Počas uplynulého víkendu pripravil Inštitút pre trvalo udržateľný rozvoj Zelenú cyklojazdu, ktorej hlavným cieľom bolo podporiť petíciu za vybudovanie cyklo-dopravného spojenia medzi Piešťanmi a Vrbovým. Podujatie odštartovalo v priestoroch Elektrárne Piešťany a na osem kilometrov dlhú trasu sa následne vydali desiatky cyklistov. Iniciatíva za vybudovanie cyklotrasy prebieha už niekoľko rokov, pričom spojenie obcí v piešťanskom regióne má podporu veľkej časti verejnosti. Skupina okolo občianskeho združenia Čango naopak podporuje zachovanie trate a hľadanie alternatívneho riešenia, tak aby mohla fungovať železnica aj cyklochodník. K hlavným otáznikom ohľadom realizácie v súčasnosti patrí financovanie celého projektu, rovnako ako postoj Ministerstva dopravy Slovenskej republiky. 

Téma cyklotrasy sa rieši priebežne od roku 2009, pričom konkrétny termín zostáva i naďalej neistý. Členovia petičného výboru v zastúpení Mariána Kališa, Dušana Knapa, Vladimíra Jankecha, Oľgy Galbavej a Františka Tahotného sa týmto spôsobom snažia podporiť výstavbu.

„My, dolu podpísaní občania svojim podpisom žiadame Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, aby podporilo zmenu nevyužívanej železničnej trate medzi Piešťanmi a Vrbovým cez Trebatice a Krakovany na bezpečnú cyklo-dopravnú komunikáciu situovanú mimo zóny automobilovej dopravy a umožnilo jej vybudovanie tým, že čo najskôr zaistí prevod resp. prenájom pozemkov, na ktorých menovaná trasa leží, z vlastníctva štátu do vlastníctva dotknutých regionálnych samospráv,“ znie úvod textu petície. 

Zámer vybudovania cyklo-dopravnej komunikácie na telese železnice už schválili mestské a obecné zastupiteľstvá Piešťan, Vrbového, Trebatíc a Krakovian. Jedným z finančných zdrojov, ktoré majú pokryť vybudovanie cyklotrasy, by mal byť operačný program Európskej únie – IROP. 

 -lt- Zdroj: peticie.com Foto: IMO

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972