Jasličkovú slávnosť s mottom „Nájdete ma na periférii“ pripravili Školské sestry de Notre Dame s deťmi a mladými z Piešťan. Divákom v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie ju zahrali 25. decembra. Podľa sestry Zuzany, impulzom k realizácii ďalšej nádhernej jasličkovej slávnosti boli práve mladí. Prišli totiž a prejavili záujem, že by veľmi radi opäť účinkovali v „jasličkovej“. 

TH_20141225_171350

Ježiš sa narodil na periférii Betlehema. I dnes je veľa ľudí na periférii. Nemyslia sa tým len periférie miest, ale aj periférie spoločnosti, okraje, kam sa ľudia dostávajú. Práve tam treba ísť zobudiť svet a to sa dá jedine láskou. Dokázali to už mnohí svätí a tí boli aj sprostredkovateľmi myšlienok vrámci jasličkovej slávnosti. Dieťa Ježiš nám prišlo opäť pripomenúť, ako nás Boh nesmierne miluje a dáva nám stále šancu nasledovať jeho cestu.

„Tie najcennejšie veci, ktoré na svete sú sa nedajú vyčísliť peniazmi ani sa nedajú kúpiť. Je to láska, radosť, súdržnosť, priateľstvo. To všetko nám prišlo darovať božie dieťa,“povedal na záver jasličkovej slávnosti Peter Zahoránsky  zo Spoločnosti Ježišovej, „všetci ste obdarovaní a zároveň obdarovávaní a aj vy môžete darovať. Darovať radosť, darovať úsmev, darovať potešenie, povzbudenie.“

Ak ste akadémiu nestihli máte ešte šancu v utorok 6. januára o 16.00 vo farskom Kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch.

TH_20141225_164946

Text a foto: Tomáš Hudcovič

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972