Piešťanské informačné centrum v decembri 2019 už po sedemnásty raz vyhlásilo tradičnú súťaž O najkrajší vianočný výklad. Tri víťazné prevádzky boli ocenené v pondelok 27. januára.

Porota, ktorú tvorili aj návštevníci informačného centra, vyberala z niekoľkých desiatok výkladov prevádzok na území mesta. Fotografie zaujímavých výkladov zhromažďovali organizátori súťaže, ale aj široká verejnosť.

Ocenenie si tentokrát za svoje výklady odniesli prevádzky JA A MAMA, HERBATICA a POHREBNÍCTVO KVARS.

-red-  Foto: Piešťanské informačné centrum

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972