Nezabudnite vykonať jesennú deratizáciu

Nezabudnite vykonať jesennú deratizáciu

10. októbra 2015 Off Od PNky.sk

Na základe oznámenia Mestského úradu v Piešťanoch je potrebné v čase od 1. októbra do 15. novembra vykonať deratizáciu v objektoch v správe majetku mesta. Povinnosť vykonať reguláciu škodcov a s ňou súvisiace kroky v tomto období majú aj fyzické a právnické osoby. Objekty musia byť v prípravnej fáze upratané a zbavené materiálov a nečistôt.

Verejné oznámenie sa týka aj fyzických osôb a právnických, ktoré musia urobiť deratizačné opatrenia v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v zariadeniach školských, zdravotníckych a priestorov školských služieb, v bytových a polyfunkčných domoch, v pivniciach, v areáloch živočíšnej a potravinárskej výroby, na skládkach komunálneho odpadu, v potravinárskych prevádzkach, skladoch potravín a reštauračných zariadeniach. Obyvatelia sú povinný deratizáciu vykonať predovšetkým ak chovajú v pivniciach pri chove hospodárskych zvierat, alebo ak sa ich domy nachádzajú v blízkosti vyššie spomínaných prevádzok.

„Aktívnym prístupom k regulácii týchto škodcov a tým k ochrane verejného zdravia je práve vykonávanie pravidelnej deratizácie v stanovenom časovom intervale a prípravkami, určenými a schválenými na tento účel. Termín vykonávania deratizácie sa stanovuje podľa znalosti o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov v jesenných a jarných mesiacoch. Celoplošný výkon deratizácie má zabezpečiť likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a á zabrániť migrácii škodcov z ošetrených objektov do objektov, ktoré neboli ošetrené prípravkami proti škodcom, určenými na tento účel,“ znie časť dôvodnej správy regionálnej hygieničky Ľubice Kollárovej.

-lt-