OZ ProWinter vyzbieralo už 20 027 eur, podporiť ho môžete 2% z daní

OZ ProWinter vyzbieralo už 20 027 eur, podporiť ho môžete 2% z daní

22. marca 2017 Off Od PNky.sk

Občianske združenie ProWinter vyvíja na území mesta Piešťany rozsiahle aktivity, ktorých hlavným cieľom je vytvorenie sochy Ľudovíta Wintera na Kolonádovom moste, a tiež aj poukazovanie na jeho prínos. Aj v tomto roku sa členovia uchádzajú ofinančnú podporu prostredníctvom asignácie 2% z daní, nakoľko tieto finančné zdroje predstavujú podstatnú časť doteraz vyzbieranej sumy. Aktuálny stav účtu je 20 027 eur, čo je niečo vyše 40% z celkovej sumy potrebnej na vyhotovenie a osadenie sochy. Informácie o možnostiach podpory OZ ProWinter nájdete na webovej stránke združenia.

„Významný nárast na projektovom účte zaznamenalo naše občianske združenie v posledných mesiacoch, najmä vďaka úspešnej spolupráci s Balneologickým múzeom Imricha Wintera na vydaní slovensko-anglickej verzie memoárov Ľudovíta Wintera Spomienky na Piešťany. Veľmi si vážime spoluprácu s viacerými podnikateľskými subjektami v meste, ktoré sa na tomto projekte finančne spolupodieľali,“ informuje člen združenia ProWinter Tomáš Bušo.

Nezanedbávali však ani ďalšie sprievodné aktivity. Už tradične ste mohli členov združenia stretnúť na Vianočných trhoch, kde pripravili nielen pohostenie, ale aj s radosťou zodpovedali otázky týkajúce sa iniciatívy. Pražiareň kávy Classic Coffee spolu s Piešťanskými Čajkami a združením hostila Mikulášsku akciu, ktorej výťažok taktiež putoval na konto sochy. V piešťanskej Elektrárni máte do konca marca možnosť pozrieť si výstavu o živote a diele Winterovcov.

Aj do budúcnosti plánuje občianske združenie viaceré zaujímavé podujatia, ktorých hlavným cieľom zostáva šírenie povedomia o zásluhách rodiny Winterovcov na budovaní mesta Piešťany a zbieranie finančných prostriedkov na úspešnú realizáciu sochy Ľ. Wintera. Aj vďaka 2% bude môcť byť jeho socha jedného dňa odhalená na Kolonádovom moste.

-OZ ProWinter-