Hotelovú akadémiu Ľudovíta Wintera navštívi v stredu 17. mája vzdelávací program Cervesario, ktorý v rámci pivnej akadémie ponúkne študentom stredných odborných škôl interaktívnu hodinu. Projekt je špeciálnou vzdelávacou iniciatívou Pivovarov Topvar a určený je plnoletým žiakom odborov barman, čašník, servírka a hostinský. Jeho cieľom je ponúknuť vedomosti o tom, ako sa správne postarať o pivo, skladovať ho, sanitovať výčap, umývať pivné sklo a správne čapovať. 

„Naším cieľom je vzdelávať budúcich pracovníkov gastrosektora tak, aby vedeli pivnú teóriu, akú si starostlivosť o pivo vyžaduje a ako ho správne načapovať, aby sa pivo dostalo k zákazníkovi v takej kondícii, v akej opúšťa brány pivovaru. Usilujeme sa tak o zvyšovanie povedomia o pive ako nízkoalkoholickom nápoji vyrábanom z prírodných surovín a rozvoj pivnej kultúry na Slovensku,“ uviedol Janko Píry, obchodný sládok Pivovarov Topvar, ktorý školenia vedie.

Cervesario – pivná akadémia je špeciálny vzdelávací program pre končiacich študentov vybraných stredných škôl, ktorý už od roku 2011 realizuje spoločnosť Pivovary Topvar. Pivári celkovo plánujú zrealizovať 35 takýchto vzdelávacích programov pre viac ako 5 538 študentov. V školskom roku 2016/2017 už pivní majstri navštívili Hotelové akadémie Bardejove, Bratislave, Brezne, Liptovskom Mikuláši, Košiciach, Prešove, a stredné odborné školy v Námestove a Leviciach, ale spolupracujú s mnohými ďalšími školami po celom Slovensku.

Program je určený iba pre študentov, ktorí dosiahli vek 18 rokov a ktorí s veľkou pravdepodobnosťou budú v rámci svojej pracovnej kariéry priamo, alebo nepriamo prichádzať do kontaktu s pivom. Vo všeobecnosti je tento program zameraný na zvyšovanie pivného povedomia a pivnej kultúry na trhu, v predstavení spoločnosti Pivovary Topvar a jej pivného portfólia.

-lt/Zdroj: NEUROPEA, Pivovary Topvar/Foto: Pivovary Topvar-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972