Connect with us

Koktail

„Mojmírka“ oslavuje 130 rokov, na oslave ponúkne aj rovnaký počet domácich závinov

Published

on

Stredná odborná škola obchodu a služieb na Mojmírovej ulici chystá v stredu 11. novembra oslavy 130. výročia svojho vzniku. Kým po minulé roky boli oslavy obvykle spojené s vianočnou výstavou v sídle školy, tie tohtoročné sa uskutočnia v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána. Namiesto torty budú môcť návštevníci ochutnať rovnaké množstvo domácich závinov ako vek školy a žiaci predvedú aj svoje zručnosti.

IMG_3471 – kópia„Mojmírka“, ako školu familiárne volajú domáci, však na rovnomennej ulici sídli len od roku 1970. Celá 130-ročná história školy je však úzko spätá s históriou a vývojom mesta. Obecná Učňovská škola v Piešťanoch vznikla v roku 1885 na základe nariadenia ministerstva kultúry. Škola začínala s 25 žiakmi. V roku 1889 po príchode podnikateľskej rodiny Winterovcov do Piešťan nastal postupný rozvoj kúpeľov a podnikateľskej činnosti. Stúpol aj počet učňov na Učňovskej škole. Po vzniku 1. ČSR v roku 1918 počet žiakov neustále stúpal až do roku 1930, kedy ich školu už navštevovalo 350.

Dovtedy škola nemala svoju budovu a získala ju až prenajatím niekoľkých miestností v Krošlákovci. Po oslobodení  Učňovská škola v Piešťanoch získala vlastné priestory na Štúrovej ulici, ale aj tie však boli časom nepostačujúce.
Slávnostné otvorenie terajšej budovy na Mojmírovej ulici a uskutočnilo k 1. septembru 1970. O osem rokov neskôr sa z Učňovskej školy v Piešťanoch stalo Stredné odborné učilište v Piešťanoch (SOU).  V školskom roku 1991/1992 bola v budove SOU zriadená Dievčenská odborná škola v Piešťanoch (DOŠ).
K 1. júlu 2000 bola vytvorená Združená stredná škola obchodu a služieb, ktorá vznikla združením SOU a DOŠ. Vznik združenej školy prinieslo pozitívum najmä v tom, že sa vytvorila škola s rôznymi stupňami vzdelávania v obchode a službách ( študijné odbory, učebné odbory a nadstavbové štúdium).

Advertisement
Hello GPT

mp-12-04-13-102860V roku 2008 vstúpil do platnosti nový školský zákon a na jeho základe škola má nový súčasný názov Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany. Pre záujemcov o štúdium ponúka klasické učebné odbory s výučným listom – kuchár/ka, čašník/servírka, cukrár/ka, kaderník/kaderníčka ale aj novinku: štvorročný dvojodborový kuchár – cukrár. Medzi maturitné študijné smery patria obchod a podnikanie, škola podnikania, čašník servírka, kuchár/ka, kozmetik/kozmetička. Doplniť si vzdelanie môžu absolventi aj nadstavbovým vzdelávaním ako podnikanie v remeslách a službách, spoločné stavovanie a vlasová kozmetika.

mp-12-04-13-102857Hlavné oslavy 130. výročia sa začnú slávnostnou akadémiou v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána o 11.00 hod a pokračovať budú ukážkou zručností žiakov a slávnostnou recepciou. Od jednej hodiny popoludní začne ochutnávka 130 domácich závinov pred KSC Fontána pre verejnosť.

-inf-, Zdroj: sosoasmojmir.edupage.sk

Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články