Národná kultúrna pamiatka Kostolec – Ducové má vďaka občianskemu združeniu Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane nové informačné značenie. Realitou sa stalo aj vďaka podpore z grantového programu Coca-Cola pre región.

Nový informačný systém pozostáva z 10 dvojjazyčných slovensko-anglických infotabúľ, ktoré zachytávajú históriu Kostolca. „Informačný systém prevedie návštevníkov od doby bronzovej až po súčasnosť, zachytáva Veľkomoravské obdobie, obdobie keď bol na Kostolci ranostredoveký a novoveký cintorín, archeologickú a nálezovú časť a aj históriu obce Ducové spojené s Kostolcom,“ vysvetľuje  Vladimír Balaj, predseda OZ Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane.

Informačný systém začína v obci Ducové z oboch príjazdov aj od Piešťan aj od Nové Mesta nad Váhom, prechádza cez historickú časť „starého“ Ducového, ktoré je výnimočné svojim koloritom tradičnej ľudovej architektúry. Asi po 15 minútach pešej schôdze pokračuje informačný systém priamo na lokalitu Kostolca, kde prezentuje archeológiu a najstaršie obdobia eneolit, dobu bronzovú a železnú. Záverečná časť sa nachádza priamo na lokalite, kde oboznamuje návštevníkov z archeologickými nálezmi a architektúrou objektov Veľkej Moravy – rotunda, objekty, cintorín, opevnenie a vstupná brána.

„Musím poďakovať spoločnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, ktorá v spolupráci s Trenčianskou nadáciou projekt podporila, a jedným dychom dodať, že projekt samotnej obnovy a starostlivosti o lokalitu podporuje Ministerstvo kultúry a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany i obec Ducové,“ vymenúva partnerov a podporovateľov, bez ktorých by nemohla obnova pamiatky prebehnúť, V. Balaj.

TS OZ Dedičstvo otcov zachovaj nám pane/red

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972