Neďaleko Zemplínskej Šíravy v Kamenci sa vo štvrtok 19. mája konalo národné kolo 15. ročníka Biblickej olympiády. V konkurencii stredoškolákov z deviatich škôl, ktoré sa prebojovali z triednych, školských, dekanátnych a diecéznych kôl sa podarilo trojici študentov Gymnázia Pierra de Coubertina vybojovať druhé miesto. Tím v zložení Anna Mrňová, Barbora Maronová a Pavol Klein nestačilo len na súperov z Bilingválneho gymnázia Michala Hodžu v Sučanoch, na treťom mieste zase skončili žiaci z Cirkevného gymnázia svätého Mikuláša v Starej Ľubovni.

Pätnásteho ročník Biblickej olympiády organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska. Jej cieľom je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Okrem stredoškolákov sú druhou kategóriou aj základné školy a ako študijné materiály žiakom slúžili Sväté písmo Starého a Nového zákona, Prvá kniha Samuelova či Evanjelium podľa Lukáša so spoločnou témou „Radosť z Božieho posolstva“. Na celonárodné kolo do Kamenca sa museli jednotlivé tímy prebojovať cez triedne a školské kolá organizované jednotlivými školami, dekanátne alebo okresné kolá a cez diecézne alebo krajské kolá.

-lt/Zdroj a foto: Trnavská arcidiecéza, Konferencia biskupov Slovenska-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972