Druhý decembrový týždeň sa v Materskej škole 8. mája 2 v Piešťanoch niesol v atmosfére rozžiarených detských očí, plných očakávania a radosti. Zavítal k nám Mikuláš. Priviedol so sebou svojich dvoch verných pomocníkov, anjelika a čerta.

obrazok_2Deti sa na jeho príchod svedomite pripravili a pod vianočnou jedličkou vystúpili s pásmom piesní, básní a scénok. Čertík s anjelom preverili ich šikovnosť v rôznych súťaživých hrách. Na záver sa Mikuláš deťom odmenil sladkými dobrotami a plnými  vrecami nových hračiek. Pred odchodom zaželal deťom všetko najlepšie a ony mu na oplátku sľúbili, že budú celý rok dobré, budú poslúchať svojich rodičov a pani učiteľky, len aby sa k nim o rok opäť vrátil.

obrazok_3Ľudmila Hlbočanová

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972