Piešťany majú ďalší turistický unikát, ktorý môže byť prelomovým lákadlom v cestovnom ruchu a v rozvoji Banky, Piešťan a okolia. Dnes krátko popoludní začala na úpätí horného svahu Ahoja z hlbín zeme vystrekovať neznáma tekutina. Podľa doposiaľ vykonaných pachových, optických a gustatických testov ide o stredne mineralizovanú termálnu vodu s obsahom sírovodíka, známu aj ako vajcovka.

Priemerná výdatnosť je relatívne malá, iba 1 až 1,5 decilitra za sekundu. Teplota vody sa pohybuje v intervale 63 až 66 stupňov. Počas najvýdatnejšej fázy dosahuje prúd výšku 40 až 50 centimetrov. Voda vystrekuje v približne rovnakých trojminútových intervaloch.

Keďže voda vytryskla uprostred svahu a steká dole do údolia, kde je už prírodné jazierko, dá sa predpokladať, že v tomto mieste bude možné prírodné kúpanie ako poznáte napríklad z Liptovského Jána alebo Vyšných Ružbachov. Odborníci z Úradu geológie a podzemných vôd Piešťany však NEODPORÚČAJÚ tekutinu piť ani sa v nej kúpať, kým nebudú definitívne známe výsledky všetkých rozborov.

-1. apríl-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972