Materské centrum Úsmev sa dostalo medzi historicky prvých ocenených Asociáciou krajských rád mládeže. Jeho projekt Prechádzka rozprávkovým parkom, ktorý sa koná najmä vďaka nadšenej práci členiek združenia a značnej pomoci dobrovoľníkov, získal cenu sTOPa v kategórii Top projekt. Zástupkyne združenia si ocenenie prevzali v piatok 11. októbra v Banskej Bystrici.

Poslaním ocenenia sTOPa je zviditeľniť a upozorniť verejnosť na výnimočných ľudí a subjekty, ktoré svojou prácou pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie pre život mládeže v každom kraji Slovenska svojim aktívnym občianskym a ľudským prístupom. Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva a participácie.

Piešťanský projekt, ktorý láka každoročne v júni do Mestského parku tisícky detí s rodičmi, uspel spomedzi desiatich nominovaných projektov. Podmienkou nominácie bolo, aby projekt prispel k zlepšeniu života skupiny obyvateľov, alebo podporil participáciu mladých ľudí, prípadne bol príkladom dobrej praxe a zjednocovania pohľadov na život mladých ľudí. Prechádzka rozprávkovým parkom spĺňa všetky atribúty. Je podporou rodiny, keď rodičia s deťmi môžu stráviť príjemný čas a utužiť si vzťahy príjemnými zážitkami. Rovnako pomáha zapájať do spoločných aktivít v prospech iných mladých ľudí.

-th- Foto: MC Úsmev

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972