Connect with us

Koktail

Názvy ulíc v Piešťanoch podľa hradov: Hričov

Published

on

Poznáte názvy, alebo mená ulíc na pomerne novom sídlisku v Piešťanoch? Ide o sídlisko za Bodonou na severe mesta. Všetky nesú mená podľa hradov na Považí. Je ich už trinásť a stále ešte pribúdajú. Likavská, Starohradská, Strečnianska, Budatínska, Lietavská, Hričovská, Súľovská, Považská, Lednická, Košecká, Trenčianska, Beckovská, Čachtická, Tematínska . Predstavíme vám ich v poradí, v akom sú hrady na Považí od Liptova po Piešťany, samozrejme, aj spolu so samotnými hradmi.

Naši pltníci už prenáramne túžili po lákavom odpočinku, lebo ťažkou prácou boli ich mocné svaly ukonané do úmoru. Povolili sme im teda v najbližšej dedine, ktorou bola dedinka Marček, v ktorej Váh dosiahol najsevernejší bod na svojej púti, aby sa ďalej uberal až do svojho konca južným smerom, aby plť pribili*. Ranné brieždenie halilo nás do slabého úsvitu, a vrcholy črtajúcej sa reťaze hôr, už zabroneli do červena….No len čo slnce zahnalo posledné tiene, jednotlivé končiare Súľovských skál sa javili ako výtvory ľudských rúk. Na najbližšom vrchu sa skutočne vypínala zrúcanina hradu HRIČOVA. (Medňanský)

*pribitie plte znamená jej pristátie, a naopak, odbytie plte znamená jej začiatok plavby, resp. jej pokračovanie po pribití (pristání) – pltnícka terminológia.

Prichádzame k hradu.

Zo Žiliny sme cestovali do Hričova autobusom, ktorý má zástavku v mieste, kde sa križuje diaľnica so starou cestou Trenčín – Žilina. Samozrejme križovatka je mimoúrovňová a zástavka autobusu je pod diaľnicou. Vystúpil s nami aj nám neznámy turista, s ktorým sme napokon došli spolu až na hrad.


Už zvonka lešenie oznamuje, že na hrade sa pracuje

Niečo z histórie hradu a povesť

Dejiny spomínajú Jána Kiliana, pána na náprotivnom brehu Váhu ležiaceho Bytčianskeho zámku, ako zakladateľa a majiteľa Hričovského hradu, neuvádzajú však ani roky jeho založenia, ba ani kto v tom čase bol kráľom v Uhorsku, či cisárom vo Viedni. Po Kilianovi na ňom vládli suroví a diví rytieri Laharovci. Vdova po poslednom mužskom potomkovi Laharovi, spojila svoj majetok s majetkom Františka Turzu. Ako prišlo k neskoršiemu vážnemu poškodeniu hradu, skoro zbúraniu, archívy bezradne mlčia. Známa je však skala, ktorá v čase plavby A. Medňanského už tri storočia stála, ba ešte i teraz stojí, a odoláva stáročiam, pritom pevná a ťažko prístupná stavba hradu, ktorá pôvodne odolávala prírodným a vojnovým búrkam, neodolala. V ústnom podaní sa však uchovala povesť o príčine zničenia hradu, ktorú spracoval okrem iných autorov, aj barón Aloiz Medňanský.

Pohľad na vnútro hradu z 2. nádvoria

Vdova po poslednom Laharovi, ktorá celé tri roky oplakávala muža v úplnej odlúčenosti od sveta, keď po troch rokoch opäť dala otvoriť brány hradu, hlásili sa mnohí nápadníci, ktorých lákalo veľké bohatstvo. Medzi nimi bol aj nedávno ovdovený František Thurzo, ktorého Lietava susedila s Hričovom. Aj keď cítila náklonnosť k susedovi, predsa len sa nevedela odhodlať vziať si ho za manžela. Bola totiž dosť staršia od nápadníka Thurzu a bohužiaľ aj primerane nielen samotou odkvitnutá, preto sa bála, že keď by sa sobášom zmocnil majetku, potom by si popri nej užíval aj s inými, a nakoniec už len s nimi. Napokon sa rozhodla, že ho adaptuje ako syna a ustanoví ho dedičom celého majetku ktorý zostane po jej smrti. Bolo to aj so súhlasom kráľovým, preto dúfala že si navždy zaistí lásku mladého muža a nepríde o majetok. Netušila, že práve také vyčkávanie prestávalo neskôr baviť hranie sa na milujúceho syna a občasného milenca. Trápil sa ako z toho von, ako sa čo najskôr zbaviť starej matróny, aj za cenu rozporu zo svojim svedomím a šľachtickou cťou. Preto sa rozhodol: V noci vnikol s dvoma spoľahlivými sluhami do izby svojej priateľky, matky a dobrodinky, násilne ju vytiahli z postele a zavliekol ju do najodľahlejšieho väzenia, odkiaľ nik nemohol počuť jej nárek. Na druhý deň ráno oznámil prekvapenému služobníctvu, že sa stal jediným pánom, lebo pani zošalela a musí byť opatrovaná v úplnej odlúčenosti. Teda pre svet je mŕtva.

Naspäť na 1. nádvorie. Na skale tabuľa s informáciou o financovaní a vykonávaní opráv.

Už ako jediný pán, priviedol si vlastných zbrojnošov, čelaď vrátane najoddanejších prepustil. Časom si uvedomil, že aj on sa tým činom stal väzňom na Hričovskom hrade. Jeho „matka“ pochopila čo sa stalo, jej zlomené srdce zúfalo a nakoniec preklialo všetko, F. Thurzu, majetok a všetko čo súviselo s hradom. Raz prišiel ku hradu staručký mních a žiadal, aby ho pustili k pánovi hradu. Ale Turzo ho vyhodil, keď mu pred služobníctvom vyčítal utajované násilenstvo a napomínal ho, aby sa polepšil a kajal. Mních pred hradom naďalej trpezlivo vyčkával v búrke a nečase, podchvíľou opakujúc svoje výstrahy. Keď ho nemohli vyhnať ani ostrými vyhrážkami, zavreli ho do hladomorne za opovážlivé vyzývanie k pokániu. Ale stalo sa niečo výnimočné. Na druhý deň stál mních v ozrutnej kamennej podobe opäť pred bránou a vždy potom, keď ho cez deň rozbili, cez noc opäť narástol.

Z vrcholu skaly sú pekné vyhliadky do údolia Váhu i smerom na Kysuce.

Od tých čias po hrade čoraz častejšie a hrozivejšie vyčínali pekelníci, nik na hrade už nechcel zostať za žiadne peniaze, všetci sa obávali pekelných múk. Tak ostal na hrade sám samučičký Thurzo.

Rozhodol sa prepustiť zajatkyňu s podmienkou, že odprisahá, že sa mu nikdy nepomstí. Keď jej to chcel oznámiť, stála už ona pred najvyšším sudcom. Thurzo opustil miesto svojho ohavného činu, opustil ho aj staručký kastelán, hrad znenazdania zbĺkol v plameňoch a postupne sa rozrumil.

Ako v úvode Medňanský uviedol, že ten mních tam ešte po 300 rokoch stojí, tak som nie raz vo vlaku pozoroval cestujúcich, vrátane turistov, ktorý pri okne vyčkávali, kedy zazrú tú skalu, teda mnícha. Sám som sa o to pokúšal tiež, lebo dostal som podrobnú informáciu kedy začať pozerať, na ktorú výškovú úroveň sa zamerať a ako asi vyzerá. Ale mal som smolu, obloha sa krátko pred tým než sme sa priblížili k miestu, zatemnela, blesky udierali a hrmavica bola desivá. Možno som sa vtedy vedel vcítiť do Thurzovej situácie? Keď sme s kamarátom šli po rokoch na hrad, za slnečného dňa, lúče presveľovali statné stromy. Skalných solitérov majúcich podobu muža v sutane, sme cestou videli niekoľko, ale ktorý bol ten pravý, sme sa nevedeli dohodnúť a ísť späť sa nám už nechcelo.

Výrez z mapy mesta Piešťany, časť sídlisko Bodona

Odchýlky od súčasného stavu: Strečnianska ulica t.č. končí tam, kde je dodatočná značka ceruzou. Lietavská ulica je dokreslená, je vo výstavbe. Budatínska ulica nepokračuje Súľovskou ulicou, na konci je zastavená, teda slepá. Súľovská je zatiaľ len tá v predĺžení Hričovskej ulice.

V tejto časti sa venujeme Hričovskej ulici

Hričovská ulica pretína Strečniansku asi v 2/3 od jej začiatku a jej pravá časť, ktorá je dobudovaná, je dlhšia a pokračuje ďalšou ulicou.

Strečnianska ulica, križovatka v vpravo i vľavo, viď dopravná značka. Spodná fotografia je vjazd do Hričovskej ulice.
Vjazd do Hričovskej ulice vľavo.
Celá Hričovská ulica, fotografované z konca pravej strany.
Hričovská ulica, pohľad zo Súľovskej.

Texty a zostava: Alex Urminský, 28.5.2020

Poznámky: Inšpirované knihou A. Medňanského Malebná cesta dolu Váhom

Fotografie: A. Urminský, D. Mlynárik, použité aj z ich výletov na Slovenské hrady.

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel štvrtý: Poštová známka

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Poštová známka s námetom obrazu

Po všetkých týchto peripetiách obrazu, už verejne známeho, stále nebol naplnený sen viacerých obdivovateľov, aby obraz bol aj na poštovej známke. Ale všetko má nejako svoj čas a treba byť trpezlivý. V roku 2011 bol KF 52-01 poverený usporiadať Dni filatelie Slovenska, čo sa aj uskutočnilo. Klub oslovil po prvý krát SLK aby sa podieľali na príprave a prezentácii DFS, čo sa aj podarilo. Podľa vyjadrení viacerých boli dni úspešné po stránke odbornej (katalóg prednášok, príležitostné tlače, ppp) i spoločenskej. Počas obedňajšej prestávky DFS hostia a organizátori boli pozvaní na obed ho hotela Thermia Palace. Obed bol podávaný za dlhým stolom s výhľadom na obraz Alfonsa Muchu „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“.

Uprené pohľady stolujúcich na obraz, a debata o jeho osudoch ma ubezpečili, že sa stane, čo sa má stať. Stalo sa, v emisnom pláne roku 2015 sa objavil v emisii umenie: Obraz Alfonsa Muchu v hoteli Thermia Palace v Piešťanoch. A bol som nesmierne rád, že autorom a rytcom známky bude opäť majster Ferko Horniak. K dispozícii pre autora boli fotografie v miestnom múzeu, ďalšie si urobil majster Horniak. Spolupráca po všetkých stránkach fungovala (Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Klub filatelistov, Balneologické múzeum), stretnutia, diskusie o obraze, pečiatkach, pohľadnici A5, FDC i obálke formátu A5 s prítlačou. A všetko to, čo je treba k dobre pripravenej prezentácie známky, teda program, pozvánky, priestory a tlače.

Obálka na zásielky formátu A5, pre potreby SLK Piešťany, na zasielanie do cudziny. Natlačená známka nemá výplatnú hodnotu

K výstave boli použité zberateľské materiály, napr. poštové známky, bankovky, drobné tlačoviny zo zbierok múzea a členov Klubu filatelistov 52-01 Piešťany. Ďalšie vystavené materiály boli z Moravského múzea v Ivančiciach, a z Poštového múzea Praha. Za výstavu patrí Balneologickému múzeu a jeho riaditeľovi PhDR. Vladimírovi Krupovi absolutórium.

Súčasťou programu prezentácie bolo aj vyhlásenie najkrajšej poštovej známky za rok 2014 a teda aj používanie ďalšej, tretej príležitostnej pečiatky.

Na snímke v strede veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lývia Klausová, vľavo autor poštovej známky František Horniak a vpravo riaditeľ Poštového múzea v Banskej Bystrici Richard R. Senček .

Otvorenie výstavy, privítanie hostí a sprievodné slovo k výstave urobil riaditeľ BM PhDr. Vladimír Krupa, ktorý zvlášť privítal veľvyslankyňu Českej Republiky na Slovensku, pani Lýviu Klausovú a zástupcov Minister-stva dopravy a výs-tavby a Slovenskej pošty a Poštového múzea.

Dve ukážky pripravených pohľadníc A. Muchu, pre zákazníkov bol rezervovaný priestor k využitiu podľa vlastných požiadaviek.

Z výstavy sa účastníci presunuli do hotela Thermia Palace, kde bola už v plnej prevádzke poštová priehradka Pofisu, pripravený kultúrny program a vykonaný akt krstu známky. Túto časť moderoval riaditeľ hotela Josef Provázek, ktorý opätovne privítal hostí a účastníkov prezentácie.

Predohrou samotnej inaugurácie známky bola vernisáž výstavy Z tvorby Alfonsa Muchu, ktorá sa konala vo výstavných priestoroch Balneologického múzea vo vile dr. Lisku. Popri skvelých ukážkach Muchových diel, zapožičaných Muzeom Brněnska v Ivančiciach, boli vystavené početné fotografie, dokumentujúce vzťah Majstra k Piešťanom a tiež ukážky jeho známkovej tvorby, ktoré poskytlo Poštovní muzeum z Prahy.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel tretí: Nájdenie ukradnutého diela

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Čas plynul, informácií stále nebolo, ale vyšetrovatelia istotne nezahálali a podľa všetkého bolo do pátrania zapojených viac krajín a na viacerých stupňoch polície. Okrem slovenskej polície aj minimálne česká a rakúska polícia. Koordinácie zrejme na úrovni Interpolu.

Nebyť toho, nebola by v roku 2004 zachytená informácia o tom, že sa nachádza v Karlových Varoch.

Bolo potrebné jednať premyslene a opatrne, aby pri podozrení že polícia má informácie, neprišlo k likvidáciu obrazu, resp. k jeho vážnemu poškodeniu.

Takto sa vec vyvinula: Dvaja muži mali obraz predať kupcovi (asi nasadenému) za 95.000 € na parkovisku Devět křížú neďaleko Brna. V čase kedy malo prísť ku stretnutia predávajúcich a kupujúceho, sa stala dopravná nehoda neďaleko toho parkoviska. Z toho dôvodu tam boli aj policajné vozidlá, čo bolo dôvodom, že predávajúci zmenil dohodnuté miesto na parkovisku pri brnenskej Hypernove. Tam sa stretnutie aj uskutočnilo a tam aj Česká polícia zakročila pri odovzdávaní obrazu, ktorý prevzala.

Vo vyšetrovacej väzbe sa ocitli podnikateľ Ondrej G. (43 r.) a nezamestnaný Jaroslav B. (33 r.). Zlodej obrazu však stále uniká, lebo je neznámy.

Záverom tejto časti možno konštatovať, že popri policajných orgánoch k nájdeniu obrazu prispeli aj zberatelia a kúpeľní pacienti, lebo dali na verejnosť nielen informáciu o krádeži, ale aj to, ako ukradnutý obraz vyzerá. To bolo veľmi dôležité preto, lebo obraz za takmer 70 rokov, neopustil miesto, kde bol osadený. Bez nadsádzky možno konštatovať, že pomohla pátracia pohľadnica.

Článok v Novom čase 18.XII. 2004 o nájdení obrazu.

Pod dojmom toho, ako rýchlo sa minula „pátracia pohľadnica“ vydal náš klub filatelistov pohľadnicu „radostnú“ k nájdeniu a následnému vráteniu obrazu do hotela Thermia Palace. Rozdiel bol v tom, že na tejto pohľadnici bol už obraz umiestnený na pôvodnom mieste, v jedálni, a v pravom hornom rohu je portrét autora obrazu A. Muchu. Úspech s predajom sa nezopakoval.

Pravdou je, že tlač nemala takú kvalitu ako pôvodná. Média aj v tomto prípade venovali nálezu obrazu pozornosť a polícia sa k veci verejne nevyjadrila preto, že prípad nie je uzatvorený, kým nie je známy a pred súd postavený ten, čo obraz ukradol.

Vďaka naliehaniu riaditeľa Balneologického múzea Slovenské liečebné kúpele urobili potrebné kroky aby bol obraz zapísaný ako kultúrna pamiatka, bol zaevidovaný v zozname kultúrnych pamiatok a po návrate z reštaurátorského ateliéru zaevidovaný do majetku SLK Piešťany, vrátane jeho ceny.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel druhý: Krádež

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Keď sa z médií ozvala správa, že v noci na 19.10.2000 bol obraz ukradnutý, bol to šok asi pre všetkých čo ten obraz poznali, či o ňom vedeli a viacerí mi aj volali, či nebudú vyšetrovaní keď si boli obraz pozrieť, či tam nie je kamera?

Repro a montáž pohľadnice so vzducholoďou.

V kúpeľoch preverovali či a ako je obraz vedený v inventúre majetku, v akej hodnote a či je evidovaný a chránený ako pamiatka? Zistili iba to, že nie je v evidencii o ňom ani zmienka , ani nie je vedený ako pamiatka. Bola to silná káva pre zodpovedných na ich nezodpovednosť.

Krátko na to, bola v Balneologickom múzeu prezentácia môjho kalendára Piešťany na historických pohľadniciach 2001, kde sme sa stretli viacerí priatelia filatelisti i múzejníci.

V debate som im spomenul skutočnosť, ako po krádeži vzácnych obrazov z galérii v Budapešti, maďarská pošta vydala sériu známok a hárček, ktorý po niekoľkých rokoch napomohol k vypátraniu obrazov a ich vráteniu galérii.

Janko Bosák mi vtedy položil otázku, že prečo by sme to nemohli urobiť aj my, Slovensko? Moja odpoveď bola, žeo vydaní známky nerozhodujeme my, ani nikto v Piešťanoch, a než by to prešlo dvomi komisiami ministerstva, a umeleckým spracovaním a výrobou, uplynul by možno aj rok, ale pohľadnicu by sme mohli spolu s múzeom navrhnúť a vydať čo najskôr.

Rozkrútilo sa koleso a za pár dní bol návrh na pohľadnicu, texty v šiestich jazykoch s výzvou k Interpolu pripravený. Našu konečnú podobu pohľadnice, aby bol obraz pred objektom hotela, nie v interiéri hotela Thermia, graficky spracovala agentúra RePublic a vytlačila Stiva v počte 10.000 kusov.

Bola k dispozícii v kúpeľoch, v múzeu a v mestských kultúrnych ustanovizniach, niekde sa predávala, niekde rozdávala. Za pomerne krátky čas jej nebolo. Veci sa chytili média, vrátane televízie, ale aj časopis Zberateľ, brnenský Orbis Pictus, ba aj Štúdijná galéria Alfonse Muchy a p.ing. Jiří Koukal, z KF v Žďár nad Sázavou a ďalší.

Pátracia pohľadnica

Šok z krádeže postupne vyprchal, okrem domiénok a podozrení žiadne oficiálne informácie neboli. Vyšetrovatelia kontaktovali osoby z riaditeľstva kúpeľov a zrejme aj službukonajúce osoby v ten deň i noc. Zverejnené bolo len to, že obraz bol vyrezaný z rámu a zrejme zrolovaný, pre jeho rozmery. Tiež bola informácia o použitom rebríku a o pootvorenom okne na jedálni z ktorej bol ukradnutý obraz. Obraz je dlhý 375 cm a vysoký 150 cm, jeho tvar je zrejmý z obrázkov.

V treťom pokračovaní seriálu Muchov obraz v Thermia Palace sa dozviete viac o tom, ako sa obraz podarilo vrátiť na jeho pôvodné miesto.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Reklama

Populárne články