Druhého ročníka súťaže Do práce na bicykli sa v meste Piešťany zapojilo 46 tímov a 160 súťažiacich. Celkovo Piešťanci najazdili 19 455 km, čím v porovnaní s jazdou osobným automobilom ušetrili 4871,193 kg CO2. Medzi tímami najviac kilometrov nazbieral Radon4, a najvyšší počet jázd, až 162 uskutočnili Múzejníci z Piešťan.

Na celonárodnej úrovni Piešťany obsadili druhé miesto vo vyhodnocovanej kategórii počet najazdených kilometrov k počtu obyvateľov – 0,679 km/obyv. Víťazom sa stal Svit so 1,196 km/obyv.

V ostatných – nevyhodnocovaných kategóriách Mesto Piešťany obsadzovalo opäť najvyššie pozície.

V celkovom počte najazdených kilometrov Piešťany obsadili 6. miesto – 19 455 km. (1. Bratislava(84 115 km), 2. Banská Bystrica (47 701 km), 3. Martin (30 325 km), 4. Trenčín (24 564 km), 5. Košice (20 106 km)).

V celkovom počte jázd sme obsadili 4. miesto – 4293 jázd (1. Bratislava (7762), 2. Martin (6081), 3. Banská Bystrica (5272)).

V počte jázd na obyvateľa boli Piešťany tretie – 0,150 jázd/obyv (1. Štúrovo (0,189), 2. Kolárovo (0,165)).

Výsledky na miestnej úrovni:

Kategória: Počet najazdených kilometrov TÍMY

 1. Radon4                         2 039,64 km  
 2. Modrý jazdci                    1 560,00 km
 3. Ekomáci                          1 132,40 km

Kategória: Najviac uskutočnených jázd TÍMY

 1. Muzejníci z Piešťan                                    162 jázd
 2. ŠARKAN TÍM 160 jázd
 3. Sokolíci 152 jázd

Kategória: Počet najazdených kilometrov JEDNOTLIVCI

 1. Miroslav Petlák ( Radon4 )                          752,78 km
 2. Peter Zubčák ( Waičák najvajčáckejší )              617,12 km
 3. Tatiana Vančová ( Babinec )                             613,10 k

Kategória: Najviac uskutočnených jázd JEDNOTLIVCI

 1. Eva Branderská ( Šarkan tím )                        52 jázd
 2. Hesko Jozef          ( Modrý jazdci )                       48 jázd
 3. Vít Pavlík              ( Muzejníci z Piešťan )               46 jázd

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční dňa v piatok 19. júna o 14:00 hod vo veľkej zasadačke Mestského úradu Piešťany na druhom poschodí. Pozvaní sú súťažiaci a tímy, ktorí sa umiestnili v jednotlivých kategóriách na prvých troch pozíciách.

Víťazom gratulujeme!

Zdroj: Tlačová správa

 

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972