Otvorené dvere v SOŠ Rakovice

Otvorené dvere v SOŠ Rakovice

30. októbra 2014 Off Od

V dňoch 23. až 25. októbra usporiadala Stredná odborná škola Rakovice pri Piešťanoch tradičné jesenné Dni otvorených dverí. Aj v tomto roku podujatie prilákalo množstvo obyvateľov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia a najmä záujemcov o štúdium.

[singlepic id=59495 w= h= float=center]

REKLAMA

kia akcia

Stredná odborná škola Rakovice vychováva odborne dobre pripravených profesionálov, ktorí získavajú skúsenosti a potrebné sebavedomie už počas štúdia účasťou na súťažiach i na zahraničných stážach. Kvalitnú prípravu odráža tradícia úspechov vo floristickej oblasti. Mladší žiaci majú vzor v starších, už „ostrieľaných“ spolužiakoch, ktorí nastavujú vysokú úroveň.

Dni otvorených dverí v SOŠ Rakovice sú obľúbeným spestrením života v škole i v obci. Zároveň sú príležitosťou pre študentov i pedagógov predviesť svoje znalosti, zručnosti i dosiahnuté úspechy smerom k verejnosti.

Pre návštevníkov bola pripravená slávnostne vyzdobená jedáleň školy, ktorú verejnosť využíva i na organizovanie slávnostných podujatí. V tomto roku zvolenou témou výzdoby bola „Jesenná romanca“. Na výzdobe priestoru sa podieľalo 7 žiakov. Príprava materiálu trvala 4 dni, rovnaký čas žiaci strávili prípravou dekorácií a ich inštaláciou v priestore. Bol využitý výlučne dostupný prírodný materiál. Tvorba dekorácií si vyžadovala precíznosť, trpezlivosť, bola náročná na čas. Námaha sa nám vrátila v podobe obdivných vyjadrení návštevníkov Dní otvorených dverí. V priestore, kde bola realizovaná výzdoba prebiehala súťaž o najlepší jablkový dezert, čo podporilo nielen vizuálny, ale i chuťový zážitok návštevníkov. V tomto jubilejnom 15.ročníku porota hodnotila 27 jablkových dobrôt a víťazom sa stal Filip Fančovič, žiak SOŠ Rakovice.

Škola sídli v budove renesančného kaštieľa uprostred prírodne krajinárskeho parku. V areáli školy sa nachádzajú i ďalšie historické budovy: sýpka a dostavníková pošta z 19. storočia. Žiaci spolu s pedagógmi postupne svojpomocne rekonštruujú budovu sýpky, ktorá bola pri príležitosti Dní otvorených dverí sprístupnená verejnosti. Návštevníci obdivovali zbierku historických poľnohospodárskych strojov i úžitkových predmetov, ktoré v minulosti využívali ľudia na vidieku. Študenti pre nich pripravili pohostenie, mohli sa zúčastniť módnej prehliadky v štýle „retro“, alebo si oddýchnuť v originálnom kine.

Predovšetkým záujemci o štúdium prejavili záujem o prehliadku školy i prezentáciu zahraničných projektov, ktorých sa zúčastňujú žiaci školy. Medzi krajiny, v ktorých strávili 3 alebo 4 týždne nadobúdaním nových skúseností a zručností patria Taliansko, Cyprus, Fínsko, Rakúsko, Luxembursko, Anglicko a iné.

Študenti odboru manažment regionálneho cestovného ruchu predstavili svoj projekt zameraný na históriu regiónu. Návštevníci mali možnosť nahliadnuť do ateliérov odborného výcviku, kde prebiehala tvorba sezónnych smútočných aranžérskych prác, ktoré mali možnosť si i zakúpiť.

Na záver môžeme skonštatovať, že táto akcia sa opäť vydarila, o čom svedčí hojná účasť verejnosti i nadšené reakcie návštevníkov, ktorí odchádzali plní dojmov a zážitkov. Zvlášť milé boli stretnutia s bývalými absolventami školy, ktorí sa radi prídu pochváliť svojimi úspechmi a často s celou rodinkou.

Text a foto: Zuzana Bučková, SOŠ Rakovice