Connect with us

Koktail

Názvy ulíc v Piešťanoch podľa hradov: Čachtice

Published

on

Poznáte názvy, alebo mená ulíc na pomerne novom sídlisku v Piešťanoch? Ide o sídlisko za Bodonou na severe mesta. Všetky nesú mená podľa hradov na Považí. Je ich už pätnásť a stále ešte pribúdajú. Likavská, Starohradská, Strečnianska, Budatínska, Lietavská, Hričovská, Súľovská, Považská, Lednická, Košecká, Vršatecká, Trenčianska, Beckovská, Čachtická, Tematínska . Predstavíme vám ich v poradí, v akom sú hrady na Považí od Liptova po Piešťany, samozrejme, aj spolu so samotnými hradmi.

Pohľadnica vydaná v roku 1905 ako Pöstyén – Bad Pistyan, Csejte romja – Ruine Csejte.

Medňanský: Keď opustí Váh hranice Nového mesta n/V., stáča sa na juhozápad a vzďaľuje sa od kopcovitých brehov, vteká do úrodného kraja, kde kedysi pod krvilačnou tyrankou stávalo mestečko i hrad Čachtice, ktorého smutné zvyšky hľadia z odľahlého horského hrebeňa ďaleko do Považia a staroturskej doliny. Za slávnych čias kráľa Mateja väznili v mocných múroch hradu obávaného zbojníckeho kapitána Švehlu, keď sa bol sám kráľ postavil do boja proti tomuto, v Jiskrovej škole odchovaného, ale po Jiskrovom podrobení na vlastnú päsť pôsobiacemu záškodníkovi. Po Országovcoch a výmene majetku s Uršulou Kanizsaiovou, prešiel hrad na jej syna Františka Nádasdyho, ktorého manželka Alžbeta Báthoryčka, ho tak hrozne vychýrila.

Litografická pohľadnica Okolia Piešťan, odoslaná z Piešťan v roku 1898 do Bratislavy.
Celkový pohľad na hrad pri príchode od Šípkového.

Medňanský pokračuje: V tých časoch patril k dvoranstvu vznešených žien celý zástup chyžných pod zvláštnym dozorom spoľahlivej matróny, ktorým hradná pani dala výbavu, keď sa vydali. Keďže bolo o dievčatá ktoré sa dostali do takejto služby, na celý život postarané, našli sa vždy ochotní rodičia, ktorí ponechali svoje deti zámockej panej. Alžbeta Báthory bola žena bezcitná a ukrutná, dievčatá trýznila za každú nedokonalosť tvrdými a neľudskými spôsobmi, ktoré Medňanský veľmi podrobne rozoberá.

Vstupná brána do hradu.
Napriek tomu, že sa na hrade často pracuje, len v nutných prípadoch je pre verejnosť nedostupný.
Jedno z nádvorí hradu.
Opravy a konzervácie túto náročnú časť ešte čakajú.

A. Báthoryčka pomocou dvoch služobníc a hradného netvora Ficka utrápila k smrti za niekoľko rokov do tristo dievčat. Po odhalení týchto hrozných činov, ba aj prichytení pri čine palatínom J. Turzom boli pomocníčky a netvor odsúdení a poravení a Alžbeta uväznená na hrade.

Toto nárožie už vyzerá ako dokončené. Celkove sa na hrade pracuje už viac ako 5 rokov.

Na verejnom súde v Prešporku (1611) Juraj Thurzo obžaloval Báthoryčku zo stonásobnej ukrutnej vraždy.

Medňanský: Neslýchaná žaloba na osobu pochádzajúcu z kniežacieho domu viedla palatína, aby sám viedol vyšetrovanie. Po troch rokoch prísneho väzenia (1614) odňala smrť Alžbetu Báthoryčku ramenu pozemskej spravodlivosti a odovzdala ju ešte prísnejšej, pred ktorou sa nič neukryje a nemožno uplatniť nijaký ohľad. Polovicu panstva potom získal Juraj Homonnay, keď sa oženil s Katarínou Nádsdyovou, dcérou onej tigrice. Druhú polovicu daroval kráľ Erdödyovcom po sťatí Františka Nádasdyho (1671). Ešte pred niekoľkými rokmi (1822) občania ukazovali pivnicu s krvavými fľakmi, v ktorej blízkosti sa vraj stále ozývali hrôzostrašné stenania a kvílenia.

Čachtická ulica.

Začala sa budovať ako prvá, keď nepočítame sem ulice Vážsku a Považskú, v roku 2001. Dominujú jej štyri bytové domy a radová zástavba. Podnetom k tomu bolo rozhodnutie Mestského zastupiteľstva (cca 1999?) v súlade s plánom rozvoja bytovej a domovej výstavby v mieste sklenníkov Komunálnych služieb a ďalej smerom na sever.

Plán predpokladal výstavbu bytových domov, radových domov a samostatne stojacich rodinných domov.

Detské ihrisko na druhom konci Čachtickej ulice, oproti areálu bývalých Poľnohospodárskych stavieb.
Prvé dva bytové domy, vľavo na fotografii, začína Čachtická ulica odbočujúca z ulice Bodona.
Druhá strana Čachtickej ulice, vzadu je napojenie na Bodonu a vpredu vpravo odbočka na Košeckú ulicu.
Pohľad na radovú zástavbu Čachtickej ulice, pred zákrutou k Biskupskému kanálu a k odbočke na Tematínsku ulicu.
Druhý záber na predošlú radovú zástavbu. V pozadí vidno radové domy na Košeckej ulici.
Medzi bytovými domami je cestne napojenie na ulicu Bodona, teda medzi domami na 2 a 3 obrázku. Priestor za bytovým domom na 3 obrázku a cestou, bol pôvodne plánovaný pre občiansku vybavenosť ( obchody, služby a iné), ale nakoniec sa tam vybudovalo veľké parkovisko.
Zlom Čachtickej ulice z nadhľadu. Teda Čachtická ulica je lomená v pravom uhle. Tiež je v mieste lomu možný prechod a prejazd aj na ulice Košecká a Beckovská. Ulica je obojsmerná, cez parkovisko aj okružná.

Texty a zostava: Alex Urminský, 16.7.2020

Poznámky: Inšpirované knihou A. Medňanského „Malebná cesta dolu Váhom“

Fotografie: A. Urminský, J.Urda . Pohľadnice zo zbierky autora.

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel štvrtý: Poštová známka

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Poštová známka s námetom obrazu

Po všetkých týchto peripetiách obrazu, už verejne známeho, stále nebol naplnený sen viacerých obdivovateľov, aby obraz bol aj na poštovej známke. Ale všetko má nejako svoj čas a treba byť trpezlivý. V roku 2011 bol KF 52-01 poverený usporiadať Dni filatelie Slovenska, čo sa aj uskutočnilo. Klub oslovil po prvý krát SLK aby sa podieľali na príprave a prezentácii DFS, čo sa aj podarilo. Podľa vyjadrení viacerých boli dni úspešné po stránke odbornej (katalóg prednášok, príležitostné tlače, ppp) i spoločenskej. Počas obedňajšej prestávky DFS hostia a organizátori boli pozvaní na obed ho hotela Thermia Palace. Obed bol podávaný za dlhým stolom s výhľadom na obraz Alfonsa Muchu „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“.

Uprené pohľady stolujúcich na obraz, a debata o jeho osudoch ma ubezpečili, že sa stane, čo sa má stať. Stalo sa, v emisnom pláne roku 2015 sa objavil v emisii umenie: Obraz Alfonsa Muchu v hoteli Thermia Palace v Piešťanoch. A bol som nesmierne rád, že autorom a rytcom známky bude opäť majster Ferko Horniak. K dispozícii pre autora boli fotografie v miestnom múzeu, ďalšie si urobil majster Horniak. Spolupráca po všetkých stránkach fungovala (Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Klub filatelistov, Balneologické múzeum), stretnutia, diskusie o obraze, pečiatkach, pohľadnici A5, FDC i obálke formátu A5 s prítlačou. A všetko to, čo je treba k dobre pripravenej prezentácie známky, teda program, pozvánky, priestory a tlače.

Obálka na zásielky formátu A5, pre potreby SLK Piešťany, na zasielanie do cudziny. Natlačená známka nemá výplatnú hodnotu

K výstave boli použité zberateľské materiály, napr. poštové známky, bankovky, drobné tlačoviny zo zbierok múzea a členov Klubu filatelistov 52-01 Piešťany. Ďalšie vystavené materiály boli z Moravského múzea v Ivančiciach, a z Poštového múzea Praha. Za výstavu patrí Balneologickému múzeu a jeho riaditeľovi PhDR. Vladimírovi Krupovi absolutórium.

Súčasťou programu prezentácie bolo aj vyhlásenie najkrajšej poštovej známky za rok 2014 a teda aj používanie ďalšej, tretej príležitostnej pečiatky.

Na snímke v strede veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lývia Klausová, vľavo autor poštovej známky František Horniak a vpravo riaditeľ Poštového múzea v Banskej Bystrici Richard R. Senček .

Otvorenie výstavy, privítanie hostí a sprievodné slovo k výstave urobil riaditeľ BM PhDr. Vladimír Krupa, ktorý zvlášť privítal veľvyslankyňu Českej Republiky na Slovensku, pani Lýviu Klausovú a zástupcov Minister-stva dopravy a výs-tavby a Slovenskej pošty a Poštového múzea.

Dve ukážky pripravených pohľadníc A. Muchu, pre zákazníkov bol rezervovaný priestor k využitiu podľa vlastných požiadaviek.

Z výstavy sa účastníci presunuli do hotela Thermia Palace, kde bola už v plnej prevádzke poštová priehradka Pofisu, pripravený kultúrny program a vykonaný akt krstu známky. Túto časť moderoval riaditeľ hotela Josef Provázek, ktorý opätovne privítal hostí a účastníkov prezentácie.

Predohrou samotnej inaugurácie známky bola vernisáž výstavy Z tvorby Alfonsa Muchu, ktorá sa konala vo výstavných priestoroch Balneologického múzea vo vile dr. Lisku. Popri skvelých ukážkach Muchových diel, zapožičaných Muzeom Brněnska v Ivančiciach, boli vystavené početné fotografie, dokumentujúce vzťah Majstra k Piešťanom a tiež ukážky jeho známkovej tvorby, ktoré poskytlo Poštovní muzeum z Prahy.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel tretí: Nájdenie ukradnutého diela

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Čas plynul, informácií stále nebolo, ale vyšetrovatelia istotne nezahálali a podľa všetkého bolo do pátrania zapojených viac krajín a na viacerých stupňoch polície. Okrem slovenskej polície aj minimálne česká a rakúska polícia. Koordinácie zrejme na úrovni Interpolu.

Nebyť toho, nebola by v roku 2004 zachytená informácia o tom, že sa nachádza v Karlových Varoch.

Bolo potrebné jednať premyslene a opatrne, aby pri podozrení že polícia má informácie, neprišlo k likvidáciu obrazu, resp. k jeho vážnemu poškodeniu.

Takto sa vec vyvinula: Dvaja muži mali obraz predať kupcovi (asi nasadenému) za 95.000 € na parkovisku Devět křížú neďaleko Brna. V čase kedy malo prísť ku stretnutia predávajúcich a kupujúceho, sa stala dopravná nehoda neďaleko toho parkoviska. Z toho dôvodu tam boli aj policajné vozidlá, čo bolo dôvodom, že predávajúci zmenil dohodnuté miesto na parkovisku pri brnenskej Hypernove. Tam sa stretnutie aj uskutočnilo a tam aj Česká polícia zakročila pri odovzdávaní obrazu, ktorý prevzala.

Vo vyšetrovacej väzbe sa ocitli podnikateľ Ondrej G. (43 r.) a nezamestnaný Jaroslav B. (33 r.). Zlodej obrazu však stále uniká, lebo je neznámy.

Záverom tejto časti možno konštatovať, že popri policajných orgánoch k nájdeniu obrazu prispeli aj zberatelia a kúpeľní pacienti, lebo dali na verejnosť nielen informáciu o krádeži, ale aj to, ako ukradnutý obraz vyzerá. To bolo veľmi dôležité preto, lebo obraz za takmer 70 rokov, neopustil miesto, kde bol osadený. Bez nadsádzky možno konštatovať, že pomohla pátracia pohľadnica.

Článok v Novom čase 18.XII. 2004 o nájdení obrazu.

Pod dojmom toho, ako rýchlo sa minula „pátracia pohľadnica“ vydal náš klub filatelistov pohľadnicu „radostnú“ k nájdeniu a následnému vráteniu obrazu do hotela Thermia Palace. Rozdiel bol v tom, že na tejto pohľadnici bol už obraz umiestnený na pôvodnom mieste, v jedálni, a v pravom hornom rohu je portrét autora obrazu A. Muchu. Úspech s predajom sa nezopakoval.

Pravdou je, že tlač nemala takú kvalitu ako pôvodná. Média aj v tomto prípade venovali nálezu obrazu pozornosť a polícia sa k veci verejne nevyjadrila preto, že prípad nie je uzatvorený, kým nie je známy a pred súd postavený ten, čo obraz ukradol.

Vďaka naliehaniu riaditeľa Balneologického múzea Slovenské liečebné kúpele urobili potrebné kroky aby bol obraz zapísaný ako kultúrna pamiatka, bol zaevidovaný v zozname kultúrnych pamiatok a po návrate z reštaurátorského ateliéru zaevidovaný do majetku SLK Piešťany, vrátane jeho ceny.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel druhý: Krádež

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Keď sa z médií ozvala správa, že v noci na 19.10.2000 bol obraz ukradnutý, bol to šok asi pre všetkých čo ten obraz poznali, či o ňom vedeli a viacerí mi aj volali, či nebudú vyšetrovaní keď si boli obraz pozrieť, či tam nie je kamera?

Repro a montáž pohľadnice so vzducholoďou.

V kúpeľoch preverovali či a ako je obraz vedený v inventúre majetku, v akej hodnote a či je evidovaný a chránený ako pamiatka? Zistili iba to, že nie je v evidencii o ňom ani zmienka , ani nie je vedený ako pamiatka. Bola to silná káva pre zodpovedných na ich nezodpovednosť.

Krátko na to, bola v Balneologickom múzeu prezentácia môjho kalendára Piešťany na historických pohľadniciach 2001, kde sme sa stretli viacerí priatelia filatelisti i múzejníci.

V debate som im spomenul skutočnosť, ako po krádeži vzácnych obrazov z galérii v Budapešti, maďarská pošta vydala sériu známok a hárček, ktorý po niekoľkých rokoch napomohol k vypátraniu obrazov a ich vráteniu galérii.

Janko Bosák mi vtedy položil otázku, že prečo by sme to nemohli urobiť aj my, Slovensko? Moja odpoveď bola, žeo vydaní známky nerozhodujeme my, ani nikto v Piešťanoch, a než by to prešlo dvomi komisiami ministerstva, a umeleckým spracovaním a výrobou, uplynul by možno aj rok, ale pohľadnicu by sme mohli spolu s múzeom navrhnúť a vydať čo najskôr.

Rozkrútilo sa koleso a za pár dní bol návrh na pohľadnicu, texty v šiestich jazykoch s výzvou k Interpolu pripravený. Našu konečnú podobu pohľadnice, aby bol obraz pred objektom hotela, nie v interiéri hotela Thermia, graficky spracovala agentúra RePublic a vytlačila Stiva v počte 10.000 kusov.

Bola k dispozícii v kúpeľoch, v múzeu a v mestských kultúrnych ustanovizniach, niekde sa predávala, niekde rozdávala. Za pomerne krátky čas jej nebolo. Veci sa chytili média, vrátane televízie, ale aj časopis Zberateľ, brnenský Orbis Pictus, ba aj Štúdijná galéria Alfonse Muchy a p.ing. Jiří Koukal, z KF v Žďár nad Sázavou a ďalší.

Pátracia pohľadnica

Šok z krádeže postupne vyprchal, okrem domiénok a podozrení žiadne oficiálne informácie neboli. Vyšetrovatelia kontaktovali osoby z riaditeľstva kúpeľov a zrejme aj službukonajúce osoby v ten deň i noc. Zverejnené bolo len to, že obraz bol vyrezaný z rámu a zrejme zrolovaný, pre jeho rozmery. Tiež bola informácia o použitom rebríku a o pootvorenom okne na jedálni z ktorej bol ukradnutý obraz. Obraz je dlhý 375 cm a vysoký 150 cm, jeho tvar je zrejmý z obrázkov.

V treťom pokračovaní seriálu Muchov obraz v Thermia Palace sa dozviete viac o tom, ako sa obraz podarilo vrátiť na jeho pôvodné miesto.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Reklama

Populárne články