V stredu 29. augusta o 17. hodine sa v priestoroch Materského centra Úsmev v Piešťanoch uskutoční prednáška certifikovanej Bobath fyzioterapeutky Ľubice Horúckovej. Témou bude cvičenie NDT Bobath u detí.

Bobathova metóda je prístup neurologickej rehabilitácie, ktorá sa využíva najmä pri liečbe dospelých po cievnej mozgovej príhode alebo u detí s detskou mozgovou obrnou. Cieľom je podpora a zlepšenie motoriky pomocou facilitačných techník.

 
Prednáška je určená pre rodičov i špeciálnych pedagógov, ktorí môžu prísť so svojimi deťmi. Tie si zoberú na starosť dobrovoľníci. „Prostredníctvom prednášky by som chcela informovať o Bobath koncepte, vyvracať mýty o cvičení a aplikovať tieto poznatky a skúsenosti do každodenného života“, vyjadrila sa Ľubica Horúcková. Prednáška bude trvať približne deväťdesiat minút.

Miro Béreš

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972