Nehoda, pri ktorej zomrel generál Štefánik nebola zavinená treťou osobou. Aj to sa dozvedelo sedemdesiatok účastníkov projekcie filmu „Štefánik. Príbeh hrdinu. Vlasť.“ a následnej diskusie pri príležitosti storočnice od tragickej smrti M. R. Štefánika.

Podujatie sa uskutočnilo 4. apríla v Piešťanskom informačnom centre za spolupráce Seniorského parlamentu Piešťany, Spoločnosti M.R. Štefánika a Mestskej knižnice mesta Piešťany. S účastníkmi diskutoval autor scenáru filmu Pavol Kanis a generál Svetozár Naďovič. Ten hosťom priblížil vojenské aspekty vzniku Československej republiky, najmä pomoc Talianska vznikajúcej republike, vzhľadom na to, že Česi a Slováci boli na konci 1. sv. vojny v porazenom Rakúsko-Uhorsku.

Pavol Kanis, bývalý minister obrany spomenul jedenásť téz, prečo by mal byť M. R. Štefánik úspešný v súťaži Najväčší Slovák. Hodinový dokumentárny film okrem iného, prostredníctvo počítačovej animácie vysvetlil príčiny leteckej nehody generála Štefánika vo Vajnoroch 4. mája 1919. Podľa slov Pavla Kanisa bola nehoda spôsobená súbehom niekoľkých nepriaznivých faktorov bez zavinenia tretích osôb.

-jr-/-th- Foto: -jr-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972