Stredná odborná škola obchodu a služieb na Mojmírovej ulici v Piešťanoch pripravuje na utorok 6. februára Deň otvorených dverí. Podujatie je určené žiakom základných škôl, ktorí sa zaujímajú o štúdium v školskom roku 2018/2019, ako aj ich zákonným zástupcom a výchovným poradcom. V budove školy sa môžu od 10.00 do 15.00 hodiny dozvedieť informácie týkajúce sa štúdia na škole a pozrieť si aj praktické ukážky zručností žiakov v jednotlivých odboroch.

V školskom roku 2018/2019 otvára Stredná odborná škola obchodu a služieb v Piešťanoch denné štúdium pre absolventov základných škôl:

4 – ročné študijné odbory končiace maturitnou skúškou (maturitné vysvedčenie aj výučný list)
6425 K kaderník – vizážista
6444 K čašník servírka
6445 K kuchár
6446 K kozmetik

4 – ročný učebný dvoj-odbor končiaci záverečnou skúškou (výučný list)
2977 H cukrár kuchár

3 – ročné odbory končiace záverečnou skúškou (výučný list)
6444 H čašník servírka
6445 H kuchár
6456 H kaderník

Prijímacie konanie do študijných odborov bude prebiehať na základe prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Prijímacie konanie do učebných odborov je bez prijímacej skúšky do naplnenia plánovaného počtu žiakov.

Záujemcovia o štúdium a zároveň štipendium, ktorý chcú získať istotu prvého zamestnania po škole a iné benefity, môžu študovať v systéme duálneho vzdelávania v odboroch:

2977 H cukrár kuchár
6444 K čašník servírka, 6444 H čašník servírka
6445 K kuchár, 6445 H kuchár

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972