Sviatky Veľkej noci začali včera Zeleným štvrtkom. Dnes si kresťania pripomínajú Veľký piatok, teda deň ukrižovania a smrti Ježiša Krista. Popoludní sa konajú namiesto sv. omší Veľkopiatočné obrady a večer sa uskutoční krížová cesta na Červenej veži.

Na Veľký piatok sa nikde na svete neslúži sv. omša. Veľkopiatočné obrady sa vo farskom kostole sv. Štefana a kostole sv. Cyrila a Metoda začnú o 15:00 h, u pátrov jezuitov budú o 17.00 hod. Farský kostol sv. Cyrila a Metoda bude otvorený na poklonu Najsvätejšej sviatosti, krížu a uctenia Pána ležiaceho v hrobe do 19.30 h.

Dnes večer sa uskutoční aj Krížová cestu na Červenej veži, ktorá bude osobitne venovaná a vedená mládežou z Piešťan. Stretnutie účastníkov je naplánované o 19.30 pri farskom kostole, odkiaľ sa prejde cez Krajinský most a bude sa pokračovať po schodoch na Červenej veži až ku krížu v Beethovenovej aleji. 

Na Bielu sobotu je po celý deň možnosť prísť sa pokloniť do kostolov umučenému Kristovi a zotrvať pri jeho hrobe v modlitbe a rozjímaní a prejaviť mu úctu a vďačnosť. V sobotu bude začiatok poklony pri Božom hrobe v kostole sv. Cyrila a Metoda o 8.30 h spojený s modlitbou ranných chvál. Ukončenie poklony bude o 19.15 spojené s modlitbou vešpier. V kostole sv. Štefana je vyloženie Sviatosti oltárnej k poklone a liturgická modlitba ranných chvál naplánovaná na 8:00 h. Adorácia bude ukončená večer o 18.00 h a tiež bude spojená s liturgickou modlitbou vešpier.  Večer po západe slnka o 19.30 h sa začne slávnostná vigília Pánovho zmŕtvychvstania v oboch kostoloch.

-red- Zdroj: Farnosť sv. Štefana a farnosť sv. Cyrila a Metoda Foto: -th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972