Connect with us

Koktail

Obec musí zmeniť svoj názov

Published

on

Ministerstvo kultúry na podnet Komisie pre názvoslovie novelizovalo zákon číslo 1995/1208 Z. z., ktorý po novom ukladá obciam a mestám, ktorých názov je zameniteľný s akoukoľvek inštitúciou, zmeniť svoj názov. Dotýka sa to aj obce Banka, ktorá susedí s Piešťanmi.

Obec Banka s takýmto krokom nepočítala, a preto naň nemá vyhradené financie. Z úsporných dôvodov pripadajú do úvahy jemne pozmenené varianty Blanka, Hanka, Janka alebo Anka. Klub feministiek Slovenska tento krok s nadšením víta.

Hlasovanie bude prebiehať dnes o 16.30 hod. po ukončení upratovacej akcie Čistá obec. Jeden člen z každej domácnosti vyjde krátko pred týmto časom pred dom. Prostredníctvom bezdrôtového obecného rozhlasu vyhlási pracovníčka obecného úradu jednotlivé varianty a v prípade, že sa reprezentantovi domácnosti ten-ktorý páči, zdvihne v príslušnom momente (ľavú) hornú končatinu a ruku uvedie do tvaru tzv. páčika. Počítanie hlasov budú realizovať poslanci obecného zastupiteľstva prostredníctvom ďalekohľadov z kopca Ahoj.

Advertisement
Hello GPT

-1.apríl-

Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články