Jasličkové slánvnosti sú neoddeliteľnou súčasťou vianočných sviatkov v našich končinách. Deti i dospelý pri nich prichádzajú vzdať svoju úctu a prejaviť radosť s narodeného Spasiteľa. Tento rok chystajú Jasličkovú slávnosť v Kostole sv. Štefana a taktiež v Kostole sv. Cyrila a Metoda v pondelok 25. decembra.

Prvá bude už dopoludnia o 10.00 h po skončení slávnostnej sv. omše v Kostole sv. Štefana. Slávnosť v Kostole sv. Cyrila a Metoda môžete prežiť v popoludní od 16:00 h. 

V predošlých rokoch pripravovali nádherné dramatické diela Školské sestry de Notre Dame. V roku 2012 sa sestra Zuzana, ktorá pripravovala dramaturgiu i réžiu pozrela na Ježiša ako Svetlo v tmách. V roku 2013 niesla slávnosť podtitul Dieťa Ježiš svetlo rodiny. V ďalšom roku sme mohli prežiť pásmo Nájdete ma na periféria a v roku 2015 pripravili sestry jasličkovú na tému Milosrdenstvo – dar otcovej lásky v dieťati.  Záznamy všetkých týchto jasličkových slávností zverejnili tento rok na Youtube a tak si ich môžeme pripomenúť a sviatočne sa naladiť.

2015

2014

2013

2012

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972