Kedysi najpopulárnejšie a najmasovejšie turistické podujatie v Považskom Inovci, s viac ako tisíckou účastníkov v niektorých ročníkoch vzniklo ešte v roku 1976. Pre širokú verejnosť bolo neskôr prerušené a opäť sa vracia na scénu 1. 5. 2019 s ponukou šiestich trás pre peších turistov a cykloturistov v okolí Piešťan.

Pri listovaní v kronike vtedajšieho Odboru turistiky TJ Tesla, kde podujatie vzniklo, sa dočítame, že prvý ročník podujatia pod názvom Teslácka Buď Fit sa konal 3.10.1976 na troch trasách pre peších turistov dĺžke 10,16 a 22 km so štartom pri soche Barlolamača na Kolonádovom moste. Do cieľa v Rekreačnom stredisku Tesly v Moravanoch nad Váhom prišlo 44 účastníkov. Z nich úplne prvým bol vtedy asi 3 ročný Marcel Klčo z Piešťan, ktorý došiel do cieľa v sprievode svojho otca Jána.

Prvý účastník podujatia v roku 1976

 
V brožúre  pri príležitosti dvadsiateho ročníka podujatia v roku 1995, ktorú som zostavil, sa v kapitole o histórií píše: „Keď som sa ako predseda novozaloženého Odboru Turistiky TJ Tesla v roku 1976 zamýšľal nad jeho činnosťou, dospel som k názoru, že okrem podujatí pre vlastných členov je potrebné myslieť aj na turistickú verejnosť a tak som navrhol kolektívu, aby sme zorganizovali Teslácku Buď Fit. Turisti to prijali s porozumením a ihneď sme sa pustili do jeho organizácie, hnalo nás a pritom motto: “Všetci turistikou za zdravím “.“

A počet nadšených a zanietených organizátorov stúpal z roka na rok. V začiatkoch to boli hlavne Ľubor Matúš, Jozefína Šamíková, Martin Štauder, Marika Vráblová, Miro Sumega , Milan Striženec, Jano Surman, Anka Miková, Dušan Nahálka, Peter Kunik, Zdeno Papay a mnohí ďalší. A s nimi stúpal aj počet tratí a presunov, v období od 10. po 14. ročník pribudli mototuristi so svojou Rally Buď Fit a od 17. ročníka sa podujatia zúčastňovali aj cykloturisti. Rástla aj úroveň podujatia a počet účastníkov, pričom v deviatom ročníku za slnečného počasia prvý krát prekročil tisícku.

Z článku Štefana Gregoričku o 12. ročníku, ktorý vyšiel v denníku Šport v roku 1987 vyberáme: „Niečo pred pol desiatou zahlásil predseda klubu, že počet účastníkov „fitky“ už prekročil tisícku. Do záveru prezentácie ostávalo zhruba polhodina, a tak každému z organizátorov bolo jasné, že účastnícky rekord z vlaňajška, 1365 turistov iste odolá. Aj odolal, prišlo ich 1118 a rekord z 11. ročníka už nebol nikdy prekonaný.“

V brožúre sa ďalej píše, že : „Podujatie, si získalo postupne obľubu a tak prichádzali okrem účastníkov z blízkeho okolia i účastníci z celého Slovenska, Moravy i Čiech, Poľska, Rakúska i Nemecka a vtedy som si uvedomil, že podujatie sa stalo najpopulárnejšou akciou v Považskom Inovci a jeho záber je nielen celoštátny, ale i medzinárodný a že už na 20. ročníku nepretržitého jeho trvania privítame pravdepodobne 12-tisíceho účastníka v celkovej histórii“.

Aj sa tak stalo, táto masa ľudí si za dvadsať rokov našla svoju cestičku do prírody a za zdravím.

Tiež sa v kronike píše, že účastníci od 5. ročníka boli odmeňovaní i príležitostnými rôznofarebnými plastovými odznakmi s dátumom podujatia, pričom vydané boli i rôznofarebné kombinácie bez dátumu o celkovom počte 23, a tak si aj ich zberatelia prišli na svoje. Jednými z nich, ktorí vlastnili a možno ešte vlastnia celú sériu sú i Peter Kunik a Miro Sumega.

Zberatelia účastníckych odznakov na XVII. ročníku

 

Jednou so zaujímavosti boli tiež besedy, ktoré sa konali v cieli na rôzne témy, najmä o vysokohorskej turistike, o jaskyniarstve a ochrane prírody.

Horolezec Michal Orolín pri prezeraní si mapky trás na VI. ročníku.

Najväčší záujem bol o besedy s premietaním diapozitívov s účastníkmi expedícií na himalájske 8-tisícovky, na ktoré sa mi podarilo získať také osobnosti, akými boli, či sú Michal Orolín, Milan Kriššák, Slávo Drlík, Fedor Martiš, Marian Šajnoha či Juzek Psotka, ktorý neskôr, v roku 1984 pri prvom slovenskom zdolaní najvyššieho vrchu sveta Mount Everestu (8848 m.n.m) zahynul na zostupe z neho. Do kroniky nám vtedy napísal:

Jubilejný 20. ročník bol aj ročníkom prelomovým. Hranica počtu účastnikov 645 už nebola nikdy v budúcnosti prekonaná, celospoločenské zmeny, likvidácia cieľového miesta RZ Tesla v Moravanoch, reštrukturalizácia a premenovanie hlavného organizátora z TJ TESLA Piešťany na Mestskú TJ Piešťany a tým aj podujatia na Piešťanskú Buď Fit, nedostatok záujmu a dobrovoľníkov z radov organizátorov, úbytok sponzorov a nedostatok financií sa podpísali na postupnom znižovanie kvality podujatia a 33. ročníkom sa prerušila éra organizovania podujatia pre verejnosť a  pravidelní účastníci pokračovali v aktivitách v iných kluboch.

Dominantný prvok názvu BUĎ FIT si v turistickom hnutí v okolí osvojilo pre svoj názov klubu MCCC BUĎ FIT Piešťany, pokračovanie bolo aj v názvoch podujatí, ako RALLY BUĎ FIT či BANÁNSKÁ BUĎ FIT a 1. májový termín si na svoje pešie túry, cyklotúry a vodné splavy zvolili rôzni turisti.

Piešťanskí mototuristi na štarte pešej tury na Havran 1.5.2018

 
Pred cca 6 rokmi sa na 1. mája zišli v Piešťanoch nadšenci cykloturistiky na prvom ročníku podujatia, ktorého názov kopíruje zvolenú trasu Hore Váhom – Dole Váhom a absolvovali už 5. ročníkov za zvyšujúceho sa počtu účastníkov.

Piešťanskí cykloturisti na štarte cyklovýletu 1.5.2018

 

A čo ma viedlo k tomu navrátiť podujatiu niekdajšieho ducha? Chceme sa v prvom rade vrátiť k organizovaniu podujatia pre širokú verejnosť, teda pre rodičov s deťmi, deti školského veku, juniorov, dospelú populáciu a seniorov bez ohľadu na ich príslušnosť k nejakému klubu, ale aj pre ľudí s poškodeným zdravím najmä z Piešťan a okolia.

Chceme im ponúknuť zaujímavé a príťažlivé podujatie v lone prírody Považského Inovca, nábrežia rieky Váh a jazera Sĺňava so svojimi kultúrnymi, historickými a prírodnými zaujímavosťami, aby si aj oni našli svoju cestičku za zdravím, ktorá je skrytá aj po mnohých rokoch v slogane “Všetci turistikou za zdravím “.

A čo hlavný organizátor TJ Bezovec Piešťany v tomto roku ponúka?

Sú to tri trasy pre peších turistov v dĺžke cca 37, 20 a 13 km a tri trasy pre cykloturistov o dĺžke cca 60, 23 a 12 km so spoločným štartom pri soche Barlolamača na Kolonádovom moste, ktorý je naplánovaný postupne od 8,00 hod. do 11,00 hodiny.


Po zoznámení sa s trasami a prezentovaní sa, účastníci obdržia kontrolné karty i popis trás a môžu kedykoľvek vyraziť na zvolenú trasu, pričom sa môžu zúčastniť i slávnostného štartu s fotografovaním, ktoré sú naplánované postupne každú polhodinu podľa dĺžky a charakteru zvolenej trasy.

Účastnícky poplatok sa neplatí žiadny, pričom prvých 100 prezentovaných záujemcov má nárok na kapustnicu v cieli za symbolické 1 Euro.

Cieň podujatia je situovaný do Campingu Pullman na ľavom brehu jazera Sĺňava, kde účastníkov privíta hudba a po príchode dostanú čaj a účastnícky diplom i odznak a môžu sa posilniť a odpočinúť si v novootvorenej reštaurácií Na Panvici.

Cestu z cieľa do mesta si môžu skrátiť autobusom na linke Hlohovec – Piešťany zo zastávky pri Campingu.

A ako to bude vyzerať na trasách???

Pešie trasy, vhodné aj pre Severskú chôdzu (Nordic Walking) majú slávnostné štarty v polhodinách, teda Plulíkov okruh cca 37 km (PEŠO1 o 8,30 hod.), Dominov okruh cca 20 km (PEŠO2 o 9,30 hod.) a Bethovenov okruh cca 12 km (PEŠO3 o 10,30 hod.),  pričom záujemcovia o inštruktáž pre Nordic Walking ju môžu po prezentovaní absolvovať u akreditovanej inštruktorky Lei Michalčíkovej.

Na jednotlivých kontrolných stanovištiach si účastník vyznačí pečiatkou prechod a môže sa občerstviť, či pochutnať si na špecialitách dennej ponuky, ktoré sú pripravené pre účastníkov na kontrolných stanovištiach alebo oddýchnuť si a prezrieť miestne zaujímavosti. Trasy vedú pešo cez Čertovú pec, Havran a cez Furmana.

Podobne je to u cyklotrás, ktoré majú slávnostné štarty o celej hodine, teda Hore Váhom -Dole Váhom cca 60 km (CYKLO1 o 9,00 hod.), Brunovský okruh cca 23 km (CYKLO2 o 10,00 hod.) a Kolookruh Slňava cca 12 km (CYKLO3 o 11,00 hod.), pričom na trase CYKLO1 nie sú kontrolné stanovištia, ale je treba sa pri prezentácií hlásiť u inštruktorky Ivety Muchy Ondrašikovej a trasy vedú cez PIZZA MIA a cez DINO.

Bližšie sa môžete zoznámiť s podujatím na www.tjbezovec.sk , alebo na www.askpn.sk prípadne na facebooku a otázky zodpovedia organizátori na adrese ladislav.belescak@askpn.sk alebo tjbezovec@gmail.com alebo na tel. 0917 552 753 a 0910 834 341.

Nepremeškajte jedinečnú príležitosť ponuky urobiť niečo pre svoje zdravie a neváhajte byť u toho ako Piešťanská Buď-Fitka opäť ožije pre širokú verejnosť pod staronovým sloganom
VŠETCI TURISTIKOU ZA ZDRAVÍM.

Ladislav Beleščák
Predseda org. výboru
Foto: archív autora a Iveta Mucha Ondrášiková

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972