Connect with us

Koktail

Láska v krídlach: Labute boli pre Kubána ako gorily pre Dian Fossey

Published

on

Labute a prepelice sa stali srdcovou záležitosťou zapáleného ornitológa Viliama Kubána, na ktorého si zaspomínali asi štyri desiatky najmä jeho známych a priateľov v sobotu na sĺňavskom podujatí Láska v krídlach. Jeden z nich – Stanislav Harvančík jeho vášeň a starostlivosť výstižne popísal v článku z roku 1999 takto: „Pri jeho rozprávaní mal človek pocit, že labute sú pre neho tým, čím bol pre Dian Fosseyovú gorily.“ Staral sa však o všetky vtáky, krúžkoval, pozoroval ich, chránil a vlastnými rukami pre ne vytvoril prostredie, v ktorom mohli oddychovať pri svojej púti na juh, ale i nerušene hniezdiť – Kubánovu výsadbu.

IMG_5048

Zo svojich osobných skúseností, fotografií, spomienok S. Harvančíka a listov od „ujka“ zostavil zaujímavú prezentáciu Kubánov nasledovník a podobne nadšený ornitológ so 45-ročnou praxou Erich Kubica z Piešťan. Účastníci sa dozvedeli napríklad to, že keď Viliam Kubán dostal povolenie na krúžkovanie od Československej ornitologickej spoločnosti, prvého vtáka oficiálne zakrúžkoval práve pred 55 rokmi.“ Bolo to v roku 1960,“ uviedol E. Kubica. „Prvý vták s povolením bol cíbik chochlíkatý. O 29 rokov neskôr v roku 1989 sa stáva stehlík pestrý 75-tisícim krúžkovancom. O desať rokov nato nasadil na nohu čajky smejivej stotisíci krúžok.“ Počas svojho života zakrúžkoval 120-tisíc vtákov, čo sa v dejinách slovenskej ornitológie zatiaľ nepodarilo žiadnemu jednotlivcovi.

MINOLTA DIGITAL CAMERA

REKLAMA

bio dia web baner 300x300 apr15

Okrem toho bol majstrom vo vábení a chytaní vtákov, často do holých rúk, neváhal sa za vtákmi brodiť holými nohami v ľadovej vode alebo skočiť po labuti do hlbokej Sĺňavy. Toto odhodlanie sa prejavilo aj v možnosti zakrúžkovať zaujímavé a vzácne druhy ako boli napríklad kajka morská, hltavka chochlatá, lastúrničiar strakatý, snehulka severská, ušárik vrchovský, bernikla veľká, labuť spevavá, ktorá bola prvá chytená na Slovensku, strákoš červenohlavý a iné.

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Pravidelne sa zúčastňoval ornitologických táborov a pre nich mladších bol chodiacou encyklopédiou, ak bolo niekomu niečo nejasné,  išiel za „ujkom“, ako ho všetci volali. „Sem tam si z niekoho aj vystrelil, zavtipkoval, ale vždy to myslel dobre. Jeho srdcovou záležitosťou boli dva druhy – prepelica poľná a labuť hrbozobá.“ Vyrábal tiež vábničky na chytanie prepeličiek podľa svojho špeciálneho patentu a dodnes ornitológom na Slovensku i v zahraničí slúžia na chytanie samčekov.

IMG_5003

Túto skutočnosť podľa E. Kubicu výstižne opísal v článku z roku 1999 Stanislav Harvančík: „Mnoho ornitológov dokáže chytať prepelice na vábničku len vďaka osobným skúsenostiam ujka Kubána. Je to jeho srdcová záležitosť.“ Pridáva tiež výrok V. Kubána s rýdzou trnavčinou: „Ja som s prepelicáma prežil najkrajšie noci svojho života. Koľko nocí som prespal v rolách, to sa ani nedá spočítat. Ale prišiel som na to, vyrobil som vábničku a móžem vám povedať, že chytat prepelice na vábničku, to je najkrajšie chytanie.“ Havrančík ďalej spomína: „Raz na ornitologickom tábora venoval vábničku všetkým krúžkovateľov a popoludní sme všetci cvičili. Jemné tr, tr, tr, tr sa rozliehalo okolo stanov. Možno to znie trochu dvojzmyselne, ale dodnes na to s úsmevom spomíname, ako tr.kal celý tábor.“

IMG_4991

Ďalšou srdcovou záležitosťou boli pre Kubána labute: „Venoval im kus života. Pričinil sa o ich udomácnenie v Piešťanoch, staral sa o ne zväčša z vlastných zdrojov, v zime ich kŕmil, odlepoval primrznuté z ľadu a v lete ochraňoval ich hniezdiská. Pri jeho rozprávaní mal človek pocit, že labute sú pre neho tým, čím bol pre Diane Fosseyovú gorily,“  ukončil prednášajúci citáciu S. Havrančíka.

IMG_5013

O tom, že labute do Piešťan priviezol práve Erich Kubica, sme už písali: „V roku 1976 sme vypustili na mŕtvom ramene prvých sedem labutí, ktoré sa tu udomácnili a už aj v druhom roku začali hniezdiť.“  Spomenul tiež, že celé podujatie vlastne odštartovala fotografia, ktorú poslal do fotosúťaže Na Považí, kde zaujala organizátora Michala Fialu. „Sú na nej tri dominanty Piešťany – Viliam Kubán, labuť a bicykel,“ zažartoval.  Láska k týmto majestátnym vtákom Kubána neopustila ani posledné roky života, keď už chodil len za pomoci bicykla, no neodpustil si, aby labute pod mostom nenakŕmil.

33

Viliam Kubán († 2006) sa narodil 19. júla 1927 v Českách Březanoch, kde vtedy jeho matka pracovala. Mladé roky prežil na piešťanskej Bodone so záujmom o okolitú prírodu. Životná púť V. Kubána bola zviazaná s vodnou nádržou Sĺňava, kde sa naplnila jeho celoživotná záľuba – spoznávanie, pozorovanie a krúžkovanie vtákov. Tu si našiel aj zamestnanie ako poriečny strážnik a venoval sa tejto práci až do smrti.  Najviac času trávil na mieste, ktoré vlastnoručne v spolupráci s ďalšími nadšencami vybudoval a dostalo i jeho meno: Kubánova výsadba. Dodnes na nej stojí plechová chatka, ktorú volali Hotelom Imperial. Poskytovala im totiž najväčší luxus – pobyt priamo v lone prírody s ich najlepšími priateľmi – operencami.

IMG_5063

Okrem spomienky na desiate výročie smrti Viliama Kubána bola práve výsadba ďalším dôvodom organizácie podujatia Láska v krídlach. Miestu by totiž chceli piešťanskí ornitológovia vrátiť jeho pôvodnú podobu, vyčistiť ho od náletov a opraviť tak, aby sa znovu stalo príjemnou zastávkou pre vtáky na oddych pri ich dlhej púti či bezpečným miestom na uvítanie nového života.  Tento cieľ si pripomenuli účastníci aj obhliadkou tohto významného miesta pri sĺňavskom kolokruhu, o ktorom sa viac dozvedia okoloidúci aj z informačnej tabule pri chodníku.

IMG_5046

Súčasťou programu bola aj výstava fotografií, na ktorej dominovali snímky vtákov autora z neďalekej Moravy – Vlastimila Nedomu. Fotografie umiestnili organizátori na sieti, používanej na odchyt krúžkovancov a otvorenie sa konalo sa v bufete Dino na Sĺňave, rovnako ako záverečná bodka za podujatím – vystúpenie folkloristov zo súboru Žito a ľudovej hudby FS Máj v rámci Slovenského večera.

Text a foto: A. Drahovská, hist. foto: archív E. Kubicu

Prečítajte si aj:

Kubánovu výsadbu chcú dať do pôvodného stavu, pomôžu aj aktivisti

Blog Ericha Kubicu: Ľudia a vtáci

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel štvrtý: Poštová známka

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Poštová známka s námetom obrazu

Po všetkých týchto peripetiách obrazu, už verejne známeho, stále nebol naplnený sen viacerých obdivovateľov, aby obraz bol aj na poštovej známke. Ale všetko má nejako svoj čas a treba byť trpezlivý. V roku 2011 bol KF 52-01 poverený usporiadať Dni filatelie Slovenska, čo sa aj uskutočnilo. Klub oslovil po prvý krát SLK aby sa podieľali na príprave a prezentácii DFS, čo sa aj podarilo. Podľa vyjadrení viacerých boli dni úspešné po stránke odbornej (katalóg prednášok, príležitostné tlače, ppp) i spoločenskej. Počas obedňajšej prestávky DFS hostia a organizátori boli pozvaní na obed ho hotela Thermia Palace. Obed bol podávaný za dlhým stolom s výhľadom na obraz Alfonsa Muchu „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“.

Uprené pohľady stolujúcich na obraz, a debata o jeho osudoch ma ubezpečili, že sa stane, čo sa má stať. Stalo sa, v emisnom pláne roku 2015 sa objavil v emisii umenie: Obraz Alfonsa Muchu v hoteli Thermia Palace v Piešťanoch. A bol som nesmierne rád, že autorom a rytcom známky bude opäť majster Ferko Horniak. K dispozícii pre autora boli fotografie v miestnom múzeu, ďalšie si urobil majster Horniak. Spolupráca po všetkých stránkach fungovala (Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Klub filatelistov, Balneologické múzeum), stretnutia, diskusie o obraze, pečiatkach, pohľadnici A5, FDC i obálke formátu A5 s prítlačou. A všetko to, čo je treba k dobre pripravenej prezentácie známky, teda program, pozvánky, priestory a tlače.

Obálka na zásielky formátu A5, pre potreby SLK Piešťany, na zasielanie do cudziny. Natlačená známka nemá výplatnú hodnotu

K výstave boli použité zberateľské materiály, napr. poštové známky, bankovky, drobné tlačoviny zo zbierok múzea a členov Klubu filatelistov 52-01 Piešťany. Ďalšie vystavené materiály boli z Moravského múzea v Ivančiciach, a z Poštového múzea Praha. Za výstavu patrí Balneologickému múzeu a jeho riaditeľovi PhDR. Vladimírovi Krupovi absolutórium.

Súčasťou programu prezentácie bolo aj vyhlásenie najkrajšej poštovej známky za rok 2014 a teda aj používanie ďalšej, tretej príležitostnej pečiatky.

Na snímke v strede veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lývia Klausová, vľavo autor poštovej známky František Horniak a vpravo riaditeľ Poštového múzea v Banskej Bystrici Richard R. Senček .

Otvorenie výstavy, privítanie hostí a sprievodné slovo k výstave urobil riaditeľ BM PhDr. Vladimír Krupa, ktorý zvlášť privítal veľvyslankyňu Českej Republiky na Slovensku, pani Lýviu Klausovú a zástupcov Minister-stva dopravy a výs-tavby a Slovenskej pošty a Poštového múzea.

Dve ukážky pripravených pohľadníc A. Muchu, pre zákazníkov bol rezervovaný priestor k využitiu podľa vlastných požiadaviek.

Z výstavy sa účastníci presunuli do hotela Thermia Palace, kde bola už v plnej prevádzke poštová priehradka Pofisu, pripravený kultúrny program a vykonaný akt krstu známky. Túto časť moderoval riaditeľ hotela Josef Provázek, ktorý opätovne privítal hostí a účastníkov prezentácie.

Predohrou samotnej inaugurácie známky bola vernisáž výstavy Z tvorby Alfonsa Muchu, ktorá sa konala vo výstavných priestoroch Balneologického múzea vo vile dr. Lisku. Popri skvelých ukážkach Muchových diel, zapožičaných Muzeom Brněnska v Ivančiciach, boli vystavené početné fotografie, dokumentujúce vzťah Majstra k Piešťanom a tiež ukážky jeho známkovej tvorby, ktoré poskytlo Poštovní muzeum z Prahy.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel tretí: Nájdenie ukradnutého diela

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Čas plynul, informácií stále nebolo, ale vyšetrovatelia istotne nezahálali a podľa všetkého bolo do pátrania zapojených viac krajín a na viacerých stupňoch polície. Okrem slovenskej polície aj minimálne česká a rakúska polícia. Koordinácie zrejme na úrovni Interpolu.

Nebyť toho, nebola by v roku 2004 zachytená informácia o tom, že sa nachádza v Karlových Varoch.

Bolo potrebné jednať premyslene a opatrne, aby pri podozrení že polícia má informácie, neprišlo k likvidáciu obrazu, resp. k jeho vážnemu poškodeniu.

Takto sa vec vyvinula: Dvaja muži mali obraz predať kupcovi (asi nasadenému) za 95.000 € na parkovisku Devět křížú neďaleko Brna. V čase kedy malo prísť ku stretnutia predávajúcich a kupujúceho, sa stala dopravná nehoda neďaleko toho parkoviska. Z toho dôvodu tam boli aj policajné vozidlá, čo bolo dôvodom, že predávajúci zmenil dohodnuté miesto na parkovisku pri brnenskej Hypernove. Tam sa stretnutie aj uskutočnilo a tam aj Česká polícia zakročila pri odovzdávaní obrazu, ktorý prevzala.

Vo vyšetrovacej väzbe sa ocitli podnikateľ Ondrej G. (43 r.) a nezamestnaný Jaroslav B. (33 r.). Zlodej obrazu však stále uniká, lebo je neznámy.

Záverom tejto časti možno konštatovať, že popri policajných orgánoch k nájdeniu obrazu prispeli aj zberatelia a kúpeľní pacienti, lebo dali na verejnosť nielen informáciu o krádeži, ale aj to, ako ukradnutý obraz vyzerá. To bolo veľmi dôležité preto, lebo obraz za takmer 70 rokov, neopustil miesto, kde bol osadený. Bez nadsádzky možno konštatovať, že pomohla pátracia pohľadnica.

Článok v Novom čase 18.XII. 2004 o nájdení obrazu.

Pod dojmom toho, ako rýchlo sa minula „pátracia pohľadnica“ vydal náš klub filatelistov pohľadnicu „radostnú“ k nájdeniu a následnému vráteniu obrazu do hotela Thermia Palace. Rozdiel bol v tom, že na tejto pohľadnici bol už obraz umiestnený na pôvodnom mieste, v jedálni, a v pravom hornom rohu je portrét autora obrazu A. Muchu. Úspech s predajom sa nezopakoval.

Pravdou je, že tlač nemala takú kvalitu ako pôvodná. Média aj v tomto prípade venovali nálezu obrazu pozornosť a polícia sa k veci verejne nevyjadrila preto, že prípad nie je uzatvorený, kým nie je známy a pred súd postavený ten, čo obraz ukradol.

Vďaka naliehaniu riaditeľa Balneologického múzea Slovenské liečebné kúpele urobili potrebné kroky aby bol obraz zapísaný ako kultúrna pamiatka, bol zaevidovaný v zozname kultúrnych pamiatok a po návrate z reštaurátorského ateliéru zaevidovaný do majetku SLK Piešťany, vrátane jeho ceny.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel druhý: Krádež

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Keď sa z médií ozvala správa, že v noci na 19.10.2000 bol obraz ukradnutý, bol to šok asi pre všetkých čo ten obraz poznali, či o ňom vedeli a viacerí mi aj volali, či nebudú vyšetrovaní keď si boli obraz pozrieť, či tam nie je kamera?

Repro a montáž pohľadnice so vzducholoďou.

V kúpeľoch preverovali či a ako je obraz vedený v inventúre majetku, v akej hodnote a či je evidovaný a chránený ako pamiatka? Zistili iba to, že nie je v evidencii o ňom ani zmienka , ani nie je vedený ako pamiatka. Bola to silná káva pre zodpovedných na ich nezodpovednosť.

Krátko na to, bola v Balneologickom múzeu prezentácia môjho kalendára Piešťany na historických pohľadniciach 2001, kde sme sa stretli viacerí priatelia filatelisti i múzejníci.

V debate som im spomenul skutočnosť, ako po krádeži vzácnych obrazov z galérii v Budapešti, maďarská pošta vydala sériu známok a hárček, ktorý po niekoľkých rokoch napomohol k vypátraniu obrazov a ich vráteniu galérii.

Janko Bosák mi vtedy položil otázku, že prečo by sme to nemohli urobiť aj my, Slovensko? Moja odpoveď bola, žeo vydaní známky nerozhodujeme my, ani nikto v Piešťanoch, a než by to prešlo dvomi komisiami ministerstva, a umeleckým spracovaním a výrobou, uplynul by možno aj rok, ale pohľadnicu by sme mohli spolu s múzeom navrhnúť a vydať čo najskôr.

Rozkrútilo sa koleso a za pár dní bol návrh na pohľadnicu, texty v šiestich jazykoch s výzvou k Interpolu pripravený. Našu konečnú podobu pohľadnice, aby bol obraz pred objektom hotela, nie v interiéri hotela Thermia, graficky spracovala agentúra RePublic a vytlačila Stiva v počte 10.000 kusov.

Bola k dispozícii v kúpeľoch, v múzeu a v mestských kultúrnych ustanovizniach, niekde sa predávala, niekde rozdávala. Za pomerne krátky čas jej nebolo. Veci sa chytili média, vrátane televízie, ale aj časopis Zberateľ, brnenský Orbis Pictus, ba aj Štúdijná galéria Alfonse Muchy a p.ing. Jiří Koukal, z KF v Žďár nad Sázavou a ďalší.

Pátracia pohľadnica

Šok z krádeže postupne vyprchal, okrem domiénok a podozrení žiadne oficiálne informácie neboli. Vyšetrovatelia kontaktovali osoby z riaditeľstva kúpeľov a zrejme aj službukonajúce osoby v ten deň i noc. Zverejnené bolo len to, že obraz bol vyrezaný z rámu a zrejme zrolovaný, pre jeho rozmery. Tiež bola informácia o použitom rebríku a o pootvorenom okne na jedálni z ktorej bol ukradnutý obraz. Obraz je dlhý 375 cm a vysoký 150 cm, jeho tvar je zrejmý z obrázkov.

V treťom pokračovaní seriálu Muchov obraz v Thermia Palace sa dozviete viac o tom, ako sa obraz podarilo vrátiť na jeho pôvodné miesto.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Reklama

Populárne články