Medzinárodný klub žien v Piešťanoch (PIWC) na stretnutie s Ing. Ladislavom Szojkom na tému „Dejiny lokálnych železníc na Slovensku“. Akcia sa uskutoční vo štvrtok 21. septembra 2017 o 17.00 h v priestoroch Kursalonu.

Foto: artforum.sk

Ing. Szojka je autorom knihy Dejiny lokálnych železníc na Slovensku a počas prednášky sa samozrejme dotkne témy miestnej trate Piešťany – Vrbové.

Vstup voľný.

PIWC

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972