Koktail

Hudobná škola Yamaha v Úsmeve

By 29. januára 2012No Comments

Deti, ktoré sú odmalička hudobne rozvíjané získavajú okrem radosti z hudby aj predpoklady k rozvoju ich kognitívnych schopností.

[singlepic id=24077 w=320 h=240 float=right]V kojeneckom veku vedie počúvanie hudby a „hudobné brebtanie“ piesní k intenzívnemu prepájaniu siete nervových buniek v mozgu. Pri intenzívnom a aktívnom prežívaní hudby zvládajú deti v tomto veku hudobnú komunikáciu ako svoju druhú materinskú reč.

Vo veku od 4 do 5 rokov dochádza u detí k výraznému rozšíreniu slovnej zásoby. To je doba, kedy majú ideálne predpoklady k pochopeniu hudobných vzťahov a súvislostí. Neoceniteľným vedľajším efektom je skutočnosť, že spoločným muzicírováním dochádza k neporovnateľne výraznejšiemu rozvoju sociálnych schopností a vzťahov.

Pozývame vás na ukážkové hodiny programov Hudobnej školy Yamaha:

31. januára o 9.00 h program Robík: kurz pre deti od 4 do 18 mesiacov.

31. januára o 10.00 h  program Prvé krôčiky k hudbe – kurz pre deti od 1,5 do 4 rokov.

Program vychádza z predpokladu, že všetky deti spontánne reagujú na zvuky, tóny a rytmus. Obsahom Prvých krôčikov sú jednoduché piesne, rozprávanie, hudobno-pohybové a rytmické hry, počúvanie skladieb, hra na rytmické hudobné nástroje (vrátane doplňujúcich výtvarných a pracovných činností). Deti si zvykajú na pobyt v kolektíve a učia sa sociálnym vzťahom. Hravá forma všetkých činností a rozvoj prirodzenej zvedavosti sú predpokladom pre úspešné zvládnutie procesu učenia v neskoršom veku.

Každá hodina rozvíja určitú tému zo života detí, ktoré zodpovedajú ich veku a skúsenostiam. Ku každej téme je pripravená zodpovedajúca pieseň, báseň a sluchová ukážka, takže spoločne s príbehom a rytmickou alebo pohybovou hrou tvorí hodina organický jednotný celok. Vďaka aktívnej účasti jedného z rodičov (prarodičov), využívaním zaujímavých učebných materiálov – moderných spevníkov, CD s nahrávkami piesni a sluchových skladieb, leporeliel a ďalších progresívnych pomôcok, je pôsobenie cielené a intenzívne.

Text: Dáša Dzurechová

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972