Hlohovec: Tisícročnú tradíciu vinárstva bude pripomínať kruhový objazd s lisom

Hlohovec: Tisícročnú tradíciu vinárstva bude pripomínať kruhový objazd s lisom

9. apríla 2017 Off Od PNky.sk

Okružnú križovatku ulíc Hlohová, Pod Beranom a SNP v centre Hlohovca od soboty 8. apríla zdobí vinársky lis. Pamätný objekt osadili členovia Hlohoveckého cechu vinárov v spolupráci s Vlastivedným múzeom Hlohovec. Stalo sa tak na počesť tisícročnej tradície vinárstva v meste ruží. 

Vinársky lis, nazývaný aj preš, bol vyrobený špeciálne pre túto príležitosť. „Je dokázateľné, že výsadba viniča v meste Hlohovec v čase uhorskej nadvlády patrila svojou rozlohou medzi najväčšie spomedzi miest v Uhorsku. V súčasnosti prebehla obnova a Hlohovec má opäť značnú plochu viniča s menším počtom vinárov,“ uviedol člen Hlohoveckého cechu vinárov Daniel Valkovič.

Lis bude slávnostne vysvätený koncom mája, kedy doň vložia aj časovú schránku. Dovtedy vinári vysadia do kruhového objazdu rastliny vrátane kvetov a pribudne aj ďakovný nápis. Za myšlienkou stoja predseda cechu vinárov Pavol Tutura, člen cechu Daniel Valkovič, Jozef Mačica a riaditeľ Vlastivedného múzea Hlohovec Jozef Urminský.

-vv, foto: Daniel Valkovič-