Hrad Čachtice žije v nedeľu 3. júna Lukostreleckým turnajom. Zúčastňuje sa ho niekoľko desiatok lukostrelcov rozdelených do kategórií podľa luku, aký používajú. Hrad je aj počas turnaja otvorený pre verejnosť od 10:00 h do 18:00 h. Keďže sú však stanovištia strelcov rozmiestnené po celom hrade aj okolí, prístup na niektoré miesta bude obmedzený.

Na turnaji CASTRUM Bathory strieľajú lukostrelci z primitívnych lukov, tradičných, jazdeckých, holých a kladkových. 

Primitívny (historický) luk je vyrobený z prírodných materiálov a použitím pôvodných technológií, bez moderných materiálov, rovnako šípy v tejto kategórii musia byť vyrobené z prírodných materiálov a nesmú mať plastové operenie ani končíky.

Tradičný luk je vyrobený z jedného kusu. Sú to drevo-laminátové alebo kompozitné luky z viacerými vrstvami dreva a laminátu či karbónu. Luk smie mať strelecké okno (základku na šíp). Základka môže byť vyrobená iba z prírodného materiálu. Nesmie mať odnímateľné ramená. Šípy musia byť vyrobené iba z prírodných materiálov. Sú povolené aj plastové končíky.

Jazdecký luk sa delí na typy typu maďarský, mongolský, turecký… Sú povolené moderné materiály, ale luk nesmie obsahovať žiadne základky, strelecké okná ani iné výdobytky modernej doby. Šípy musia byť vyrobené z prírodných materiálov a nesmú mať plastové operenie, len prírodné. Končíky môžu byť plastové.

Holý luk – olympijský, lovecký… Sú povolené moderné materiály, ale luk nesmie obsahovať žiadne pomocné mieridlá, stabilizátory, základky. Šípy môžu byť z akéhokoľvek materiálu (drevo, dural, karbón / uhlík), povolené sú tiež plastové operenia a končíky.

Kladkové luky, lovecké hroty, či akékoľvek ostré hroty sú pre tento turnaj zakázané.

Každá disciplína Turnaja Castrum Bathory je bodovaná podľa pravidiel danej disciplíny. Víťazom turnaja sa stane strelec s najvyšším počtom bodov. Príďte sa pozrieť na históriu v súčasnosti a užite si peknú nedeľu na Čachtickom hrade.

-inf- Zdroj: FB Castrum Bathory 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972