Connect with us

Koktail

Košice nám ponúkli iný rozmer

Published

on

Žiaci siedmeho ročníka z Cirkevnej spojenej školy v Piešťanoch mali možnosť objavovať a obdivovať krásy východoslovenskej metropole – Košíc. Exkurzia bola rozdelená a konala sa počas dvoch dní 25.-26.5.2017 (štvrtok a piatok). Vo štvrtok poobede sa tridsať žiakov s učiteľmi Lukášom Menclom a Bibiánou Zaťkovou vydali vlakom na cestu dlhú 364 km, časovo zvládnutú za päť hodín. 

Pedagógovia svojim edukačným programom ponúkli deťom zážitok na celý život. Exkurzia začala hneď po príchode. Planetárium a hvezdáreň v deťoch vyvolali úžas a záujem, ktorý sa len tak nevidí. Poznanie hviezd, súhvezdí, mliečnej dráhy… To všetko sme spoločne spoznali. Prostredníctvom ďalekohľadu sme videli Jupiter so všetkými jeho štyrmi mesiacmi, ktoré momentálne boli v jednej rovine. Perličkou na záver bol pohľad voľným okom na mestskú časť Luník IX., v susedstve sídla planetária, ktoré bolo v mestskej časti Košíc – Luník VIII. Program trval dve a pol hodiny. Po ňom sme sa presunuli do ubytovne.

Hneď v piatok ráno, po raňajkách, sme začali celodenný program v ZOO Košice v mestskej časti Kavečany. Pri vstupe, o siedmej ráno, nás vítali voľne sa pohybujúce pávy, ktoré zaujali nejedného siedmaka. Nadšenie z ich konania a pohybu nenechalo nič náhode a ihneď získalo pohľady všetkých prítomných. Po vstupe nám spoločnosť robila lektorka Miška, ktorá nás oboznámila s plazmi zblízka. A to doslova. Had – Pytón mriežkovaný nám robil spoločnosť pri odbornom výklade. Názorné vysvetľovanie a objasňovanie faktov deti takýmto spôsobom zaujímala. Neskôr dostali možnosť poťažkať hada v rukách, odvážni si ho umiestnili okolo krku a odfotili sa s ním.

Prekvapenie spestrila zvedavá návšteva Korytnačky obrovskej, ktorá svojim škrabkaním po podlahe dávala najavo svoj príchod a prítomnosť. Deti mali možnosť dotýkať sa korytnačky, chytiť do rúk, pohladkať ju a odfotiť sa s ňou. U žiakov sa objavil obrovský záujem o zvieratá. Náš program sa neskôr premiestnil do exteriéru. Kŕmenie medveďov zblízka, návšteva medvedej nory, vypúšťanie tigra do novej voliéry, návšteva útočiska leva, videnie nového prírastku ZOO, Tuleňa pieskového, či program, ktorý si pripravili malé surikaty, boli ďalšími prekvapeniami, ktoré si pre žiakov pripravili ich učitelia v spolupráci s ochotným personálom ZOO. Program, ktorý sa bežnému návštevníkovi neponúka a neumožňuje mali možnosť vidieť naši malí návštevníci. Neodmysliteľnou súčasťou programu v ZOO boli čakajúce zvieratá vo svojich výbehoch a teritóriách.

Dóm sv. Alžbety, naša ďalšia zastávka, je najväčší kostol na Slovensku s plochou interiéru 1 200 m² a s kapacitou vyše 5 000 ľudí. Zároveň je najvýchodnejšou gotickou katedrálou v Európe. Hlavný a vedľajšie oltáre, točité schody, krypta a samotný interiér ponúkli nový rozmer pohľadu na Boží chrám, ktorý mohli deti spoznať. Sprievodkyňa nás oboznámila s históriou a povesťami tejto významnej európskej pamiatky.

Veža je vysoká 60 metrov a má okolo 165 schodov. Severná veža, sprístupnená verejnosti, bola postavená v druhej etape výstavby chrámu Dómu sv. Alžbety v rokoch 1420 – 1440 za vlády Žigmunda Luxemburského. Veža stojí na základe štvorcového pôdorysu, ktorý má tri podlažia…, úvodné informácie, ktoré sme sa po presune k vyhliadkovej veži dozvedeli od miestnej sprievodkyne. Z veže je nádherný výhľad na srdce Košíc – historické centrum a široké okolie. Pochopiteľne, deti si pohľad skutočne užili.

Poslednou zastávkou nášho bohatého programu bol Steel park. Miesto, kde sa deti mohli vyhrať s pripravenými pokusmi pod dohľadom lektora Mareka. Jeho vedomosti a pripravené ukážky si získali pozornosť detí. Zvedavými otázkami dopĺňali jeho výklad a dozvedeli sa tak informácie, ktoré rozšírili ich obzor a vedomosť z oblasti fyziky, matematiky, biológie či chémie. Aj tu si učitelia Lukáš Mencl a Bibiána Zaťková pripravili s lektormi pre deti prekvapenia. Niektoré stanovištia, ktoré predvádzajú iba lektori s asistentmi, si vyskúšali na vlastnej koži. Obutie magnetických topánok a prechádzka po šikmine, či ovládanie žeriavu s elektromagnetickým ramenom, odev kozmonauta, či výťah ovládaný pohonom ľudskej ruky… Tieto aktivity žiakov zaujali najviac. Pochopiteľne, aj iné pokusy mali svoj úspech. Dve hodiny strávené hraním sa a objavovaním reality a princípov vedy, zavŕšili pripravený program exkurzie.

Presunuli sme sa na železničnú stanicu. Na prvom nástupisku stál pristavený rýchlik, do ktorého sme nastúpil a plní zážitkov sa tešili domov. Opäť cesta dlhá takmer štyristo kilometrov trvala päť hodín. Večer, po pol desiatej, sa deti vítali s čakajúcimi rodičmi a ihneď im zvestovali svoje najväčšie zážitky. Medveď, had, korytnačka, veža, oltár, chrám, hviezdy, Jupiter, Luník IX., pokusy, fyzika, zážitok z vedy… všetci ohurovali rodičov so získanými emóciami, ktoré ich očarili, bolo počuť na stanici v Piešťanoch po našom príchode.

Autor: Mgr. Lukáš Mencl

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel štvrtý: Poštová známka

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Poštová známka s námetom obrazu

Po všetkých týchto peripetiách obrazu, už verejne známeho, stále nebol naplnený sen viacerých obdivovateľov, aby obraz bol aj na poštovej známke. Ale všetko má nejako svoj čas a treba byť trpezlivý. V roku 2011 bol KF 52-01 poverený usporiadať Dni filatelie Slovenska, čo sa aj uskutočnilo. Klub oslovil po prvý krát SLK aby sa podieľali na príprave a prezentácii DFS, čo sa aj podarilo. Podľa vyjadrení viacerých boli dni úspešné po stránke odbornej (katalóg prednášok, príležitostné tlače, ppp) i spoločenskej. Počas obedňajšej prestávky DFS hostia a organizátori boli pozvaní na obed ho hotela Thermia Palace. Obed bol podávaný za dlhým stolom s výhľadom na obraz Alfonsa Muchu „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“.

Uprené pohľady stolujúcich na obraz, a debata o jeho osudoch ma ubezpečili, že sa stane, čo sa má stať. Stalo sa, v emisnom pláne roku 2015 sa objavil v emisii umenie: Obraz Alfonsa Muchu v hoteli Thermia Palace v Piešťanoch. A bol som nesmierne rád, že autorom a rytcom známky bude opäť majster Ferko Horniak. K dispozícii pre autora boli fotografie v miestnom múzeu, ďalšie si urobil majster Horniak. Spolupráca po všetkých stránkach fungovala (Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Klub filatelistov, Balneologické múzeum), stretnutia, diskusie o obraze, pečiatkach, pohľadnici A5, FDC i obálke formátu A5 s prítlačou. A všetko to, čo je treba k dobre pripravenej prezentácie známky, teda program, pozvánky, priestory a tlače.

Obálka na zásielky formátu A5, pre potreby SLK Piešťany, na zasielanie do cudziny. Natlačená známka nemá výplatnú hodnotu

K výstave boli použité zberateľské materiály, napr. poštové známky, bankovky, drobné tlačoviny zo zbierok múzea a členov Klubu filatelistov 52-01 Piešťany. Ďalšie vystavené materiály boli z Moravského múzea v Ivančiciach, a z Poštového múzea Praha. Za výstavu patrí Balneologickému múzeu a jeho riaditeľovi PhDR. Vladimírovi Krupovi absolutórium.

Súčasťou programu prezentácie bolo aj vyhlásenie najkrajšej poštovej známky za rok 2014 a teda aj používanie ďalšej, tretej príležitostnej pečiatky.

Na snímke v strede veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lývia Klausová, vľavo autor poštovej známky František Horniak a vpravo riaditeľ Poštového múzea v Banskej Bystrici Richard R. Senček .

Otvorenie výstavy, privítanie hostí a sprievodné slovo k výstave urobil riaditeľ BM PhDr. Vladimír Krupa, ktorý zvlášť privítal veľvyslankyňu Českej Republiky na Slovensku, pani Lýviu Klausovú a zástupcov Minister-stva dopravy a výs-tavby a Slovenskej pošty a Poštového múzea.

Dve ukážky pripravených pohľadníc A. Muchu, pre zákazníkov bol rezervovaný priestor k využitiu podľa vlastných požiadaviek.

Z výstavy sa účastníci presunuli do hotela Thermia Palace, kde bola už v plnej prevádzke poštová priehradka Pofisu, pripravený kultúrny program a vykonaný akt krstu známky. Túto časť moderoval riaditeľ hotela Josef Provázek, ktorý opätovne privítal hostí a účastníkov prezentácie.

Predohrou samotnej inaugurácie známky bola vernisáž výstavy Z tvorby Alfonsa Muchu, ktorá sa konala vo výstavných priestoroch Balneologického múzea vo vile dr. Lisku. Popri skvelých ukážkach Muchových diel, zapožičaných Muzeom Brněnska v Ivančiciach, boli vystavené početné fotografie, dokumentujúce vzťah Majstra k Piešťanom a tiež ukážky jeho známkovej tvorby, ktoré poskytlo Poštovní muzeum z Prahy.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel tretí: Nájdenie ukradnutého diela

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Čas plynul, informácií stále nebolo, ale vyšetrovatelia istotne nezahálali a podľa všetkého bolo do pátrania zapojených viac krajín a na viacerých stupňoch polície. Okrem slovenskej polície aj minimálne česká a rakúska polícia. Koordinácie zrejme na úrovni Interpolu.

Nebyť toho, nebola by v roku 2004 zachytená informácia o tom, že sa nachádza v Karlových Varoch.

Bolo potrebné jednať premyslene a opatrne, aby pri podozrení že polícia má informácie, neprišlo k likvidáciu obrazu, resp. k jeho vážnemu poškodeniu.

Takto sa vec vyvinula: Dvaja muži mali obraz predať kupcovi (asi nasadenému) za 95.000 € na parkovisku Devět křížú neďaleko Brna. V čase kedy malo prísť ku stretnutia predávajúcich a kupujúceho, sa stala dopravná nehoda neďaleko toho parkoviska. Z toho dôvodu tam boli aj policajné vozidlá, čo bolo dôvodom, že predávajúci zmenil dohodnuté miesto na parkovisku pri brnenskej Hypernove. Tam sa stretnutie aj uskutočnilo a tam aj Česká polícia zakročila pri odovzdávaní obrazu, ktorý prevzala.

Vo vyšetrovacej väzbe sa ocitli podnikateľ Ondrej G. (43 r.) a nezamestnaný Jaroslav B. (33 r.). Zlodej obrazu však stále uniká, lebo je neznámy.

Záverom tejto časti možno konštatovať, že popri policajných orgánoch k nájdeniu obrazu prispeli aj zberatelia a kúpeľní pacienti, lebo dali na verejnosť nielen informáciu o krádeži, ale aj to, ako ukradnutý obraz vyzerá. To bolo veľmi dôležité preto, lebo obraz za takmer 70 rokov, neopustil miesto, kde bol osadený. Bez nadsádzky možno konštatovať, že pomohla pátracia pohľadnica.

Článok v Novom čase 18.XII. 2004 o nájdení obrazu.

Pod dojmom toho, ako rýchlo sa minula „pátracia pohľadnica“ vydal náš klub filatelistov pohľadnicu „radostnú“ k nájdeniu a následnému vráteniu obrazu do hotela Thermia Palace. Rozdiel bol v tom, že na tejto pohľadnici bol už obraz umiestnený na pôvodnom mieste, v jedálni, a v pravom hornom rohu je portrét autora obrazu A. Muchu. Úspech s predajom sa nezopakoval.

Pravdou je, že tlač nemala takú kvalitu ako pôvodná. Média aj v tomto prípade venovali nálezu obrazu pozornosť a polícia sa k veci verejne nevyjadrila preto, že prípad nie je uzatvorený, kým nie je známy a pred súd postavený ten, čo obraz ukradol.

Vďaka naliehaniu riaditeľa Balneologického múzea Slovenské liečebné kúpele urobili potrebné kroky aby bol obraz zapísaný ako kultúrna pamiatka, bol zaevidovaný v zozname kultúrnych pamiatok a po návrate z reštaurátorského ateliéru zaevidovaný do majetku SLK Piešťany, vrátane jeho ceny.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel druhý: Krádež

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Keď sa z médií ozvala správa, že v noci na 19.10.2000 bol obraz ukradnutý, bol to šok asi pre všetkých čo ten obraz poznali, či o ňom vedeli a viacerí mi aj volali, či nebudú vyšetrovaní keď si boli obraz pozrieť, či tam nie je kamera?

Repro a montáž pohľadnice so vzducholoďou.

V kúpeľoch preverovali či a ako je obraz vedený v inventúre majetku, v akej hodnote a či je evidovaný a chránený ako pamiatka? Zistili iba to, že nie je v evidencii o ňom ani zmienka , ani nie je vedený ako pamiatka. Bola to silná káva pre zodpovedných na ich nezodpovednosť.

Krátko na to, bola v Balneologickom múzeu prezentácia môjho kalendára Piešťany na historických pohľadniciach 2001, kde sme sa stretli viacerí priatelia filatelisti i múzejníci.

V debate som im spomenul skutočnosť, ako po krádeži vzácnych obrazov z galérii v Budapešti, maďarská pošta vydala sériu známok a hárček, ktorý po niekoľkých rokoch napomohol k vypátraniu obrazov a ich vráteniu galérii.

Janko Bosák mi vtedy položil otázku, že prečo by sme to nemohli urobiť aj my, Slovensko? Moja odpoveď bola, žeo vydaní známky nerozhodujeme my, ani nikto v Piešťanoch, a než by to prešlo dvomi komisiami ministerstva, a umeleckým spracovaním a výrobou, uplynul by možno aj rok, ale pohľadnicu by sme mohli spolu s múzeom navrhnúť a vydať čo najskôr.

Rozkrútilo sa koleso a za pár dní bol návrh na pohľadnicu, texty v šiestich jazykoch s výzvou k Interpolu pripravený. Našu konečnú podobu pohľadnice, aby bol obraz pred objektom hotela, nie v interiéri hotela Thermia, graficky spracovala agentúra RePublic a vytlačila Stiva v počte 10.000 kusov.

Bola k dispozícii v kúpeľoch, v múzeu a v mestských kultúrnych ustanovizniach, niekde sa predávala, niekde rozdávala. Za pomerne krátky čas jej nebolo. Veci sa chytili média, vrátane televízie, ale aj časopis Zberateľ, brnenský Orbis Pictus, ba aj Štúdijná galéria Alfonse Muchy a p.ing. Jiří Koukal, z KF v Žďár nad Sázavou a ďalší.

Pátracia pohľadnica

Šok z krádeže postupne vyprchal, okrem domiénok a podozrení žiadne oficiálne informácie neboli. Vyšetrovatelia kontaktovali osoby z riaditeľstva kúpeľov a zrejme aj službukonajúce osoby v ten deň i noc. Zverejnené bolo len to, že obraz bol vyrezaný z rámu a zrejme zrolovaný, pre jeho rozmery. Tiež bola informácia o použitom rebríku a o pootvorenom okne na jedálni z ktorej bol ukradnutý obraz. Obraz je dlhý 375 cm a vysoký 150 cm, jeho tvar je zrejmý z obrázkov.

V treťom pokračovaní seriálu Muchov obraz v Thermia Palace sa dozviete viac o tom, ako sa obraz podarilo vrátiť na jeho pôvodné miesto.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Reklama

Populárne články