V sobotu 7. decembra o 17.00 h sa v jezuitskej kaplnke uskutoční modlitbové stretnutie kresťanských spoločenstiev pod názvom „Aby všetci boli jedno“. Pozvaní sú všetci Kresťania, ktorí majú túžbu prosiť za jednotu v duchu evanjelia.

Stretnutie organizujú spoločenstvo Hebron a  Spoločenstvá kresťanského život. Okrem spoločnej modlitby je cieľom stretnutia, aby sa spoločenstvá spojili a vedeli o sebe, a tak mohli spájať svoje sily pri konaní dobra v súčasnom svete. 

„No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.“ Ján 17, 20-23.

-inf-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972