Slovenskí opatrovatelia a opatrovateľky sú vo svojej práci často nedocenení, o ich činoch sa verejnosť môže dozvedieť viac v súťaži Opatrovateľský príbeh roka 2017. Príbehy je možné zasielať na adresu webového portálu www.opatrovatelkaroka.sk do 15. novembra, pričom hlasovanie verejnosti bude na stránkach prebiehať až do 18. decembra. Výhercovia spomedzi tých, ktorí svoj život zasvätili starostlivosti o druhých, budú známi 21. decembra. Okrem toho, že sa verejnosť bude môcť dozvedieť o ich záslužných činoch, si rozdelia ceny v celkovej hodnote 1 250 eur.

„Vaše príbehy budú čítať nielen návštevníci nášho facebooku a webovej stránky, aby zahlasovali za ten, ktorý ich najviac zaujal, potešil, prekvapil, dojal, poučil, či pobavil, ale aj tím odborníkov z oblasti sociálnych služieb, zdravotníctva a psychológie, aby sme s ich pomocou lepšie spoznali Vaše potreby a problémy, s ktorými každodenne zápasíte, či bariéry, ktoré musíte s námahou prekročiť, aby ste s obetavosťou Vám vlastnou urobili život svojich klientov ľahším a krajším. Takisto pre Vás pripravíme osobné konzultácie s odborníkmi, či zážitkové vzdelávacie podujatia, vďaka ktorým získate vo svojej práci väčšiu profesijnú istotu i istotu, že vo svojej pracovnej situácii nie ste samé/sami, že Vás na Vašej profesijnej ceste sprevádzame,“ informujú organizátori súťaže.

-red/Zdroj a grafika: Opatrovateľský príbeh roka 2017-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972