Bývalý riaditeľ Slovenského hydrometeorologického ústavu Štefan Škulec príde v stredu 7. októbra o 17:30 prednášať do priestorov Aksenu. Pod názvom “Človek a klimatická zmena“ prinesie slovná prezentácia spojená s projekciou množstvo zaujímavých a často nečakaných faktov. Ak sa zaujímate o to ako vplýva činnosť ľudstva na stav našej planéty, určite si nájdite čas na zaujímavú prednášku.

IMG_5832_resize-560x373

V apríli predniesol Štefan Škuec v Klube aktívnych seniorov prednášku s názvom “Scenáre konca sveta. Možnosti prírody, ako nás zlikvidovať“. Týkala sa vĺn vymierania, ktorých sa na našej planéte odohralo približne dvadsať, pričom extrémne ničivých bolo päť z nich. Vyhynulo až 70-75 percent živočíšnych a rastlinných druhov. K ich pravdepodobným príčinám patrili vulkanizmus, pád asteroidu, gama záblesk, respektíve kombinácia rôznych faktorov. Tou najhoršou bola vlna pred 251 miliónmi rokov v perm-triase, kedy vyhynulo až 96 percent rastlinných a 70 percent pozemských druhov. Podľa niektorých interpretácií prebieha veľké vymieranie druhov aj teraz, nie však kvôli prírodným katastrofám, ale v dôsledku činnosti človeka. Vymieranie môže mať aj “pozitívny“ dôsledok, pretože často uvoľní životný priestor pre rozvoj živočíšnych druhov, ktoré boli menšinové. Po vyhynutí dinosaurov sa napríklad začalo výraznejšie dariť cicavcom.

-lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972