K pamätihodnostiam mesta Piešťany bez pochyby patrí aj Obtokové rameno Váhu, ktoré lemuje Kúpeľný ostrov. Ekologický význam územia podčiarkujú špecifické podmienky pre močiarne rastlinstvo, zimovanie vtáctva a tvorbu liečivého bahna. Od rieky Váh je rameno oddelené systémom hatí.

IMG_3541

IMG_3537 – kópiaObtokové rameno Váhu sa nachádza naľavo od rieky Váh a siaha od Hornej hate až po Krajinský most. 2,8 km dlhé rameno bolo vybudované s cieľom ochrániť Kolonádový most pred prívalovou vodou počas povodní.

2114Jeho vybudovaním vznikol Kúpeľný ostrov, ktorý je v skutočnosti iba polostrovom. Mŕtve rameno sa tak stalo východnou hranicou „ostrova”. Horná hať pri golfovom ihrisku sa začala stavať v roku 1958.

IMG_3645 – kópia

IMG_3650 – kópia

IMG_3629 – kópia

IMG_3640 – kópiaNajvýznamnejším prírodným bohatstvom v tejto lokalite sú termálne pramene a sírne bahno. Na týchto dvoch základných pilieroch boli založené a vybudované piešťanské kúpele.

IMG_7266

IMG_7277

IMG_7282

Mŕtve rameno je domovom pre rôzne ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce, mäkkýše, pavúky či hmyz.

Nájsť tu možno užovky, korytnačky, vodné vtáky (labuť, volavka, beluša, čajka, rybár, rybárik, kalužiak, lyska, sliepočka, kačica atď.), ondatry, nutrie, na trávnatých brehoch slimáky, vážky, motýle a na stromoch nepochybne veverice.

IMG_3670 – kópiaRameno má nemalý význam pre zimovanie vtáctva – cez zimu vodná hladina nezamŕza.

IMG_3707 – kópiaDSC_0147IMG_3528 – kópiaIMG_0325

IMG_3738 – kópia

IMG_7345DSC_1340DSC_0112

Stojaté vody sú bohaté na ryby, akými sú kapor, zubáč, pleskáč, plotica, karas, jalec, lieň či dokonca sumec.

IMG_3561 – kópiaObtokové rameno Váhu zdobia desiatky druhov vodných rastlín. V roku 1988 sa uskutočnil systematický prieskum a odvtedy prebieha overovanie a dopĺňanie výskytu ohrozených druhov.

IMG_3581 – kópia

IMG_7149

IMG_3630 – kópia

Doposiaľ bolo určených 36 vodných a močiarnych druhov. K vzácnym a ohrozeným patrí hlavne okrasa okolíkatá, marica pílkatá, zeler plazivý, truskavec obyčajný, leknica žltá (prinesená po roku 1989) a šípovka vodná.

IMG_3628 – kópia

V zozname ohrozených druhov sa v minulosti nachádzali aj dvojzub ovisnutý a valeriána lekárska.

IMG_3471 – kópia

Územie je chránené v rámci ochranného pásma kúpeľných liečivých zdrojov.

skúška 16 bit

Na prírodnú lokalitu negatívne vplýva znečisťovanie Vápenického potoka splaškami z bananských domácností bez vybudovanej kanalizácie, automobilová doprava v tesnej blízkosti ramena a poľnohospodárska činnosť v susedstve ramena.

IMG_3695 – kópiaNapriek tomu je mŕtve rameno so svojím okolím domovom pestrej škály živočíchov aj rastlín a miestom oddychu turistov a domácich.

IMG_3694 – kópia

IMG_0638

IMG_3678 – kópia

-zdroj: Pamätihodnosti mesta Piešťany, Piešťanské informačné centrum; foto: vv, obec Banka; video: vv-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972