V rôznych mestách na Slovensku je v mesiacoch marec a apríl každoročne organizovaný festival Dni detskej knihy. Najbližšie sa bude konať už 34. ročník projektu a hlavným organizátorom je tentokrát Mestská knižnica mesta Piešťany spolu s BIBIANOU, Medzinárodným domom umenia pre deti a Slovenskou sekciou IBBY. Aj v tomto roku je cieľom projektu motivovať deti k čítaniu i pravidelnej návšteve knižnice a zároveň vytvoriť príležitosť k osobnému spoznávaniu autorov, ilustrátorov a vydavateľov. Festival sa bude konať v dňoch 10. až 12. apríla 2017 na rôznych miestach v Piešťanoch a v okolitých obciach, záštitu nad podujatím prevzal primátor Mesta Piešťany Miloš Tamajka.

Mestská knižnica mesta Piešťany sa na tomto projekte úspešne podieľala už v rokoch 1993 a 2001. Pre čitateľov a priaznivcov sme už vtedy pripravili bohatý a zaujímavý program, v rámci ktorého sa konalo mnoho stretnutí s významnými slovenskými spisovateľmi, ilustrátormi, vydavateľmi a ďalšími tvorivými pracovníkmi, ktorí svoju prácu zasvätili tvorbe pre deti.

Knižnica pripravuje množstvo podujatí, na ktorých sa budú môcť návštevníci osobne stretnúť s tvorcami kníh, vydavateľmi a mnohými umelcami. Súčasťou projektu je mnoho sprievodných podujatí, ktoré pripravujeme pre deti a žiakov materských a základných škôl. Sú to stretnutia so spisovateľmi, ilustrátormi, hercami, vydavateľmi, divadelné predstavenia na motívy kníh, workshopy, vernisáže výstav a iné.

IMG_9911_resize

Medzi hosťami budú napríklad spisovatelia Dušan Dušek, Daniel Hevier, Roman Brat, Tomáš Janovic, Peter Glocko, Peter Karpinský, Jozef Lenhart, Petra Nagyová-Džerengová, Mária Lazárová, Branislav Jobus, Toňa Revajová, Barbora Kardošová, Andrea Gregušová, Beáta Panáková, Ľubica Kepštová a Kveta Dašková. Spomedzi ilustrátorov už svoju účasť potvrdili Martina Matlovičová, Bystrík Vančo, Martin Kellenberger, Vladimír Kráľ, Juraj Martiška, Ľuboslav Paľo, Miroslav Cipár, Alena Wagnerová, Miroslav Regitko, Katarína Slaninková, Peter Uchnár. Počas festivalu bude možné stretnúť nových vydavateľov kvalitných slovenských kníh Buvik, Trio publishing, LIC, Slovart, Q111, SPN – Mladé letá, Albatros, Perfekt, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Artforum.

Neoddeliteľnou súčasťou festivalu bude tiež seminár pre pedagógov, knihovníkov, vychovávateľov a všetkých záujemcov o prácu s deťmi. Bude tu priestor aj na slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže Všetko najlepšie, pán Janovic za účasti Tomáša Janovica.
Pestrosť a žánrová rôznorodosť jednotlivých podujatí festivalu Dni detskej knihy a mnohí jeho významní hostia sú zárukou toho, že každé dieťa si tu nájde niečo zaujímavé, čo ho obohatí. Informácie o festivale Dni detskej knihy budú priebežne aktualizované na webových stránkach knižnice.

-TS Mestská knižnica mesta Piešťany/Foto: archív/Grafika: Dni detskej knihy 2014-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972