Meteorológ a klimatológ, bývalý generálny riaditeľ Slovenského hydrometeorologického ústavu Štefan Škulec sa úvahám o možnom konci sveta kvôli extrémnym prírodným javom, bude venovať na svojej prednáške v stredu 29. apríla o 17, 30 h v centre AkSen na Teplickej ulici. Ak vás podobné témy zaujímajú, ste vítaní, vstup je voľný aj pre verejnosť.

img_3479

REKLAMAbio dia web baner 300x300 apr15

Prednáška s názvom Scenáre konca sveta a možnosti prírody, ako nás zlikvidovať, má za cieľ informovať o tom, ako rozvoj vedeckého poznania prináša nové informácie a lepšie pochopenie prírodných javov.  „Zreteľnejšie možno identifikovať a popísať aj hrozby a riziká, ktoré sú spojené s extrémnym priebehom rôznych  prírodných javov a ktoré potenciálne ohrozujú ľudskú populáciu ako celok,“ uvádza Š. Škulec, ktorý sa bude venovať okrem rizík pozemského pôvodu, tiež kozmickým rizikám. Stručné popisy doplní aj faktami o ich výskyte v minulosti.

Štefan Škulec

unnamedAbsolvoval Fakultu technickej a jadrovej fyziky ČVUT Praha a doktorandské štúdium na Fakulte matematiky a fyziky UK Bratislava v obore „meteorológia a klimatológia“. Pôsobil na Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SHMU) a v rámci svojich profesionálnych aktivít sa venoval výskumu a odhadu vplyvu jadrovo-energetických zariadení na okolie. V období 1992-2005 bol generálnym riaditeľom SHMÚ. Bol riešiteľom výskumných projektov pre vývoj metód popisu šírenia rádioaktívnych emisií v atmosfére, výpočtu radiačných dávok v normálnej a havarijnej prevádzke a odhadu environmentálnych efektov tepelných a vodných emisií z jadrovo-energetických zdrojov.

V súčasnosti sa venuje konzultačnej činnosti a pred pár dňami ho seniori zvolili za svojho parlamentného lídra.

-inf-, ilustr. foto: M. Hesko archív PNky, FB

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972