Jezuiti pozývajú na duchovnú obnovu

Jezuiti pozývajú na duchovnú obnovu

15. februára 2014 Off Od

Príprava na Veľkú noc bude trvať deväť týždňov a bude prebiehať v malých spoločenstvách. Prihlásiť sa na ňu môžete v sakristii Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie.

krizova-cesta-2011-13

„Pozvaní sú mládeži dospelí, slobodní, aj manželia (s podmienkou účasti oboch partnerov), ale aj rozvedení či znovazosobášení, ktorí nemajú možnosť pristupovať k sviatostiam,“ hovorí páter Leopold Slaninka.

Začiatok je spoločný, v sobotu 8. marca o 19.45 hod. v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie s následným pokračovaním v malých spoločenstvách nasledujúci týždeň. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 2. marca 2014 v sakristii Kaplnky po sv. omšiach u pátra Leopolda Slaninku SJ.

Po deväťtýždňovej veľkopôstnej duchovnej obnove v malých spoločenstvách, ktorá je duchovnou prípravou na Veľkú noc, môže nasledovať trojročná duchovná formácia v rámci Spoločenstiev kresťanského života (CVX).

(red)