Connect with us

Koktail

Názvy ulíc v Piešťanoch podľa hradov: Považský hrad

Published

on

Poznáte názvy, alebo mená ulíc na pomerne novom sídlisku v Piešťanoch? Ide o sídlisko za Bodonou na severe mesta. Všetky nesú mená podľa hradov na Považí. Je ich už štrnásť a stále ešte pribúdajú. Likavská, Starohradská, Strečnianska, Budatínska, Lietavská, Hričovská, Súľovská, Považská, Lednická, Košecká, Trenčianska, Beckovská, Čachtická, Tematínska . Predstavíme vám ich v poradí, v akom sú hrady na Považí od Liptova po Piešťany, samozrejme, aj spolu so samotnými hradmi.

V úvodných častiach I. a II. sú uvedené ulice Vážska a Považská, ktoré symbolizujú Piešťany ako mesto na Váhu, teda na Považí.

Vznikli skôr, ako sa začala výstavba ulíc Za Bodonou v nerovnakom časovom období. Vážska ulica počiatkom 60. rokov minulého storočia a Považská koncom 70. rokov minulého storočia.

Pohľadnica Považského hradu na pohľadnici okolo r. 1945.

Považská ulica je uvedená v časti II. aj s niekoľkými zábermi, nebol však dokumentovaný Považský hrad. Preto mu venujeme trochu viac miesta v tejto časti. Nechajme prehovoriť najskôr baróna Alojza Medňanského: Plavíme sa pomedzi vrchy, ktorými sa Váh prediera. Vľavo je to Veľký Manín, kryjúci svojho menšieho brata – vľavo strmé kúželovité bralo so zvyškami budov Považskobystrického hradu. Svoje úpätie posunul až ku brehu rieky, takže ledva zostalo miesto pre nový zámok (kaštieľ) Szapáryovcov…Tunajšia zrúcanina ovládala nielen celé okolie, ale je aj sprievodcom každého, kto sa prechádza pod ňou v blízkom parku….Prví preslávili starý Považskobystrický hrad rytieri Podmanickovci, ktorí sa narodili v dedine na úpätí Manína, a ten aj im dal meno. Z Považskobystrického hradu vyrážali na zboj ako vojvodcovia na čele niekoľko sto ozbrojencov na Moravu a do Sliezka. Výbojnosťou a bohatstvom stali sa časom pánmi nad veľkou časťou Trenčianskej župy. To dalo vraj podnet k vytvorenie Žilinskej.

Vystúpili sme z autobusu na poslednej zástavke obce Považské Podhradie a takto sa nám predstavil Považský hrad.

Možno po dvesto metroch od hlavnej cesty, zaujal nás obnovený kaštieľ Szapáryovcov.

Kaštieľ je súkromným majetkom a verejnosti je preto neprístupný.

Po krátkom a nenáročnom výstupe prichádzame ku hradu, ktorý pôsobí upravene, a na prácach sa pokračuje.
Vyhliadky z hradu sú na obec Podhradie i Považskú Bystricu a sledovať môžeme aj Váh, diaľnicu i železnicu.

Aj ku tomu hradu sa viaže povesť o tom, čo zlomilo moc bratov a spôsobilo pád rytierov Podmanickovcov. V neskorej jeseni roku 1543 tiahli Podmanickovci ako zvyčajne do vojny, ktorú vypovedali každému cudziemu majetku. Ján išiel na Moravu, Rafael do Sliezska. Rafael ešte cestou domov prepadol koč Sliezskeho rytiera Lasinkoviča, obarali ich o všetko čo malo cenu, skoro aj o život. Ale najväčšou korisťou bola pekná dcéra Lasinkoviča, krásna Hedviga.

Medňanský ešte veľmi podrobne, ale aj veľmi pekne a zaujímavo, rozoberá túto legendu.* (Pre tento seriál sa to asi nehodí?) Rafael Podmanický sa do svojej koristi, Hedvigy najskôr zakukal, potom zamiloval, ale ona jeho city neopätovala a požiadanie o ruku odmietla. Ohrdený tokajúci rytier zanevrel na všetko a všetkých a odmietol ju ukázať aj vlastnému bratovi Jánovi. Keď sa príčinu zlosti svojho brata Ján dozvedel, vysmial Rafaela, ktorý sa tak rozhneval, že v boji, ktorý nastal hrozilo, že príde k bratovražde, čomu priatelia a dvorania zabránili.

Keď Ján prekvapil Rafaela, ako búrlivo vyznáva Hedvige lásku, i jeho uchvátila Hedvigina krása a stal sa bratovým sokom .

No a ako to obyčajne býva, že kde sa dvaja bijú, tretí zvíťazí, bolo to aj v tomto prípade, kde víťazom sa stal jej brat, ktorý počas boja so svojimi proti bojovníkom Jána Podmanického, Hedvigu uniesol. V tých časoch, keď boj o majetok a boj o lásku sa často striedali a miešali, síce Podmanickí získali hrad Budatín, ale ich Považský hrad vtom období bol prvý krát v plameňoch.

Bratia nakoniec pochopili, že svoj boj o lásku a majetok neviedli, čestne, vydali sa súdom, ktorým sa roky vyhýbali, i panovníkovi.

Fotografie z druhého nádvoria hradu a z vyhliadkovej rampy, slúžiacej a pre nastavovanie a údržbu nočného osvetlenia hradu.
Na ďalšom obrázku je vyhliadka na komunikácie okolo Považskej Bystrice z iného uhla, zreteľnejšie. Na hrade sme boli v apríli 2018.

Považská ulica

Ku fotografiám Považskej ulice pridáme ešte pár, aby bolo zrejmé kde sa nachádza materská škola. Výjazd na Díčovú ulicu.

Horný koniec Považskej ulice.
Pohľad z horného konca, vľavo radová zástavba, vtedy úplná novinka v Piešťanoch.
Pohľad na radovú zástavbu z dolného konca ulice. Odbočka vpravo, viď oblúk, je výjazd na Díčovu ulicu .
Začiatok Považskej ulice na dolnom konci. Budova materskej školy. Vpravo nevidno vchod pre vozidlá a niektoré aktivity detí.
Vľavo od predošlej fotografie je vchod do materskej školy pre deti a rodičov, ale aj do „zeleného zázemia“ školy pre hry a voľný pohyb detí.

Texty a zostava: Alex Urminský, 12.6.2020

Poznámky: Inšpirované knihou A. Medňanského „Malebná cesta dolu Váhom“

Fotografie: A. Urminský, D. Mlynárik, použité aj z ich výletov na Slovenské hrady. Pohľadnice zo zbierky autora.

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel štvrtý: Poštová známka

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Poštová známka s námetom obrazu

Po všetkých týchto peripetiách obrazu, už verejne známeho, stále nebol naplnený sen viacerých obdivovateľov, aby obraz bol aj na poštovej známke. Ale všetko má nejako svoj čas a treba byť trpezlivý. V roku 2011 bol KF 52-01 poverený usporiadať Dni filatelie Slovenska, čo sa aj uskutočnilo. Klub oslovil po prvý krát SLK aby sa podieľali na príprave a prezentácii DFS, čo sa aj podarilo. Podľa vyjadrení viacerých boli dni úspešné po stránke odbornej (katalóg prednášok, príležitostné tlače, ppp) i spoločenskej. Počas obedňajšej prestávky DFS hostia a organizátori boli pozvaní na obed ho hotela Thermia Palace. Obed bol podávaný za dlhým stolom s výhľadom na obraz Alfonsa Muchu „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“.

Uprené pohľady stolujúcich na obraz, a debata o jeho osudoch ma ubezpečili, že sa stane, čo sa má stať. Stalo sa, v emisnom pláne roku 2015 sa objavil v emisii umenie: Obraz Alfonsa Muchu v hoteli Thermia Palace v Piešťanoch. A bol som nesmierne rád, že autorom a rytcom známky bude opäť majster Ferko Horniak. K dispozícii pre autora boli fotografie v miestnom múzeu, ďalšie si urobil majster Horniak. Spolupráca po všetkých stránkach fungovala (Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Klub filatelistov, Balneologické múzeum), stretnutia, diskusie o obraze, pečiatkach, pohľadnici A5, FDC i obálke formátu A5 s prítlačou. A všetko to, čo je treba k dobre pripravenej prezentácie známky, teda program, pozvánky, priestory a tlače.

Obálka na zásielky formátu A5, pre potreby SLK Piešťany, na zasielanie do cudziny. Natlačená známka nemá výplatnú hodnotu

K výstave boli použité zberateľské materiály, napr. poštové známky, bankovky, drobné tlačoviny zo zbierok múzea a členov Klubu filatelistov 52-01 Piešťany. Ďalšie vystavené materiály boli z Moravského múzea v Ivančiciach, a z Poštového múzea Praha. Za výstavu patrí Balneologickému múzeu a jeho riaditeľovi PhDR. Vladimírovi Krupovi absolutórium.

Súčasťou programu prezentácie bolo aj vyhlásenie najkrajšej poštovej známky za rok 2014 a teda aj používanie ďalšej, tretej príležitostnej pečiatky.

Na snímke v strede veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lývia Klausová, vľavo autor poštovej známky František Horniak a vpravo riaditeľ Poštového múzea v Banskej Bystrici Richard R. Senček .

Otvorenie výstavy, privítanie hostí a sprievodné slovo k výstave urobil riaditeľ BM PhDr. Vladimír Krupa, ktorý zvlášť privítal veľvyslankyňu Českej Republiky na Slovensku, pani Lýviu Klausovú a zástupcov Minister-stva dopravy a výs-tavby a Slovenskej pošty a Poštového múzea.

Dve ukážky pripravených pohľadníc A. Muchu, pre zákazníkov bol rezervovaný priestor k využitiu podľa vlastných požiadaviek.

Z výstavy sa účastníci presunuli do hotela Thermia Palace, kde bola už v plnej prevádzke poštová priehradka Pofisu, pripravený kultúrny program a vykonaný akt krstu známky. Túto časť moderoval riaditeľ hotela Josef Provázek, ktorý opätovne privítal hostí a účastníkov prezentácie.

Predohrou samotnej inaugurácie známky bola vernisáž výstavy Z tvorby Alfonsa Muchu, ktorá sa konala vo výstavných priestoroch Balneologického múzea vo vile dr. Lisku. Popri skvelých ukážkach Muchových diel, zapožičaných Muzeom Brněnska v Ivančiciach, boli vystavené početné fotografie, dokumentujúce vzťah Majstra k Piešťanom a tiež ukážky jeho známkovej tvorby, ktoré poskytlo Poštovní muzeum z Prahy.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel tretí: Nájdenie ukradnutého diela

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Čas plynul, informácií stále nebolo, ale vyšetrovatelia istotne nezahálali a podľa všetkého bolo do pátrania zapojených viac krajín a na viacerých stupňoch polície. Okrem slovenskej polície aj minimálne česká a rakúska polícia. Koordinácie zrejme na úrovni Interpolu.

Nebyť toho, nebola by v roku 2004 zachytená informácia o tom, že sa nachádza v Karlových Varoch.

Bolo potrebné jednať premyslene a opatrne, aby pri podozrení že polícia má informácie, neprišlo k likvidáciu obrazu, resp. k jeho vážnemu poškodeniu.

Takto sa vec vyvinula: Dvaja muži mali obraz predať kupcovi (asi nasadenému) za 95.000 € na parkovisku Devět křížú neďaleko Brna. V čase kedy malo prísť ku stretnutia predávajúcich a kupujúceho, sa stala dopravná nehoda neďaleko toho parkoviska. Z toho dôvodu tam boli aj policajné vozidlá, čo bolo dôvodom, že predávajúci zmenil dohodnuté miesto na parkovisku pri brnenskej Hypernove. Tam sa stretnutie aj uskutočnilo a tam aj Česká polícia zakročila pri odovzdávaní obrazu, ktorý prevzala.

Vo vyšetrovacej väzbe sa ocitli podnikateľ Ondrej G. (43 r.) a nezamestnaný Jaroslav B. (33 r.). Zlodej obrazu však stále uniká, lebo je neznámy.

Záverom tejto časti možno konštatovať, že popri policajných orgánoch k nájdeniu obrazu prispeli aj zberatelia a kúpeľní pacienti, lebo dali na verejnosť nielen informáciu o krádeži, ale aj to, ako ukradnutý obraz vyzerá. To bolo veľmi dôležité preto, lebo obraz za takmer 70 rokov, neopustil miesto, kde bol osadený. Bez nadsádzky možno konštatovať, že pomohla pátracia pohľadnica.

Článok v Novom čase 18.XII. 2004 o nájdení obrazu.

Pod dojmom toho, ako rýchlo sa minula „pátracia pohľadnica“ vydal náš klub filatelistov pohľadnicu „radostnú“ k nájdeniu a následnému vráteniu obrazu do hotela Thermia Palace. Rozdiel bol v tom, že na tejto pohľadnici bol už obraz umiestnený na pôvodnom mieste, v jedálni, a v pravom hornom rohu je portrét autora obrazu A. Muchu. Úspech s predajom sa nezopakoval.

Pravdou je, že tlač nemala takú kvalitu ako pôvodná. Média aj v tomto prípade venovali nálezu obrazu pozornosť a polícia sa k veci verejne nevyjadrila preto, že prípad nie je uzatvorený, kým nie je známy a pred súd postavený ten, čo obraz ukradol.

Vďaka naliehaniu riaditeľa Balneologického múzea Slovenské liečebné kúpele urobili potrebné kroky aby bol obraz zapísaný ako kultúrna pamiatka, bol zaevidovaný v zozname kultúrnych pamiatok a po návrate z reštaurátorského ateliéru zaevidovaný do majetku SLK Piešťany, vrátane jeho ceny.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel druhý: Krádež

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Keď sa z médií ozvala správa, že v noci na 19.10.2000 bol obraz ukradnutý, bol to šok asi pre všetkých čo ten obraz poznali, či o ňom vedeli a viacerí mi aj volali, či nebudú vyšetrovaní keď si boli obraz pozrieť, či tam nie je kamera?

Repro a montáž pohľadnice so vzducholoďou.

V kúpeľoch preverovali či a ako je obraz vedený v inventúre majetku, v akej hodnote a či je evidovaný a chránený ako pamiatka? Zistili iba to, že nie je v evidencii o ňom ani zmienka , ani nie je vedený ako pamiatka. Bola to silná káva pre zodpovedných na ich nezodpovednosť.

Krátko na to, bola v Balneologickom múzeu prezentácia môjho kalendára Piešťany na historických pohľadniciach 2001, kde sme sa stretli viacerí priatelia filatelisti i múzejníci.

V debate som im spomenul skutočnosť, ako po krádeži vzácnych obrazov z galérii v Budapešti, maďarská pošta vydala sériu známok a hárček, ktorý po niekoľkých rokoch napomohol k vypátraniu obrazov a ich vráteniu galérii.

Janko Bosák mi vtedy položil otázku, že prečo by sme to nemohli urobiť aj my, Slovensko? Moja odpoveď bola, žeo vydaní známky nerozhodujeme my, ani nikto v Piešťanoch, a než by to prešlo dvomi komisiami ministerstva, a umeleckým spracovaním a výrobou, uplynul by možno aj rok, ale pohľadnicu by sme mohli spolu s múzeom navrhnúť a vydať čo najskôr.

Rozkrútilo sa koleso a za pár dní bol návrh na pohľadnicu, texty v šiestich jazykoch s výzvou k Interpolu pripravený. Našu konečnú podobu pohľadnice, aby bol obraz pred objektom hotela, nie v interiéri hotela Thermia, graficky spracovala agentúra RePublic a vytlačila Stiva v počte 10.000 kusov.

Bola k dispozícii v kúpeľoch, v múzeu a v mestských kultúrnych ustanovizniach, niekde sa predávala, niekde rozdávala. Za pomerne krátky čas jej nebolo. Veci sa chytili média, vrátane televízie, ale aj časopis Zberateľ, brnenský Orbis Pictus, ba aj Štúdijná galéria Alfonse Muchy a p.ing. Jiří Koukal, z KF v Žďár nad Sázavou a ďalší.

Pátracia pohľadnica

Šok z krádeže postupne vyprchal, okrem domiénok a podozrení žiadne oficiálne informácie neboli. Vyšetrovatelia kontaktovali osoby z riaditeľstva kúpeľov a zrejme aj službukonajúce osoby v ten deň i noc. Zverejnené bolo len to, že obraz bol vyrezaný z rámu a zrejme zrolovaný, pre jeho rozmery. Tiež bola informácia o použitom rebríku a o pootvorenom okne na jedálni z ktorej bol ukradnutý obraz. Obraz je dlhý 375 cm a vysoký 150 cm, jeho tvar je zrejmý z obrázkov.

V treťom pokračovaní seriálu Muchov obraz v Thermia Palace sa dozviete viac o tom, ako sa obraz podarilo vrátiť na jeho pôvodné miesto.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Reklama

Populárne články