Materské centrum Úsmev blahoželá svojmu dlhoročnému dobrovoľníkovi – Bc. Jánovi Mihalikovi k úspešnému absolvovaniu štátnych skúšok. Johny, tešíme sa s tebou z  titulu Mgr. a veríme, že zažijeme ešte kopec spoločných akcií.

          Kolektív dobrovoľníkov Materského centra Úsmev

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972