011 bol KF 52-01 poverený usporiadať Dni filatelie Slovenska, čo sa aj uskutočnilo. Klub oslovil po prvý krát SLK aby sa podieľali na príprave a prezentácii DFS, čo sa aj podarilo. Podľa vyjadrení viacerých boli dni úspešné po stránke odbornej (katalóg prednášok, príležitostné tlače, ppp) i spoločenskej. Počas obedňajšej prestávky DFS hostia a organizátori boli pozvaní na obed ho hotela Thermia Palace. Obed bol podávaný za dlhým stolom s výhľadom na obraz Alfonsa Muchu „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“.

Uprené pohľady stolujúcich na obraz, a debata o jeho osudoch ma ubezpečili, že sa stane, čo sa má stať. Stalo sa, v emisnom pláne roku 2015 sa objavil v emisii umenie: Obraz Alfonsa Muchu v hoteli Thermia Palace v Piešťanoch. A bol som nesmierne rád, že autorom a rytcom známky bude opäť majster Ferko Horniak. K dispozícii pre autora boli fotografie v miestnom múzeu, ďalšie si urobil majster Horniak. Spolupráca po všetkých stránkach fungovala (Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Klub filatelistov, Balneologické múzeum), stretnutia, diskusie o obraze, pečiatkach, pohľadnici A5, FDC i obálke formátu A5 s prítlačou. A všetko to, čo je treba k dobre pripravenej prezentácie známky, teda program, pozvánky, priestory a tlače.

Obálka na zásielky formátu A5, pre potreby SLK Piešťany, na zasielanie do cudziny. Natlačená známka nemá výplatnú hodnotu

K výstave boli použité zberateľské materiály, napr. poštové známky, bankovky, drobné tlačoviny zo zbierok múzea a členov Klubu filatelistov 52-01 Piešťany. Ďalšie vystavené materiály boli z Moravského múzea v Ivančiciach, a z Poštového múzea Praha. Za výstavu patrí Balneologickému múzeu a jeho riaditeľovi PhDR. Vladimírovi Krupovi absolutórium.

Súčasťou programu prezentácie bolo aj vyhlásenie najkrajšej poštovej známky za rok 2014 a teda aj používanie ďalšej, tretej príležitostnej pečiatky.

Na snímke v strede veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lývia Klausová, vľavo autor poštovej známky František Horniak a vpravo riaditeľ Poštového múzea v Banskej Bystrici Richard R. Senček .

Otvorenie výstavy, privítanie hostí a sprievodné slovo k výstave urobil riaditeľ BM PhDr. Vladimír Krupa, ktorý zvlášť privítal veľvyslankyňu Českej Republiky na Slovensku, pani Lýviu Klausovú a zástupcov Minister-stva dopravy a výs-tavby a Slovenskej pošty a Poštového múzea.

Dve ukážky pripravených pohľadníc A. Muchu, pre zákazníkov bol rezervovaný priestor k využitiu podľa vlastných požiadaviek.

Z výstavy sa účastníci presunuli do hotela Thermia Palace, kde bola už v plnej prevádzke poštová priehradka Pofisu, pripravený kultúrny program a vykonaný akt krstu známky. Túto časť moderoval riaditeľ hotela Josef Provázek, ktorý opätovne privítal hostí a účastníkov prezentácie.

Predohrou samotnej inaugurácie známky bola vernisáž výstavy Z tvorby Alfonsa Muchu, ktorá sa konala vo výstavných priestoroch Balneologického múzea vo vile dr. Lisku. Popri skvelých ukážkach Muchových diel, zapožičaných Muzeom Brněnska v Ivančiciach, boli vystavené početné fotografie, dokumentujúce vzťah Majstra k Piešťanom a tiež ukážky jeho známkovej tvorby, ktoré poskytlo Poštovní muzeum z Prahy.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel tretí: Nájdenie ukradnutého diela

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Čas plynul, informácií stále nebolo, ale vyšetrovatelia istotne nezahálali a podľa všetkého bolo do pátrania zapojených viac krajín a na viacerých stupňoch polície. Okrem slovenskej polície aj minimálne česká a rakúska polícia. Koordinácie zrejme na úrovni Interpolu.

Nebyť toho, nebola by v roku 2004 zachytená informácia o tom, že sa nachádza v Karlových Varoch.

Bolo potrebné jednať premyslene a opatrne, aby pri podozrení že polícia má informácie, neprišlo k likvidáciu obrazu, resp. k jeho vážnemu poškodeniu.

Takto sa vec vyvinula: Dvaja muži mali obraz predať kupcovi (asi nasadenému) za 95.000 € na parkovisku Devět křížú neďaleko Brna. V čase kedy malo prísť ku stretnutia predávajúcich a kupujúceho, sa stala dopravná nehoda neďaleko toho parkoviska. Z toho dôvodu tam boli aj policajné vozidlá, čo bolo dôvodom, že predávajúci zmenil dohodnuté miesto na parkovisku pri brnenskej Hypernove. Tam sa stretnutie aj uskutočnilo a tam aj Česká polícia zakročila pri odovzdávaní obrazu, ktorý prevzala.

Vo vyšetrovacej väzbe sa ocitli podnikateľ Ondrej G. (43 r.) a nezamestnaný Jaroslav B. (33 r.). Zlodej obrazu však stále uniká, lebo je neznámy.

Záverom tejto časti možno konštatovať, že popri policajných orgánoch k nájdeniu obrazu prispeli aj zberatelia a kúpeľní pacienti, lebo dali na verejnosť nielen informáciu o krádeži, ale aj to, ako ukradnutý obraz vyzerá. To bolo veľmi dôležité preto, lebo obraz za takmer 70 rokov, neopustil miesto, kde bol osadený. Bez nadsádzky možno konštatovať, že pomohla pátracia pohľadnica.

Článok v Novom čase 18.XII. 2004 o nájdení obrazu.

Pod dojmom toho, ako rýchlo sa minula „pátracia pohľadnica“ vydal náš klub filatelistov pohľadnicu „radostnú“ k nájdeniu a následnému vráteniu obrazu do hotela Thermia Palace. Rozdiel bol v tom, že na tejto pohľadnici bol už obraz umiestnený na pôvodnom mieste, v jedálni, a v pravom hornom rohu je portrét autora obrazu A. Muchu. Úspech s predajom sa nezopakoval.

Pravdou je, že tlač nemala takú kvalitu ako pôvodná. Média aj v tomto prípade venovali nálezu obrazu pozornosť a polícia sa k veci verejne nevyjadrila preto, že prípad nie je uzatvorený, kým nie je známy a pred súd postavený ten, čo obraz ukradol.

Vďaka naliehaniu riaditeľa Balneologického múzea Slovenské liečebné kúpele urobili potrebné kroky aby bol obraz zapísaný ako kultúrna pamiatka, bol zaevidovaný v zozname kultúrnych pamiatok a po návrate z reštaurátorského ateliéru zaevidovaný do majetku SLK Piešťany, vrátane jeho ceny.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel druhý: Krádež

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Keď sa z médií ozvala správa, že v noci na 19.10.2000 bol obraz ukradnutý, bol to šok asi pre všetkých čo ten obraz poznali, či o ňom vedeli a viacerí mi aj volali, či nebudú vyšetrovaní keď si boli obraz pozrieť, či tam nie je kamera?

Repro a montáž pohľadnice so vzducholoďou.

V kúpeľoch preverovali či a ako je obraz vedený v inventúre majetku, v akej hodnote a či je evidovaný a chránený ako pamiatka? Zistili iba to, že nie je v evidencii o ňom ani zmienka , ani nie je vedený ako pamiatka. Bola to silná káva pre zodpovedných na ich nezodpovednosť.

Krátko na to, bola v Balneologickom múzeu prezentácia môjho kalendára Piešťany na historických pohľadniciach 2001, kde sme sa stretli viacerí priatelia filatelisti i múzejníci.

V debate som im spomenul skutočnosť, ako po krádeži vzácnych obrazov z galérii v Budapešti, maďarská pošta vydala sériu známok a hárček, ktorý po niekoľkých rokoch napomohol k vypátraniu obrazov a ich vráteniu galérii.

Janko Bosák mi vtedy položil otázku, že prečo by sme to nemohli urobiť aj my, Slovensko? Moja odpoveď bola, žeo vydaní známky nerozhodujeme my, ani nikto v Piešťanoch, a než by to prešlo dvomi komisiami ministerstva, a umeleckým spracovaním a výrobou, uplynul by možno aj rok, ale pohľadnicu by sme mohli spolu s múzeom navrhnúť a vydať čo najskôr.

Rozkrútilo sa koleso a za pár dní bol návrh na pohľadnicu, texty v šiestich jazykoch s výzvou k Interpolu pripravený. Našu konečnú podobu pohľadnice, aby bol obraz pred objektom hotela, nie v interiéri hotela Thermia, graficky spracovala agentúra RePublic a vytlačila Stiva v počte 10.000 kusov.

Bola k dispozícii v kúpeľoch, v múzeu a v mestských kultúrnych ustanovizniach, niekde sa predávala, niekde rozdávala. Za pomerne krátky čas jej nebolo. Veci sa chytili média, vrátane televízie, ale aj časopis Zberateľ, brnenský Orbis Pictus, ba aj Štúdijná galéria Alfonse Muchy a p.ing. Jiří Koukal, z KF v Žďár nad Sázavou a ďalší.

Pátracia pohľadnica

Šok z krádeže postupne vyprchal, okrem domiénok a podozrení žiadne oficiálne informácie neboli. Vyšetrovatelia kontaktovali osoby z riaditeľstva kúpeľov a zrejme aj službukonajúce osoby v ten deň i noc. Zverejnené bolo len to, že obraz bol vyrezaný z rámu a zrejme zrolovaný, pre jeho rozmery. Tiež bola informácia o použitom rebríku a o pootvorenom okne na jedálni z ktorej bol ukradnutý obraz. Obraz je dlhý 375 cm a vysoký 150 cm, jeho tvar je zrejmý z obrázkov.

V treťom pokračovaní seriálu Muchov obraz v Thermia Palace sa dozviete viac o tom, ako sa obraz podarilo vrátiť na jeho pôvodné miesto.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Reklama

Populárne články