V sobotu 14. júla sa na kopci Ahoj nad obcou Banka uskutoční Oslava zvrchovanosti Slovenskej republiky. Slávnostné zapálenie vatry zvrchovanosti je na pláne o 19. hodine. Do tanca zahrá Dychová hudba Inovčanka.

-inf; foto: Bananský hlásnik

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972