Chceli by ste vedieť ako sa líšia vianočné zvyky v rôznych regiónoch Slovenska? Čo sa je na na Vianoce u nás a čo napríklad na Spiši? Toto i ďalšie veci sa dozviete z interaktívnej mapy Slovenské Vianoce, ktorú vytvoril Piešťanec Michal Horňák.

Na mape je Slovensko rozdelené podľa tradičných regiónov na 25 častí. Po kliknutí na región, ktorí vás zaujíma sa vám na ľavej strane okna zobrazí záznam s informáciami. V úvode si prečítate tradičný vinš daného regiónu a ďalej sa dozviete o miestnych zvyklostiach, zaujímavostiach či jedlách.

„Zdrojom informácií nol Etnografický atlas Slovenska, ktorý zostavila Soňa Kovačevičová, kniha Vianoce na Slovensku, od Ondreja do Troch kráľov z Ottovho nakladatelství a publikácia Tradície na Slovensku, Rodinné aj výročné sviatky a zvyky autorky Zory Mintalovej-Zubercovej. Rovnako sme použili
Mapa vianočných tradícií, ktorú tvoria na portáli Sashe.sk a v neposlednom rade rozprávanie starých materí,“ vysvetľuje v popise stránky Michal Horňák, ktorý pracuje ako dizajnér a web developer.

Čo si to teda vinšujeme na Vianoce na Dolnom Považí? Najčastejšie to je tento vinš: „Vinšujeme vám v tieto slávne sviatky Krista Pána narodenie, aby vám dal Pán Boh zdravie, štastie, hojné Božšké požehnanie a po smrti Královstvo Nebeské aby obsiahnuť ste mohli.“

Mapu si môžete pozrieť po kliknutí na tento link.

-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972