Happy Move Day už o dva týždne. Odhoď v sobotu 16. novembra tablet a mobil a pridaj sa. Zaži deň plný zábavy, pohybu s úsmevom a množstvom prekvapení. Akcia sa koná od 13:00 h do 16:00 h v telocvični Gymnázia Pierra de Coubertina.

Určená je predovšetkým pre deti od 3 do 10 rokov. Čaká na ne množstvo zábavných súťaží a hier s obľúbenými trénermi, gymnastika, ale i ukážky prvej pomoci. Pripravená je tiež diagnostika chrbtice a plochých nôh kvalifikovanou fyzioterapeutkou s dlhoročnou praxou s deťmi.

Projekt Happy Move v Piešťanoch začal fungovať v septembri tohto roka. Jeho cieľom je  zlepšenie pohybovej kultúry u mladistvých. Svoju aktivitu sústreďuje na žiakov v predškolskom a školskom veku. 

Deti z materských a základných škôl už prostredníctvom krúžkov získavajú pozitívny vzťah k pohybu  a učia sa aktívnemu zdravému životnému štýlu.  Dozvedia sa tiež pre aký šport majú danosti a kde by mali rozvíjať svoje predispozície.

Viac info o Happy Move Day, ale i o krúžkoch na 0915 999 355 alebo info@happymove.sk.

Ďalšie informácie nájdete tiež na stránke www.happymove.sk , alebo sa môžete  informovať v škole piešťanských školách. 

-inf-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972