Connect with us

Koktail

Novinár vyvrátil mýty o USA – aj o rope, vojnách či hlúposti

Published

on

“Mýty o USA verzus skutočnosť“ mala názov prezentácia reportéra Martina Rajca, ktorá sa konala vo štvrtok 23. apríla v Piešťanskom informačnom centre. Reportér Slovenskej televízie, žijúci dlhé roky v Amerike, konfrontoval svoju skúsenosť s predstavami, konšpiráciami a bludmi, ktoré často šíria aj médiá.  Po krátkej prednáške, v ktorej novinár argumentoval mnohými faktami, či už z politickej alebo ekonomickej sféry, sa asi tridsiatka účastníkov aktívne zapojila do  diskusie.

IMG_4734_resize

Martin Rajec vyvrátil mnohé mýty o Spojený štátoch amerických na základe informácií, ktoré získal ako novinár. Podľa neho nie sú krajinou absolútne bez chýb, ale ich mocenská úloha v usporiadaní sveta a globálnej politike je nepopierateľná.

Na USA mu podľa jeho slov najviac prekáža zbraňová sloboda, ktorá ročne spôsobuje až štyri percentá úmrtí spôsobených strelnou zbraňou. Druhou zvláštnosťou je systém zdravotného poistenia, ktorý dokáže pri vážnejšom ochorení človeka so slabšou poistkou zruinovať. Reforma systému pripravovaná prezidentom Obamom ale narazila na tvrdý odpor zo strany obyvateľstva, ktoré nechcelo byť nútené do zdravotného poistenia a požadovalo zachovanie súčasného dobrovoľného výberu.

IMG_4743_resize

REKLAMA

bio dia web baner 300x300 apr15

Zaujímavé bolo napríklad jeho vyvrátenie mýtov o rope. Najväčším dovozcom ropy do USA je prekvapivo Kanada, ktorá pokrýva viac ako tretinu dovozu, za ňou je Venezuela, Saudská Arábia a Irak dováža iba 2,5 percenta. Amerike je často dávaný za vinu aj výrazný pokles ceny ropy a na to nadväzujúci prepad rubľa. Ekonomicky na znižovanie hodnoty však podľa slov novinára vplýva Saudská Arábia, aby tým vytvárala tlak na producentov bridlicovej ropy v USA.

IMG_4746_resize

„Mnoho senátorov v súčasnosti tvrdí, že Spojené štáty by sa mali stiahnuť zo sveta a mali by sa izolovať. Tento prúd bol  veľmi silný pred Druhou svetovou vojnou. Je šokujúce ako málo ľudí vie, že Spojené štáty mali v roku 1939 až osemnástu najväčšiu armádu na svete. Mali teda menšiu armádu než napríklad  Portugalsko.“

Martin Rajec vysvetlil, že proces sťahovania USA zo sveta je evidentný, že chcú byť skôr koaličným partnerom pri vedení vojenských operácií ako primárnym prvkom. Aký vplyv to bude mať vplyv na globálny vývoj je otázne. V nasledujúcej živej diskusii sa preberali otázky Iraku, Kosova, elektromobilov, finančnej krízy i vývoja na Ukrajine. Reportér možno všetkých o nepravosti mýtov nepresvedčil, ale uviedol množstvo logických faktov, ktoré účastníkom dali možnosť zamyslieť sa nad dianím vo svete.

 IMG_4736_resize

Jedným z bežných mýtov podľa neho je aj to, že Američania sú strašne hlúpi. Spojené štáty ale majú až 352 držiteľov Nobelovej ceny, pričom najbližšou krajinou je Veľká Británia so stovkou laureátov. Americká vláda totiž dáva obrovské peniaze na vedu, ročne sedemdesiat miliárd, teda 2,7 percenta hrubého domáceho produktu. Slovensko dáva pre porovnanie len pol percenta. Dvanásť z dvadsiatich najlepších univerzít na svete je amerických. Stanfordova univerzita má napríklad rozpočet päť miliárd dolárov. To sú fakty, ktoré jasne hovoria o investíciách do vzdelania a výchove ďalších generácií.

USA ako krajina majú podľa neho mnohé pozitívne vlastnosti. Zaujímavý je napríklad politický systém rozdelenia moci, navrhnutý ešte v roku 1787. Hlavou štátu je prezident, pod ním sú dve rovnocenné komory kongresu a najvyšší súd, proti ktorého rozhodnutiam nie je možné odvolanie.

c61000371a

„Mne sa to zdá zaujímavé práve z toho hľadiska, že niekto tvrdí, že je to slabosť systému, že máte  niekoľko mocenských centier a tie medzi sebou bojujú a Barack Obama si nedokáže presadiť to, čo chce. Ja si naopak myslím, že je to sila toho systému, pretože musí hľadať kompromisy a je tam niekoľko kontrolných centier… Výhodu toho systému vidím v tom, že je vybalansovaný tak, že Spojené štáty napriek krízam nikdy nedospeli k diktatúre,“ povedal Martin Rajec o usporiadaní moci. Okrem toho majú aj veľmi výrazný dohľad nad korupciou a mnoho politikov sedí vo väzení kvôli zobratiu úplatkov či kvôli podvodom na daniach.

Reportér mal možnosť žiť aj v Silicon Valley, ktorého prezývka vznikla podľa množstva firiem pôsobiacich v oblasti počítačových technológií, sídliacich v oblasti Kalifornského zálivu. Vďaka svojmu susedovi sa dokonca dozvedel o tom, že odborníci vyvinuli technológiu ovládania hier prostredníctvom myšlienok, ktorá momentálne čaká na schválenie.

-lt-

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel štvrtý: Poštová známka

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Poštová známka s námetom obrazu

Po všetkých týchto peripetiách obrazu, už verejne známeho, stále nebol naplnený sen viacerých obdivovateľov, aby obraz bol aj na poštovej známke. Ale všetko má nejako svoj čas a treba byť trpezlivý. V roku 2011 bol KF 52-01 poverený usporiadať Dni filatelie Slovenska, čo sa aj uskutočnilo. Klub oslovil po prvý krát SLK aby sa podieľali na príprave a prezentácii DFS, čo sa aj podarilo. Podľa vyjadrení viacerých boli dni úspešné po stránke odbornej (katalóg prednášok, príležitostné tlače, ppp) i spoločenskej. Počas obedňajšej prestávky DFS hostia a organizátori boli pozvaní na obed ho hotela Thermia Palace. Obed bol podávaný za dlhým stolom s výhľadom na obraz Alfonsa Muchu „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“.

Uprené pohľady stolujúcich na obraz, a debata o jeho osudoch ma ubezpečili, že sa stane, čo sa má stať. Stalo sa, v emisnom pláne roku 2015 sa objavil v emisii umenie: Obraz Alfonsa Muchu v hoteli Thermia Palace v Piešťanoch. A bol som nesmierne rád, že autorom a rytcom známky bude opäť majster Ferko Horniak. K dispozícii pre autora boli fotografie v miestnom múzeu, ďalšie si urobil majster Horniak. Spolupráca po všetkých stránkach fungovala (Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Klub filatelistov, Balneologické múzeum), stretnutia, diskusie o obraze, pečiatkach, pohľadnici A5, FDC i obálke formátu A5 s prítlačou. A všetko to, čo je treba k dobre pripravenej prezentácie známky, teda program, pozvánky, priestory a tlače.

Obálka na zásielky formátu A5, pre potreby SLK Piešťany, na zasielanie do cudziny. Natlačená známka nemá výplatnú hodnotu

K výstave boli použité zberateľské materiály, napr. poštové známky, bankovky, drobné tlačoviny zo zbierok múzea a členov Klubu filatelistov 52-01 Piešťany. Ďalšie vystavené materiály boli z Moravského múzea v Ivančiciach, a z Poštového múzea Praha. Za výstavu patrí Balneologickému múzeu a jeho riaditeľovi PhDR. Vladimírovi Krupovi absolutórium.

Súčasťou programu prezentácie bolo aj vyhlásenie najkrajšej poštovej známky za rok 2014 a teda aj používanie ďalšej, tretej príležitostnej pečiatky.

Na snímke v strede veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lývia Klausová, vľavo autor poštovej známky František Horniak a vpravo riaditeľ Poštového múzea v Banskej Bystrici Richard R. Senček .

Otvorenie výstavy, privítanie hostí a sprievodné slovo k výstave urobil riaditeľ BM PhDr. Vladimír Krupa, ktorý zvlášť privítal veľvyslankyňu Českej Republiky na Slovensku, pani Lýviu Klausovú a zástupcov Minister-stva dopravy a výs-tavby a Slovenskej pošty a Poštového múzea.

Dve ukážky pripravených pohľadníc A. Muchu, pre zákazníkov bol rezervovaný priestor k využitiu podľa vlastných požiadaviek.

Z výstavy sa účastníci presunuli do hotela Thermia Palace, kde bola už v plnej prevádzke poštová priehradka Pofisu, pripravený kultúrny program a vykonaný akt krstu známky. Túto časť moderoval riaditeľ hotela Josef Provázek, ktorý opätovne privítal hostí a účastníkov prezentácie.

Predohrou samotnej inaugurácie známky bola vernisáž výstavy Z tvorby Alfonsa Muchu, ktorá sa konala vo výstavných priestoroch Balneologického múzea vo vile dr. Lisku. Popri skvelých ukážkach Muchových diel, zapožičaných Muzeom Brněnska v Ivančiciach, boli vystavené početné fotografie, dokumentujúce vzťah Majstra k Piešťanom a tiež ukážky jeho známkovej tvorby, ktoré poskytlo Poštovní muzeum z Prahy.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel tretí: Nájdenie ukradnutého diela

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Čas plynul, informácií stále nebolo, ale vyšetrovatelia istotne nezahálali a podľa všetkého bolo do pátrania zapojených viac krajín a na viacerých stupňoch polície. Okrem slovenskej polície aj minimálne česká a rakúska polícia. Koordinácie zrejme na úrovni Interpolu.

Nebyť toho, nebola by v roku 2004 zachytená informácia o tom, že sa nachádza v Karlových Varoch.

Bolo potrebné jednať premyslene a opatrne, aby pri podozrení že polícia má informácie, neprišlo k likvidáciu obrazu, resp. k jeho vážnemu poškodeniu.

Takto sa vec vyvinula: Dvaja muži mali obraz predať kupcovi (asi nasadenému) za 95.000 € na parkovisku Devět křížú neďaleko Brna. V čase kedy malo prísť ku stretnutia predávajúcich a kupujúceho, sa stala dopravná nehoda neďaleko toho parkoviska. Z toho dôvodu tam boli aj policajné vozidlá, čo bolo dôvodom, že predávajúci zmenil dohodnuté miesto na parkovisku pri brnenskej Hypernove. Tam sa stretnutie aj uskutočnilo a tam aj Česká polícia zakročila pri odovzdávaní obrazu, ktorý prevzala.

Vo vyšetrovacej väzbe sa ocitli podnikateľ Ondrej G. (43 r.) a nezamestnaný Jaroslav B. (33 r.). Zlodej obrazu však stále uniká, lebo je neznámy.

Záverom tejto časti možno konštatovať, že popri policajných orgánoch k nájdeniu obrazu prispeli aj zberatelia a kúpeľní pacienti, lebo dali na verejnosť nielen informáciu o krádeži, ale aj to, ako ukradnutý obraz vyzerá. To bolo veľmi dôležité preto, lebo obraz za takmer 70 rokov, neopustil miesto, kde bol osadený. Bez nadsádzky možno konštatovať, že pomohla pátracia pohľadnica.

Článok v Novom čase 18.XII. 2004 o nájdení obrazu.

Pod dojmom toho, ako rýchlo sa minula „pátracia pohľadnica“ vydal náš klub filatelistov pohľadnicu „radostnú“ k nájdeniu a následnému vráteniu obrazu do hotela Thermia Palace. Rozdiel bol v tom, že na tejto pohľadnici bol už obraz umiestnený na pôvodnom mieste, v jedálni, a v pravom hornom rohu je portrét autora obrazu A. Muchu. Úspech s predajom sa nezopakoval.

Pravdou je, že tlač nemala takú kvalitu ako pôvodná. Média aj v tomto prípade venovali nálezu obrazu pozornosť a polícia sa k veci verejne nevyjadrila preto, že prípad nie je uzatvorený, kým nie je známy a pred súd postavený ten, čo obraz ukradol.

Vďaka naliehaniu riaditeľa Balneologického múzea Slovenské liečebné kúpele urobili potrebné kroky aby bol obraz zapísaný ako kultúrna pamiatka, bol zaevidovaný v zozname kultúrnych pamiatok a po návrate z reštaurátorského ateliéru zaevidovaný do majetku SLK Piešťany, vrátane jeho ceny.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel druhý: Krádež

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Keď sa z médií ozvala správa, že v noci na 19.10.2000 bol obraz ukradnutý, bol to šok asi pre všetkých čo ten obraz poznali, či o ňom vedeli a viacerí mi aj volali, či nebudú vyšetrovaní keď si boli obraz pozrieť, či tam nie je kamera?

Repro a montáž pohľadnice so vzducholoďou.

V kúpeľoch preverovali či a ako je obraz vedený v inventúre majetku, v akej hodnote a či je evidovaný a chránený ako pamiatka? Zistili iba to, že nie je v evidencii o ňom ani zmienka , ani nie je vedený ako pamiatka. Bola to silná káva pre zodpovedných na ich nezodpovednosť.

Krátko na to, bola v Balneologickom múzeu prezentácia môjho kalendára Piešťany na historických pohľadniciach 2001, kde sme sa stretli viacerí priatelia filatelisti i múzejníci.

V debate som im spomenul skutočnosť, ako po krádeži vzácnych obrazov z galérii v Budapešti, maďarská pošta vydala sériu známok a hárček, ktorý po niekoľkých rokoch napomohol k vypátraniu obrazov a ich vráteniu galérii.

Janko Bosák mi vtedy položil otázku, že prečo by sme to nemohli urobiť aj my, Slovensko? Moja odpoveď bola, žeo vydaní známky nerozhodujeme my, ani nikto v Piešťanoch, a než by to prešlo dvomi komisiami ministerstva, a umeleckým spracovaním a výrobou, uplynul by možno aj rok, ale pohľadnicu by sme mohli spolu s múzeom navrhnúť a vydať čo najskôr.

Rozkrútilo sa koleso a za pár dní bol návrh na pohľadnicu, texty v šiestich jazykoch s výzvou k Interpolu pripravený. Našu konečnú podobu pohľadnice, aby bol obraz pred objektom hotela, nie v interiéri hotela Thermia, graficky spracovala agentúra RePublic a vytlačila Stiva v počte 10.000 kusov.

Bola k dispozícii v kúpeľoch, v múzeu a v mestských kultúrnych ustanovizniach, niekde sa predávala, niekde rozdávala. Za pomerne krátky čas jej nebolo. Veci sa chytili média, vrátane televízie, ale aj časopis Zberateľ, brnenský Orbis Pictus, ba aj Štúdijná galéria Alfonse Muchy a p.ing. Jiří Koukal, z KF v Žďár nad Sázavou a ďalší.

Pátracia pohľadnica

Šok z krádeže postupne vyprchal, okrem domiénok a podozrení žiadne oficiálne informácie neboli. Vyšetrovatelia kontaktovali osoby z riaditeľstva kúpeľov a zrejme aj službukonajúce osoby v ten deň i noc. Zverejnené bolo len to, že obraz bol vyrezaný z rámu a zrejme zrolovaný, pre jeho rozmery. Tiež bola informácia o použitom rebríku a o pootvorenom okne na jedálni z ktorej bol ukradnutý obraz. Obraz je dlhý 375 cm a vysoký 150 cm, jeho tvar je zrejmý z obrázkov.

V treťom pokračovaní seriálu Muchov obraz v Thermia Palace sa dozviete viac o tom, ako sa obraz podarilo vrátiť na jeho pôvodné miesto.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Reklama

Populárne články