Connect with us

Koktail

Názvy ulíc v Piešťanoch podľa hradov: Tematín

Published

on

Poznáte názvy, alebo mená ulíc na pomerne novom sídlisku v Piešťanoch? Ide o sídlisko za Bodonou na severe mesta. Všetky nesú mená podľa hradov na Považí. Je ich už štrnásť a stále ešte pribúdajú. Likavská, Starohradská, Strečnianska, Budatínska, Lietavská, Hričovská, Súľovská, Považská, Lednická, Košecká, Vršatecká, Trenčianska, Beckovská, Čachtická, Tematínska. Predstavíme vám ich v poradí, v akom sú hrady na Považí od Liptova po Piešťany, samozrejme, aj spolu so samotnými hradmi.

Hrad Tematín a kaštieľ v Lúke nad Váhom, J. Fischer, Wien, medirytina okolo r. 1820.

Medňanský: Ako pohľad plný hnusu, tak sa od krvou poškvrnených zrúcanín odvracia Váh od Čachtíc smerom na východ,….aby sme sa našou plťou neskôr, podľa vyčnievajúceho kostola, dostali čo najkratšou cestou na ruiny hradu Tematín.

Hrad leží na rozloženom temene vrchu, kde začína aj úbočie obce Lúka.

Pohľadnica hradu, vydal Tatran, r. 1948.

Na tomto úbočí, ba aj kolo hradu rastú aj nie bežné rastliny, Chudôbka Wahlenbergova, ale aj iné.

Takto sa nám ukázal hrad pri príchode od Bezovca.
Pohľad z hlavného nádvoria na obvodové múry.

Medňanský: Meno Tematín sa v starších časoch nikde nevysky- tovalo, ale až keď kráľ Ľudovít I. hrad daroval svojmu pohárnikovi Mikulášovi a jeho bratom, synom to magistra Vavru, zvaného Tóth (Slovák), spomína sa v listine z roku 1368 Tematín ako kráľovský hrad. Neskôr ho vlastnili Ujlakyovci, Thurzovci, no potom na seba upozornil Mikuláš Bercsényi, hlavný veliteľ Rákocziho povstaleckého vojska. On sám seba už nazýval palatínom.

A o ňom hovorí aj najznámejší príbeh hradu Tematín: Po bitke pri Romhányi, 22.1. 1710 sa Rákocziho vojsko celkom rozpadlo.

Vodcovia povstania pochopili, že stroskotali a dohodli sa, že sa stretnú v Poľsku, keď sa predtým každý poponáhľa najskôr domov aby odtiaľ pobral, čo len bude môcť. Bercsényi prišiel na Tematín, dúfajúc že odtiaľ sa dostane do Brunoviec pri Váhu, do svojho obľúbeného kaštieľa.

Mladá, možno budúca turistka sa istí počas celej prehliad-ky ruín hradu.

Treba podotknúť, že už niekoľko, asi 10-12 rokov sa na hrade pracuje a je to poznať.

Myslím si, že tento hrad je Piešťancami asi najčastejšie navštevovaným hradom na Slovensku.

Nepodarilo sa mu to, lebo na druhý deň dostal správu: Bercsényi nech zaraz ujde, lebo ešte dnes v noci napadnú cisárski vojaci jeho majetky, aby ho dostali živého či mŕtveho. V tej horúcej chvíli dobre poradil istý Francúz v Bercsényiho službách: Za tmy vystrojil z hradu preoblečeného Bercsényiho s jediným sluhom, ktorý poznal chodníčky, zatiaľ či iný z najoddanejších prevzal Bercsényiho úlohu. V noci sa naozaj priblížil menší prápor cisárskeho vojska k Brunovciam a keď sa presvedčili, že hľadaného tam niet, pobrali sa na hrad Tematín.

Kaštieľ v Brunovciach v súčasnosti, v správe NBÚ.

Posádka sa vzdala, nechcela proti presile bojovať a po prísľube voľného odchodu sa zbratali navzájom. Obe strany mali tých bojov už dosť. Bercsényi sa dostal do Poľska a odtiaľ do Francúzska, veď k vôli Francúzom sa vzbúrili proti domácim.

Tematínska ulica začína hneď za bývalým Bielim domom, alias Penzionom Bodona, ktorý je tiež prebudovaný na byty.
Po ľavej strane Tematínskej ulice sú ploty krajných domov ulíc ktoré z Te-matínskej odbočujú. Pred domom vľavo je odbočka na Trenčiansku ulicu
Vpravo je odbočka na najnovšiu, stále ešte budovanú Lietavskú ulicu, ktorá má za pravouhlou odbočkou vľavo, slepý uzáver kovovou bránou.
Posledné domy na pravej strane Tematínskej ulice, úplný koniec uzatvára atypická stavba, pravdepodobne na podnikateľské účely.

Texty a zostava: Alex Urminský, 14.7.2020

Poznámky: Inšpirované knihou A. Medňanského „Malebná cesta dolu Váhom“

Fotografie: A. Urminský, J.Urda, J. Fischer . Pohľadnice zo zbierky autora.

Doslov:

Týmto článkom seriál končí, lebo vyčerpali sme všetky ulice v Piešťanoch, pomenované podľa hradov na Považí.

Ale neboli v ňom zahrnuté všetky hrady, ktoré na Považí boli, alebo ešte aj sú.

Preto si autor aj menom  správcu portálu PNky.sk dovoľuje pripomenúť Mestskému úradu, Mestskému zastupiteľstvu i príslušnej komisie MsZ, ktorej patrí a navrhovať názvy ulíc v Piešťanoch, že by bolo vhodné pri ďalšej výstavbe nových ulíc v tejto lokalite, pokračovať v ich názvoch podľa hradov na Považí.

Ide o nasledovné hrady, ktoré aj Alojz Medňanský spomína vo svojej knižke o tom, ako sa plavil na plti v roku 1822 dolu Váhom:

17/ Plavbu začal v Liptovskom Hrádku, kde mestský hrad spolu s kaštieľom stoja a sú využívané.

18/ Liptovský hrad, ktorý je ruinou, ale poznateľnou, a ide o najvyššie položený hrad na Slovensku, vo výške 999 m.n.m.

19/ Bytčiansky hrad, ide o veľmi zachovaný, rozľahlý tzv. Mestský hrad, v ktorom je okrem iného aj časť Štátneho archívu SR.

Do úvahy by mohli prichádzať tiež hradné pevnosti Ilava, Leopoldov, či prebudované hrady na kaštiele v Hlohovci a v Seredi (Šintavský hrad).

Alex Urminský, Piešťany, 24. august 2020.

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel štvrtý: Poštová známka

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Poštová známka s námetom obrazu

Po všetkých týchto peripetiách obrazu, už verejne známeho, stále nebol naplnený sen viacerých obdivovateľov, aby obraz bol aj na poštovej známke. Ale všetko má nejako svoj čas a treba byť trpezlivý. V roku 2011 bol KF 52-01 poverený usporiadať Dni filatelie Slovenska, čo sa aj uskutočnilo. Klub oslovil po prvý krát SLK aby sa podieľali na príprave a prezentácii DFS, čo sa aj podarilo. Podľa vyjadrení viacerých boli dni úspešné po stránke odbornej (katalóg prednášok, príležitostné tlače, ppp) i spoločenskej. Počas obedňajšej prestávky DFS hostia a organizátori boli pozvaní na obed ho hotela Thermia Palace. Obed bol podávaný za dlhým stolom s výhľadom na obraz Alfonsa Muchu „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“.

Uprené pohľady stolujúcich na obraz, a debata o jeho osudoch ma ubezpečili, že sa stane, čo sa má stať. Stalo sa, v emisnom pláne roku 2015 sa objavil v emisii umenie: Obraz Alfonsa Muchu v hoteli Thermia Palace v Piešťanoch. A bol som nesmierne rád, že autorom a rytcom známky bude opäť majster Ferko Horniak. K dispozícii pre autora boli fotografie v miestnom múzeu, ďalšie si urobil majster Horniak. Spolupráca po všetkých stránkach fungovala (Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Klub filatelistov, Balneologické múzeum), stretnutia, diskusie o obraze, pečiatkach, pohľadnici A5, FDC i obálke formátu A5 s prítlačou. A všetko to, čo je treba k dobre pripravenej prezentácie známky, teda program, pozvánky, priestory a tlače.

Obálka na zásielky formátu A5, pre potreby SLK Piešťany, na zasielanie do cudziny. Natlačená známka nemá výplatnú hodnotu

K výstave boli použité zberateľské materiály, napr. poštové známky, bankovky, drobné tlačoviny zo zbierok múzea a členov Klubu filatelistov 52-01 Piešťany. Ďalšie vystavené materiály boli z Moravského múzea v Ivančiciach, a z Poštového múzea Praha. Za výstavu patrí Balneologickému múzeu a jeho riaditeľovi PhDR. Vladimírovi Krupovi absolutórium.

Súčasťou programu prezentácie bolo aj vyhlásenie najkrajšej poštovej známky za rok 2014 a teda aj používanie ďalšej, tretej príležitostnej pečiatky.

Na snímke v strede veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lývia Klausová, vľavo autor poštovej známky František Horniak a vpravo riaditeľ Poštového múzea v Banskej Bystrici Richard R. Senček .

Otvorenie výstavy, privítanie hostí a sprievodné slovo k výstave urobil riaditeľ BM PhDr. Vladimír Krupa, ktorý zvlášť privítal veľvyslankyňu Českej Republiky na Slovensku, pani Lýviu Klausovú a zástupcov Minister-stva dopravy a výs-tavby a Slovenskej pošty a Poštového múzea.

Dve ukážky pripravených pohľadníc A. Muchu, pre zákazníkov bol rezervovaný priestor k využitiu podľa vlastných požiadaviek.

Z výstavy sa účastníci presunuli do hotela Thermia Palace, kde bola už v plnej prevádzke poštová priehradka Pofisu, pripravený kultúrny program a vykonaný akt krstu známky. Túto časť moderoval riaditeľ hotela Josef Provázek, ktorý opätovne privítal hostí a účastníkov prezentácie.

Predohrou samotnej inaugurácie známky bola vernisáž výstavy Z tvorby Alfonsa Muchu, ktorá sa konala vo výstavných priestoroch Balneologického múzea vo vile dr. Lisku. Popri skvelých ukážkach Muchových diel, zapožičaných Muzeom Brněnska v Ivančiciach, boli vystavené početné fotografie, dokumentujúce vzťah Majstra k Piešťanom a tiež ukážky jeho známkovej tvorby, ktoré poskytlo Poštovní muzeum z Prahy.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel tretí: Nájdenie ukradnutého diela

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Čas plynul, informácií stále nebolo, ale vyšetrovatelia istotne nezahálali a podľa všetkého bolo do pátrania zapojených viac krajín a na viacerých stupňoch polície. Okrem slovenskej polície aj minimálne česká a rakúska polícia. Koordinácie zrejme na úrovni Interpolu.

Nebyť toho, nebola by v roku 2004 zachytená informácia o tom, že sa nachádza v Karlových Varoch.

Bolo potrebné jednať premyslene a opatrne, aby pri podozrení že polícia má informácie, neprišlo k likvidáciu obrazu, resp. k jeho vážnemu poškodeniu.

Takto sa vec vyvinula: Dvaja muži mali obraz predať kupcovi (asi nasadenému) za 95.000 € na parkovisku Devět křížú neďaleko Brna. V čase kedy malo prísť ku stretnutia predávajúcich a kupujúceho, sa stala dopravná nehoda neďaleko toho parkoviska. Z toho dôvodu tam boli aj policajné vozidlá, čo bolo dôvodom, že predávajúci zmenil dohodnuté miesto na parkovisku pri brnenskej Hypernove. Tam sa stretnutie aj uskutočnilo a tam aj Česká polícia zakročila pri odovzdávaní obrazu, ktorý prevzala.

Vo vyšetrovacej väzbe sa ocitli podnikateľ Ondrej G. (43 r.) a nezamestnaný Jaroslav B. (33 r.). Zlodej obrazu však stále uniká, lebo je neznámy.

Záverom tejto časti možno konštatovať, že popri policajných orgánoch k nájdeniu obrazu prispeli aj zberatelia a kúpeľní pacienti, lebo dali na verejnosť nielen informáciu o krádeži, ale aj to, ako ukradnutý obraz vyzerá. To bolo veľmi dôležité preto, lebo obraz za takmer 70 rokov, neopustil miesto, kde bol osadený. Bez nadsádzky možno konštatovať, že pomohla pátracia pohľadnica.

Článok v Novom čase 18.XII. 2004 o nájdení obrazu.

Pod dojmom toho, ako rýchlo sa minula „pátracia pohľadnica“ vydal náš klub filatelistov pohľadnicu „radostnú“ k nájdeniu a následnému vráteniu obrazu do hotela Thermia Palace. Rozdiel bol v tom, že na tejto pohľadnici bol už obraz umiestnený na pôvodnom mieste, v jedálni, a v pravom hornom rohu je portrét autora obrazu A. Muchu. Úspech s predajom sa nezopakoval.

Pravdou je, že tlač nemala takú kvalitu ako pôvodná. Média aj v tomto prípade venovali nálezu obrazu pozornosť a polícia sa k veci verejne nevyjadrila preto, že prípad nie je uzatvorený, kým nie je známy a pred súd postavený ten, čo obraz ukradol.

Vďaka naliehaniu riaditeľa Balneologického múzea Slovenské liečebné kúpele urobili potrebné kroky aby bol obraz zapísaný ako kultúrna pamiatka, bol zaevidovaný v zozname kultúrnych pamiatok a po návrate z reštaurátorského ateliéru zaevidovaný do majetku SLK Piešťany, vrátane jeho ceny.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel druhý: Krádež

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Keď sa z médií ozvala správa, že v noci na 19.10.2000 bol obraz ukradnutý, bol to šok asi pre všetkých čo ten obraz poznali, či o ňom vedeli a viacerí mi aj volali, či nebudú vyšetrovaní keď si boli obraz pozrieť, či tam nie je kamera?

Repro a montáž pohľadnice so vzducholoďou.

V kúpeľoch preverovali či a ako je obraz vedený v inventúre majetku, v akej hodnote a či je evidovaný a chránený ako pamiatka? Zistili iba to, že nie je v evidencii o ňom ani zmienka , ani nie je vedený ako pamiatka. Bola to silná káva pre zodpovedných na ich nezodpovednosť.

Krátko na to, bola v Balneologickom múzeu prezentácia môjho kalendára Piešťany na historických pohľadniciach 2001, kde sme sa stretli viacerí priatelia filatelisti i múzejníci.

V debate som im spomenul skutočnosť, ako po krádeži vzácnych obrazov z galérii v Budapešti, maďarská pošta vydala sériu známok a hárček, ktorý po niekoľkých rokoch napomohol k vypátraniu obrazov a ich vráteniu galérii.

Janko Bosák mi vtedy položil otázku, že prečo by sme to nemohli urobiť aj my, Slovensko? Moja odpoveď bola, žeo vydaní známky nerozhodujeme my, ani nikto v Piešťanoch, a než by to prešlo dvomi komisiami ministerstva, a umeleckým spracovaním a výrobou, uplynul by možno aj rok, ale pohľadnicu by sme mohli spolu s múzeom navrhnúť a vydať čo najskôr.

Rozkrútilo sa koleso a za pár dní bol návrh na pohľadnicu, texty v šiestich jazykoch s výzvou k Interpolu pripravený. Našu konečnú podobu pohľadnice, aby bol obraz pred objektom hotela, nie v interiéri hotela Thermia, graficky spracovala agentúra RePublic a vytlačila Stiva v počte 10.000 kusov.

Bola k dispozícii v kúpeľoch, v múzeu a v mestských kultúrnych ustanovizniach, niekde sa predávala, niekde rozdávala. Za pomerne krátky čas jej nebolo. Veci sa chytili média, vrátane televízie, ale aj časopis Zberateľ, brnenský Orbis Pictus, ba aj Štúdijná galéria Alfonse Muchy a p.ing. Jiří Koukal, z KF v Žďár nad Sázavou a ďalší.

Pátracia pohľadnica

Šok z krádeže postupne vyprchal, okrem domiénok a podozrení žiadne oficiálne informácie neboli. Vyšetrovatelia kontaktovali osoby z riaditeľstva kúpeľov a zrejme aj službukonajúce osoby v ten deň i noc. Zverejnené bolo len to, že obraz bol vyrezaný z rámu a zrejme zrolovaný, pre jeho rozmery. Tiež bola informácia o použitom rebríku a o pootvorenom okne na jedálni z ktorej bol ukradnutý obraz. Obraz je dlhý 375 cm a vysoký 150 cm, jeho tvar je zrejmý z obrázkov.

V treťom pokračovaní seriálu Muchov obraz v Thermia Palace sa dozviete viac o tom, ako sa obraz podarilo vrátiť na jeho pôvodné miesto.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Reklama

Populárne články