Kosci z rôznych regiónov Slovenska a ženská spevácka skupina Holeška z Prašníka predvedú svoje umenie Piešťancom i návštevníkom mesta. Tradičné Historické senobranie sa uskutoční v sobotu 22. septembra o 17:00 h na ľavom brehu Váhu pri Kolonádovom moste.

Ak prídete na most, či Kúpeľný ostrov uvidíte ukážku tradičnej „výroby“ sena na Slovensku na prelome 19. a 20. storočia, ako aj  zvyky, tradície, spevy a stravovanie na Slovensku. Okrem toho je pripravená aj ukážka pretekov v kosení, ukážka kovania a ostrenia kosy, či minikurzy kosenia a plieskania bičom. .

-red- Ilustr. foto: -lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972