Spoločenstvo pomoci núdznym pri reholi Spoločnosti Ježišovej v Piešťanoch v spolupráci s Mestom Piešťany pripravuje podujatie Polievka z lásky. V priebehu najbližších troch mesiacov od 6. decembra budú mať ľudia bez domova, v priestoroch denného centra Svornosť na Vážskej ulici, zabezpečené teplé jedlo. Najesť sa budú môcť prísť každú stredu a sobotu v čase od 12.00 do 14.00. S prosbou sa organizátori obracajú aj na občanov mesta, ktorých by chceli požiadať o darovanie teplého oblečenia a trvanlivých potravín do balíčkov.

-red/Zdroj a grafika: Polievka z lásky, Marianna Bogyová/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972