Každoročná súťaž nesúca názov O najkrajšie okno a balkón v kúpeľnom meste Piešťany už pozná mená svojich víťazov. Podujatie, ktoré organizuje Piešťanské informačné centrum spoločne s Mestskou knižnicou mesta Piešťany, aj tento rok prilákalo množstvo súťažiacich. Porotu, ktorá vyberala tri najkrajšie vyzdobené okná a balkóny, tvorila Soňa Švecová a Zuzana Košinárová, pričom tretím jej členom bol náhodný návštevník PIC. 

Valová 43_resize

Valová 853/43

„V stredu 21. septembra 2016 podvečer boli v Piešťanskom informačnom centre udelené ocenenia trom najúspešnejším. Diplomy a vecné ceny v štrnástom ročníku tejto súťaže získali Alexandra Škorníková (Valová 853/43), Jozefína Miklovičová (Sv. Štefana 3) a Silvia Bušová (Vajanského 1946/1). Všetky tri dámy sa spoločne umiestnili na rovnocennom „prvom“ mieste. Výherkyniam srdečne blahoželáme,“ uvádza na svojej stránke Piešťanské informačné centrum.

Sv Stefana 3 3.p._resize

Sv. Štefana 3

Vajankého 1_4

Vajanského 1946/1

-lt/Zdroj a foto: Piešťanské informačné centrum-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972