Muchov obraz v Thermia Palace – diel prvý: Vďačnosť za úspešnú liečbu

Muchov obraz v Thermia Palace – diel prvý: Vďačnosť za úspešnú liečbu

29. augusta 2020 Off Od PNKYSK

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Hotel (liečebný dom) Thermia Palace

Koncom 19. a v prvých decéniách 20. storočia prežívali kúpele v Piešťanoch búrlivý rozvoj. Spôsobila to podnikateľská rodina Winterovcov stavebným rozvojom a premyslenou reklamou. V roku 1912 vybudovali po vzore švajčiarskych a rakúskych kúpeľov prepychový kúpeľný hotel Thermia Palace, ktorý bol priamo napojený na tiež nový kúpeľný dom Irma.

Vizualizovaná pohľadnica vydaná H.Gipszom v roku 1912

Ešte pred otvorením tohto komplexu vydali a masívne propagovali objekty prostredníctvom pohľadnice, vytvorením vizualizácie týchto objektov, ale aj celého okolitého priestoru. Hostia nenechali na seba dlho čakať, a už pri slávnostnom otvorení bol ako kúpeľný hosť bulharský cár Ferdinand I., ktorý sa stal ich každoročným pacientom.

Preto sa tu vo februári 1917 stretli na bojovú poradu traja cisári. Ešte v tom prvom roku pred hotelom pristál Luftschif. Prichádzala šľachta, podnikatelia, umelci, ba aj politici, lekári, športovci. Korunu tomu nasadili maharadžovia z Indie, ktorí sa tu striedali v rokoch 1935 – 1937.

Pohľadnica pripomínajúca stretnutie cisárov v hoteli Thermia Palace v roku 1917.

V roku 1929 až 1931 viackrát zavítal do Piešťan aj Alfonz Mucha s manželkou na liečenie, ale opäť aj s dcérkou, ktorá potrebovala dlhodobú viacmesačnú liečbu. Liečba bola úspešná, ale aj finančne nákladná. Pravdepodobne obe tieto veci dali A. Muchovi podnet k namaľovaniu obrazu, teda vďačnosť za úspešnú liečbu, ale aj čiastočná úhrada nákladov. Zameral si tvar priestoru nad vchodom do veľkej jedálne, a presne v tvare a rozmeroch toho priestoru počas pobytu v Nice, obraz namaľoval.

Fotopohľadnica z piešťanských kúpeľov.

Obraz vo veľkej jedálni  bol vnímaný ako jej trvalá súčasť. Menila sa doba, vojna, povojnové politické zmeny, menili sa aj riaditelia a personál v Thermia Palace. Vzhľadom k tomu, že obraz nikdy neopustil svoje miesto, nebol na žiadnej výstave, teda ani vo výstavných katalógoch, bol vnímaný ako nástenná maľba.

V čase, keď POFIS pripravoval vydanie výplatnej známky Piešťany, jej budúci autor navštívil Piešťany a bol som jedným z tých, s ktorými majster F. Horniak komunikoval. Boli sme spolu pozrieť aj obraz A. Muchu, ktorý sa mu veľmi páčil. Kaštieľ v neďalekých Moravanoch bol v tých rokoch v správe Zväzu výtvarných umelcov SR, teda chodili tam aj tvorcovia poštových známok, ktorí keď sa o obraze dozvedeli, napr. M. Činovský a iní, neotálali a obraz si pozreli. V tom čase som sprevádzal viacero ľudí, známych aj neznámych vrátane príbuzných mimo Piešťan, pri prehliadke obrazu. Recepční si na mňa už zvykli.

V druhom pokračovaní seriálu Muchov obraz v Thermia Palace sa dozviete viac o okolnostiach krádeže.

Text: Alexander Urminský