Connect with us

Koktail

„Nevieme, že nič nevieme,“ tvrdí významný lekár Prashant Kakoday

Published

on

Piešťany navštívil v dňoch 4. až 7. júna doktor Prashant Kakoday, praktický chirurg a v súčasnosti riaditeľ Centra pre integrálne zdravie v Cambridge vo Veľkej Británii. Tento odborník sa zaujíma predovšetkým o tému vedomia, mysle a o meditáciu. Počas posledných vyše 10 rokov kombinuje vo svojej praxi ako ortodoxnú tak holistickú metódu liečby, navštívil vyše 70 štátov sveta, univerzity, zdravotnícke zariadenia a rôzne organizácie včítane Spojených národov v Ženeve. V roku 1994 prezentoval Svetovej zdravotníckej organizácie WHO svoj pohľad na zdravie, nazývaný The Concept of Total Health. Cíti, že súčasný prístup k zdraviu je neúplný, lebo ignoruje význam a zmysel onemocnenia samotného.

„Sme skupina kolegov a zisťujeme, že v našom kruhu akoby stále koluje choroba, len čo jeden z nás vyzdravie, ochorie druhý, a tak ďalej. Súvisí to s mysľou? Ako?“ „ Aj človek, ktorý má iba zápal priedušiek, v strese sa mu zhorší stav. A naopak. Doporučujem zmeniť postoj – to sa dokážeme naučiť. Aspoň na minútu stíchnuť, vybehnúť z role, zastaviť sa,“ povedal doktor Prashant.

O téme vzťahu medzi psychikou, emóciami, správaním a zdravím prednášal v Centre Spoločnosti Slovensko-indického priateľstva na Winterovej ulici číslo 3. Počas víkendového seminára prezentoval svoje vedomosti aj v liečebnom dome Esplanade pre anglicky hovoriacich pacientov. Prekvapil schopnosťou aj najťažšie a najzložitejšie procesy v mozgu, body-mind vzťahu tela a duše vysvetliť jasne a zrozumiteľne. Dnes už každý študent medicíny, psychológie a vzdelaný človek vie, že prežiť na Zemi, kde ráno vidíme vychádzať slnko na východe a zapadať na druhej strane a pritom sa planéta Zem točí okolo slnka, vôbec nebola, nie je a nebude ľahká vec. Veď sme podobne ako iné cítiace bytosti konfrontovaní nastraženou pascou. „Nevieme, že nič nevieme,“ zdôrazňuje Prashant Kakoday.

Spirituálna inteligencia alebo skrátene SI.

Dnes už vieme, že nestačí mať iba vysoké IQ, formálne vzdelanie, aby sme uspeli na javisku sveta a prežili. Bez emočnej inteligencie a ovládaní toxických emócií, rušivých napríklad depresívnych myšlienok to nejde. Aj keď je veľmi ľahké zatvoriť oči pred vnútornými démonmi a projektovať ich na niekoho iného v okolí a démonizovať čosi zástupné. Najbližšie okolie rýchlo zvykne prehltnúť háčik ako hlúpa rybka na rozdiel od tých iných so spirituálnou inteligenciou.

DSCF3972_resize

A tak sa zamotávame stále viac do klamstiev, debát o vonkajších nepriateľoch, poloprávd, sugescií a autosugescií, sebaklamov. Vzniká na mieru ušitá dráma a ocitáme sa na javisku, každý v svojej role. A tak je to ozaj len otázka času, kedy sa identifikujeme so svojou rolou a už nie sme X.Y. ale agent 007, či kráľovná Sissi, alebo podvedená mladá žena, odvlečená z domova a nútená k prostitúcií, na hranici biedy, čeliaca skorumpovaným policajtom a zločincom, ktorí sú o krok ďalej. A tak namiesto úspešnej umelkyne – mladej absolventky vysokej školy v Litve, je tu ruina, zneužívaná a týraná striptérka v nočnom bare, neustále mysliaca ako utiecť z tejto nočnej mory spolu s ďalšími, ktorí prehltli háčik. A celá Zem sa hemží mnoho ďalšími sklamanými, nespokojnými, trpiacimi a živoriacimi ľuďmi, prežívajúcich „drámu“. I tými, ktorí si myslia, že už sú „za vodou“ a pritom bojujú o prestížne postavenia, o nové zákazky „zubami-nechtami“, o nové lásky, ktoré im vedia zabrnkať na city. Nevediac, ako usilovne poskakujú a slúžia vnútornému démonovi, ktorý ich má plne v hrsti.

Je to o skúške našej inteligencie. Do akej miery sme schopní byť „hosťom“ tu a v každom momente, na mieste, kde nám trvalo nič nepatrí, iba dočasne si užívame pohodlie, a je len otázka času, kedy odídeme z tejto zeme. U niekoho sú to zlomky času, dni, týždne, maximum 100 rokov. Tí z nás s vysokou spirituálnou inteligenciou, sa dokážu prestať identifikovať s rolou a zrealizovať kvantov skok, byť sám sebou, pánom mysle, nie jej otrokom. Objavujú inú sféru bytia, pravú identitu – dušu. A v druhej fáze sa stávajú študentmi, ktorí nastúpili vnútornú cestu sebapoznania. Ktorí denne praktizujú aj mentálny výcvik mysle. Ale pozor, ako sa dozvedáme, a vieme aj z ľudovej múdrosti, pýcha predchádza pád. I medzi duchovnými ľuďmi je veľmi ťažké nedať sa chytiť na háčik a zostať „najmenším bratom“. Naviac, všetky náboženstvá rozpoznali silu démona, diabla tu „dolu“. A nedá sa opustiť javisko v ľudskom zrodení. Iba zmeniť postoj, byť hercom, nie rolou. Aj to je ťažké a málokto to dokáže. Preto sa zabíjame aj my ľudia, vedieme svetové vojny, stále viac peňazí dávame na zbrane, na armádu. A potom na nápravu dôsledkov týchto vojen. Chce to však začať u seba. Nepomôžu iba vonkajšie zmeny a reformy.
Nechýbala živá diskusia s doktorom Prashantom, kdekoľvek sa ocitol, aj čakajúc v Irme pred bahniskom.

„Sme skupina kolegov a zisťujeme, že v našom kruhu akoby stále koluje choroba, len čo jeden z nás vyzdravie, ochorie druhý, a tak ďalej. Súvisí to s mysľou ? Ako?“ „Aj človek, ktorý má iba zápal priedušiek, v strese sa mu zhorší stav. A naopak. Doporučujem zmeniť postoj – to sa dokážeme naučiť. Aspoň na minútu stíchnuť, vybehnúť z role, zastaviť sa. Procedúry v kúpeľoch Piešťany sú efektívne, účinkujú ako hlboká relaxácia. A je tu u Vás v Piešťanoch viac slnečných teplých dní ako u nás v Cambridge. Teším sa na spoluprácu s Vami. A vydržte pravidelne po minúte meditovať aspoň mesiac, najlepšie v malom kruhu. A spojíme sa skypom,“ dopĺňa doktor Prashant.

Už počas víkendového seminára sme si zvykli po takmer každej hodine na „minútu ticha“. Bolo to efektívne. Čas, aby sme sa nadýchli a usmiali sa jeden na druhého. Viac o psycho-somatike je možnosť dozvedieť sa dňa 14. júna 19:00 pri premietaní životopisného filmu indického svätca Adiho Šankaračarja spojeného s besedou s Ankou Galovičovou v čajovni Medulienka. Tešíme sa na Vás.

-Text a foto: A. Galovičová

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel štvrtý: Poštová známka

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Poštová známka s námetom obrazu

Po všetkých týchto peripetiách obrazu, už verejne známeho, stále nebol naplnený sen viacerých obdivovateľov, aby obraz bol aj na poštovej známke. Ale všetko má nejako svoj čas a treba byť trpezlivý. V roku 2011 bol KF 52-01 poverený usporiadať Dni filatelie Slovenska, čo sa aj uskutočnilo. Klub oslovil po prvý krát SLK aby sa podieľali na príprave a prezentácii DFS, čo sa aj podarilo. Podľa vyjadrení viacerých boli dni úspešné po stránke odbornej (katalóg prednášok, príležitostné tlače, ppp) i spoločenskej. Počas obedňajšej prestávky DFS hostia a organizátori boli pozvaní na obed ho hotela Thermia Palace. Obed bol podávaný za dlhým stolom s výhľadom na obraz Alfonsa Muchu „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“.

Uprené pohľady stolujúcich na obraz, a debata o jeho osudoch ma ubezpečili, že sa stane, čo sa má stať. Stalo sa, v emisnom pláne roku 2015 sa objavil v emisii umenie: Obraz Alfonsa Muchu v hoteli Thermia Palace v Piešťanoch. A bol som nesmierne rád, že autorom a rytcom známky bude opäť majster Ferko Horniak. K dispozícii pre autora boli fotografie v miestnom múzeu, ďalšie si urobil majster Horniak. Spolupráca po všetkých stránkach fungovala (Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Klub filatelistov, Balneologické múzeum), stretnutia, diskusie o obraze, pečiatkach, pohľadnici A5, FDC i obálke formátu A5 s prítlačou. A všetko to, čo je treba k dobre pripravenej prezentácie známky, teda program, pozvánky, priestory a tlače.

Obálka na zásielky formátu A5, pre potreby SLK Piešťany, na zasielanie do cudziny. Natlačená známka nemá výplatnú hodnotu

K výstave boli použité zberateľské materiály, napr. poštové známky, bankovky, drobné tlačoviny zo zbierok múzea a členov Klubu filatelistov 52-01 Piešťany. Ďalšie vystavené materiály boli z Moravského múzea v Ivančiciach, a z Poštového múzea Praha. Za výstavu patrí Balneologickému múzeu a jeho riaditeľovi PhDR. Vladimírovi Krupovi absolutórium.

Súčasťou programu prezentácie bolo aj vyhlásenie najkrajšej poštovej známky za rok 2014 a teda aj používanie ďalšej, tretej príležitostnej pečiatky.

Na snímke v strede veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lývia Klausová, vľavo autor poštovej známky František Horniak a vpravo riaditeľ Poštového múzea v Banskej Bystrici Richard R. Senček .

Otvorenie výstavy, privítanie hostí a sprievodné slovo k výstave urobil riaditeľ BM PhDr. Vladimír Krupa, ktorý zvlášť privítal veľvyslankyňu Českej Republiky na Slovensku, pani Lýviu Klausovú a zástupcov Minister-stva dopravy a výs-tavby a Slovenskej pošty a Poštového múzea.

Dve ukážky pripravených pohľadníc A. Muchu, pre zákazníkov bol rezervovaný priestor k využitiu podľa vlastných požiadaviek.

Z výstavy sa účastníci presunuli do hotela Thermia Palace, kde bola už v plnej prevádzke poštová priehradka Pofisu, pripravený kultúrny program a vykonaný akt krstu známky. Túto časť moderoval riaditeľ hotela Josef Provázek, ktorý opätovne privítal hostí a účastníkov prezentácie.

Predohrou samotnej inaugurácie známky bola vernisáž výstavy Z tvorby Alfonsa Muchu, ktorá sa konala vo výstavných priestoroch Balneologického múzea vo vile dr. Lisku. Popri skvelých ukážkach Muchových diel, zapožičaných Muzeom Brněnska v Ivančiciach, boli vystavené početné fotografie, dokumentujúce vzťah Majstra k Piešťanom a tiež ukážky jeho známkovej tvorby, ktoré poskytlo Poštovní muzeum z Prahy.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel tretí: Nájdenie ukradnutého diela

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Čas plynul, informácií stále nebolo, ale vyšetrovatelia istotne nezahálali a podľa všetkého bolo do pátrania zapojených viac krajín a na viacerých stupňoch polície. Okrem slovenskej polície aj minimálne česká a rakúska polícia. Koordinácie zrejme na úrovni Interpolu.

Nebyť toho, nebola by v roku 2004 zachytená informácia o tom, že sa nachádza v Karlových Varoch.

Bolo potrebné jednať premyslene a opatrne, aby pri podozrení že polícia má informácie, neprišlo k likvidáciu obrazu, resp. k jeho vážnemu poškodeniu.

Takto sa vec vyvinula: Dvaja muži mali obraz predať kupcovi (asi nasadenému) za 95.000 € na parkovisku Devět křížú neďaleko Brna. V čase kedy malo prísť ku stretnutia predávajúcich a kupujúceho, sa stala dopravná nehoda neďaleko toho parkoviska. Z toho dôvodu tam boli aj policajné vozidlá, čo bolo dôvodom, že predávajúci zmenil dohodnuté miesto na parkovisku pri brnenskej Hypernove. Tam sa stretnutie aj uskutočnilo a tam aj Česká polícia zakročila pri odovzdávaní obrazu, ktorý prevzala.

Vo vyšetrovacej väzbe sa ocitli podnikateľ Ondrej G. (43 r.) a nezamestnaný Jaroslav B. (33 r.). Zlodej obrazu však stále uniká, lebo je neznámy.

Záverom tejto časti možno konštatovať, že popri policajných orgánoch k nájdeniu obrazu prispeli aj zberatelia a kúpeľní pacienti, lebo dali na verejnosť nielen informáciu o krádeži, ale aj to, ako ukradnutý obraz vyzerá. To bolo veľmi dôležité preto, lebo obraz za takmer 70 rokov, neopustil miesto, kde bol osadený. Bez nadsádzky možno konštatovať, že pomohla pátracia pohľadnica.

Článok v Novom čase 18.XII. 2004 o nájdení obrazu.

Pod dojmom toho, ako rýchlo sa minula „pátracia pohľadnica“ vydal náš klub filatelistov pohľadnicu „radostnú“ k nájdeniu a následnému vráteniu obrazu do hotela Thermia Palace. Rozdiel bol v tom, že na tejto pohľadnici bol už obraz umiestnený na pôvodnom mieste, v jedálni, a v pravom hornom rohu je portrét autora obrazu A. Muchu. Úspech s predajom sa nezopakoval.

Pravdou je, že tlač nemala takú kvalitu ako pôvodná. Média aj v tomto prípade venovali nálezu obrazu pozornosť a polícia sa k veci verejne nevyjadrila preto, že prípad nie je uzatvorený, kým nie je známy a pred súd postavený ten, čo obraz ukradol.

Vďaka naliehaniu riaditeľa Balneologického múzea Slovenské liečebné kúpele urobili potrebné kroky aby bol obraz zapísaný ako kultúrna pamiatka, bol zaevidovaný v zozname kultúrnych pamiatok a po návrate z reštaurátorského ateliéru zaevidovaný do majetku SLK Piešťany, vrátane jeho ceny.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel druhý: Krádež

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Keď sa z médií ozvala správa, že v noci na 19.10.2000 bol obraz ukradnutý, bol to šok asi pre všetkých čo ten obraz poznali, či o ňom vedeli a viacerí mi aj volali, či nebudú vyšetrovaní keď si boli obraz pozrieť, či tam nie je kamera?

Repro a montáž pohľadnice so vzducholoďou.

V kúpeľoch preverovali či a ako je obraz vedený v inventúre majetku, v akej hodnote a či je evidovaný a chránený ako pamiatka? Zistili iba to, že nie je v evidencii o ňom ani zmienka , ani nie je vedený ako pamiatka. Bola to silná káva pre zodpovedných na ich nezodpovednosť.

Krátko na to, bola v Balneologickom múzeu prezentácia môjho kalendára Piešťany na historických pohľadniciach 2001, kde sme sa stretli viacerí priatelia filatelisti i múzejníci.

V debate som im spomenul skutočnosť, ako po krádeži vzácnych obrazov z galérii v Budapešti, maďarská pošta vydala sériu známok a hárček, ktorý po niekoľkých rokoch napomohol k vypátraniu obrazov a ich vráteniu galérii.

Janko Bosák mi vtedy položil otázku, že prečo by sme to nemohli urobiť aj my, Slovensko? Moja odpoveď bola, žeo vydaní známky nerozhodujeme my, ani nikto v Piešťanoch, a než by to prešlo dvomi komisiami ministerstva, a umeleckým spracovaním a výrobou, uplynul by možno aj rok, ale pohľadnicu by sme mohli spolu s múzeom navrhnúť a vydať čo najskôr.

Rozkrútilo sa koleso a za pár dní bol návrh na pohľadnicu, texty v šiestich jazykoch s výzvou k Interpolu pripravený. Našu konečnú podobu pohľadnice, aby bol obraz pred objektom hotela, nie v interiéri hotela Thermia, graficky spracovala agentúra RePublic a vytlačila Stiva v počte 10.000 kusov.

Bola k dispozícii v kúpeľoch, v múzeu a v mestských kultúrnych ustanovizniach, niekde sa predávala, niekde rozdávala. Za pomerne krátky čas jej nebolo. Veci sa chytili média, vrátane televízie, ale aj časopis Zberateľ, brnenský Orbis Pictus, ba aj Štúdijná galéria Alfonse Muchy a p.ing. Jiří Koukal, z KF v Žďár nad Sázavou a ďalší.

Pátracia pohľadnica

Šok z krádeže postupne vyprchal, okrem domiénok a podozrení žiadne oficiálne informácie neboli. Vyšetrovatelia kontaktovali osoby z riaditeľstva kúpeľov a zrejme aj službukonajúce osoby v ten deň i noc. Zverejnené bolo len to, že obraz bol vyrezaný z rámu a zrejme zrolovaný, pre jeho rozmery. Tiež bola informácia o použitom rebríku a o pootvorenom okne na jedálni z ktorej bol ukradnutý obraz. Obraz je dlhý 375 cm a vysoký 150 cm, jeho tvar je zrejmý z obrázkov.

V treťom pokračovaní seriálu Muchov obraz v Thermia Palace sa dozviete viac o tom, ako sa obraz podarilo vrátiť na jeho pôvodné miesto.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Reklama

Populárne články