Piešťany už na budúci týždeň opäť zaplnia krásne historické vozidlá, ktoré k nám zavítajú počas podujatia Piešťanské zlaté stuhy – Concours d´Élégance. Veterány vzbudzujú každoročne nostalgiu, romantické predstavy i úžas nad šikovnosťou a talentom ich tvorcov, história týchto prehliadok v našom meste siaha až do roku 1932. Minulý rok pripravili organizátori z Veteran car clubu Piešťany a Slovenských liečebných kúpeľov FIVA World Rally, ktorá sa na Slovensku objavila vôbec po prvýkrát. Pripomienkou na obe výnimočné podujatia bude reprezentačná publikácia Od Zlatých stúh po Svetovú rally, ktorá na 322 stranách a v trojjazyčnom preklade ponúkne jedinečný pohľad na krásu veteránov. Na anglickom preklade publikácie sa podieľala aj miestna jazyková škola SKYPERS.

„Aby sme si zachovali spomienky na túto jedinečnú udalosť, ale aj na to, čo jej predchádzalo, zostavili sme reprezentačnú publikáciu „OD ZLATÝCH STÚH PO SVETOVÚ RALLY“. Na vyše troch stovkách strán popri textovej časti nájdete stovky fotografií s autami a účastníkmi piešťanských prehliadok Zlatých stúh a podrobnú fotodokumentáciu z FIVA World Rally 2016. Táto kniha poteší všetkých tých, ktorí majú radi historické autá a motocykle, ktorí im zasvätili svoj život, ale aj tých, ktorým krása histórie prináša plnohodnotný zážitok,“ približujú obsah autori knihy.

-lt/Zdroj: RE PUBLIC GROUP/Foto: SKYPERS, archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972