Jar sa pomaly hlási o slovo a s ňou i každoročný ťah žiab na Striebornici neďaleko Piešťan. O ich bezpečný prechod cez cestu do vodnej nádrže sa starajú dobrovoľníci prenosmi, ale ešte predtým je potrebné postaviť zábrany. Tento rok je budovanie naplánované  na nedeľu 17. marca od 9:30 h do 16:30 h.

„Tak ako každý rok príchodom jari začínajú žaby putovať z lesov do priľahlých vodných nádrží, v ktorých sa pária. Ich cestu križuje nie pomerne frekventovaná cesta, ktorá pre ne často znamená smrť. Stavaním zábran a pravidelným prenášaním sa snažíme zachrániť tieto kvákajúce tvory. Preto, kto môžete a máte chvíľku čas, v nedeľu doobeda či poobede, príďte pomôcť so stavaním zábran pri nádrži Striebornica. Každá ruka sa počíta,“ pozývajú organizátori akcie cez sociálne siete.

Zábrany sa stavajú na okraji poľa pozdĺž celej nádrže, čo je niekoľko stoviek metrov. Najskôr treba rýľmi vykopať brázdu, do ktorej sa potom osadí textilná, či plastová zábrana. Väčšina žiab sa na nej zastaví a tak ich dobrovoľníci môžu pozbierať a bezpečne preniesť do vody. Každoročne sú to tisícky ropúch i skokanov.

Viac informácií nájdete aj na FB udalosti.

-th- Ilustr. foto: -th-, -vv-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972